magyarfutball.hu

2021.09.03.

Updates: 2021.09.04.

2021.09.05.
Ezen az oldalon meg tudjátok nézni a kiválasztott nap "termését", azaz milyen új meccsek / stadionok / csapatok kerültek fel az oldalra, hova lettek feltöltve új stadion képek, milyen új címerek kerültek fel, milyen adatok kerültek frissítésre, hova érkeztek hozzászólások...
A jobb oldali menüben egy dátumra klikkelve a kiválasztott nap újdonságait látjátok.

Persons

 1. 2021.09.04, 20:02 » Izsold Dániel : új személy

Felhasználók által beadott adatok

2021.09.04, 00:08 Bajai SK - Kazincbarcikai Vegyész SE 1988.08.28   edzők Tanglefoot27
2021.09.04, 00:05 Bajai SK - Kazincbarcikai Vegyész SE 1988.08.28   edzők Tanglefoot27

Comments

 1. 2021.09.04, 23:59 » MAC - Budapesti TC 1903
  ...Visszatérve a tegnapi matchre, még csak annyit konstatálunk, hogy a játék mindkét részről teljesen fair volt. A B. T. C. részéről külö­nösen Lucius, Buha, Róka és Sipos (kapuvédő), a M. A. C. részéről Capelle, Bayer, Vincze és Felhőssy (kapuvédő) tüntette ki magát. Magyarország, ...
 2. 2021.09.04, 23:38 » MAC - Törekvés SE 1903
  A Magyar Áthletikai Club a Törekvést könnyen verte meg 4 : 0 arányban. Magyarország, 1903. március 3....
 3. 2021.09.04, 23:37 » Ferenczvárosi TC - MTK 1903
  A csapatok felállítása a következő volt: F. T. C. Weinbeer Berán Manglitz Gorszky Kolhanek Bródy Braun Novotny Pokorny Borbás Kovács Zulu Herquett Hoffer Károly Frank Saár Pozsonyi Deutsch Steiner Nagy Dóder M. T....
 4. 2021.09.04, 23:33 » Budapesti TC - Postás 1903
  A csapatok összeállítása a következő volt: Postások: Bádonyi Szemeti Gabrovicz Bodor Harsádi Arany Klein Jenő Steiner Kertán Minder Schwartz Hajós Román Buda Róka Ferry Cost Skrobák Lucius Pálfai Radai Sellő B. T. C. Biró:...
 5. 2021.09.04, 23:15 » MAC - Törekvés SE 1903
  A Magyar Athlelikai Club és a Törekvés Sport Egyesület tegnap tartotta bajnoki labdarugó-mérkőzé­sét a ferencvárosi pályán. A match — mint előre­látható volt — a M. A. C. győzelmével végződött. Az első félidő 3 : 0 arányban végződött a M. A. C. javára, a második félidő eredménye 1 : 0, ugyanc...
 6. 2021.09.04, 23:09 » MAC - Törekvés SE 1903
  Magyar Athletikai Club 5:0 győz a Törekvés ellen. A mérkőzés csekély közönség jelenlétében foly le múlt vasárnap a Soroksári-utczai pályán. Mindinkább bebizonyul, hogy nagy hibát kö­vetett el a Magyar Labdarugó-Szövetség, midőn a Magyar Testgyakorlók Körével együt az azzal egyenlő pontszám...
 7. 2021.09.04, 23:05 » Ferenczvárosi TC - MTK 1903
  A millenáris pályán a Magyar Testgya­korlók Köre mérkőzött a Ferencvárosi Tornaklubbal. Előbbi a tavalyi II-od osztályú, utóbbi az elsőosztályu bajnokság második helye­zettjeként szerepelt s így első találkozásuknak igen érdekes jellege volt. A F. T. K. győzött 3:1 arányban, bár a M. T. K.-ben megl...
 8. 2021.09.04, 23:03 » Ferenczvárosi TC - MTK 1903
  Ferenczvárosi Torna-Club I. — Magyar Testgyakorlók Köre I. 3:1 a F. T. C.javára. Minthogy az egyidejűleg a Margitszigeten folyó mérkőzés nagyobb vonzerőt gyakorolt sportkedvelő közönségünkre, a kedvező időjárás daczára csak gyér közönség kereste fel a Csö- möri-úton levő pályát, mely a bajnokság ...
 9. 2021.09.04, 22:55 » Budapesti TC - Postás 1903
  A margitszigeti sporttelep pá­lyáján a Budapesti Torna-Klub és a Posta- és távirótisztviselők labdarugó csapatai voltak az ellenfelek. Az első félidőben egyik csapat sem rúgott gólt s igy az eredmény ebben a félidőben 0:0 arányában eldön­tetlen volt. A második félidőben körülbelül tíz perc alatt a T...
 10. 2021.09.04, 22:51 » Budapesti TC - Postás 1903
  Budapesti Torna-Club I. 2:0 eredménynyel győz a Postások ellen. A margitszigeti sporttelep fennállása óta nem látott — az angol matchek kivételével — oly nagyszámú nézőközönséget, mint a milyen múlt vasárnapon szemtanúja volt az idei bajnokság két komoly jelöltje küzdelmének. Sokan talán azért jö...
 11. 2021.09.04, 22:40 » MUE - MTK 1903
  A második mérkőzés a csömöri-uti versenypályán volt, a hol a Magyar Úszó-Egyesület a Magyar Testgyakorlók Köré-vel játszott. Az első félidő eredménye két gól ellen zérus az úszók ja­vára, mig a második félidőben az eredmény 0:0 ará­nyában eldöntetlen volt. így a végső eredmény két gól ellen zérus a...
 12. 2021.09.04, 22:34 » MUE - MTK 1903
  Magyar Úszó Egyesület I. Magyar Testgyakorlók Köre I. ellen 2:0 M. U. E.javára. Szép tavaszi napon és meglehetős nagyszámú nézőközönség előtt folyt le múlt vasárnap a csömöri-uti versenypályán a magyar bajnokság­ban jelenleg vezető M. U. E. és a M. T. K. közti bajnoki mérkőzés. A csapatok követk...
 13. 2021.09.04, 22:26 » 33 FC - Ferenczvárosi TC 1903
  A 33-as Football Club és a Ferencvá­rosi Torna Club Ó-Budán megtartott football-mérközése kevés néző előtt folyt le Ó-Budán. A harminchármasok csapata igen gyönge volt, amennyiben hat védőjátékosuk közül öt nem játszott, kiket a máso­dik csapatbeliekkel pótoltak. Csak Lill, a kapus és Zsidó voltak a...
 14. 2021.09.04, 22:21 » MAC - Postás 1903
  A margitszigeti sporttelepen a Magyar Atlétikai Klub mérkőzött a Postásokkal. Szép és változatos küzdelem után a Postások győztek 1:0 eredmény­nyel; a győzelmet kivivó goal a második félidőben esett. Mind a Postások, mind a Magyar Atlétikai Klub vasárnapi játékával nagy haladást mutatott s mindinkáb...
 15. 2021.09.04, 22:14 » MAC - Postás 1903
  Postások I. a Magyar Athletikai Club I. ellen. 1:0 a Postások javára. Múlt hó 21-én szép számú közönség jelenlétében folyt le ezen bajnoki mérkőzés a Margitszigeti pályán. Daczára a szeles időnek a játék változatos mozzanatokban nem szűkölködött. A helyválasztás joga a M. A C -ot illetvén, a Post...
 16. 2021.09.04, 22:11 » MAC - Postás 1903
  A mai nap folyamán két baj­noki mérkőzés is volt. Az első a margitszigeti sport­telep pályáján folyt le nagyszámú közönség jelenlé­tében. Az ellenfelek itt a Magyar Atlétikai Klub és a Postások voltak. Az eredmény az első félidőbon 0:0 arányában eldöntetlen volt. A második félidőben a postások a ját...
 17. 2021.09.04, 22:06 » 33 FC - Ferenczvárosi TC 1903
  A Ferenczvárosi Torna-Club a »33« F. C.-ot 5:1 eredménynyel fölénynyel győzte s a match elejétől végig a helyzet ura volt. Támadásai tervszerűen keresztülvitt szép kombináczókon alapultak, melyekkel szemben a »33« F. C. erőben alaposan megfogyott csapata vajmi keveset tehetett. A Ferenczvárosiak vé...
 18. 2021.09.04, 22:01 » MAC - Budapesti TC 1903
  Budapesti Torna-Klub—Ma­gyar Atlétikai Klub 0:0 eldöntetlen. Akik ezt azeredményt látják, azok talán arra gondolnak, hogy nyomdahiba esett, mert szinte lehetetlennek látszik,hogy Magyarország legjobb csapata, az esztendő­kön át verhetetlen Budapesti Torna-Klub egy tulaj­donképpen második k...
 19. 2021.09.04, 21:45 » MUE - 33 FC 1903
  A csömöri-uti versenypályán bajnoki mérkőzés volt a 33. Futball Klubja és a Magyar Úszó-Egyesület között. Az eredmény az első félidőben egy gól a zérus ellen az Úszók javára, a második félidőben pedig két gól egy ellen ugyancsak az Úszók javára. A végső eredmény 3:1 a Magyar Úszó Egyesület javára. ...
 20. 2021.09.04, 21:44 » MAC - Budapesti TC 1903
  A legérdekesebb mérkőzés a Margitszigeten volt a Magyar Atlétikai Klub pályá­ján, a hol a Magyar Atlétikai Klub első csapata állott szemben a Budapesti Torna-Klub első csapatával. Hat évi ellenségeskedés után a két előkelő, elsőrendű egye­sület kibékült s hogy ezt külsőképpen is igazolják, ma...
 21. 2021.09.04, 21:36 » Postás - Törekvés SE 1903
  Postások I. 4:0 eredménynyel győznek a Törekvés I. ellen. A soroksári úti pályán mérkőzött a két csapat s a Postások győzelme a match elejétől kezdve nyilvánvaló lett, mert a Törekvés még a teljes csapatot sem tudta kiállítani, a mi egy első osztályú csapatra nézve bizony szomorú szegény­ségi biz...
 22. 2021.09.04, 21:27 » FC Dabas - B Build Mohács 2021
  A vendégcsapat vezetőedzője, Kvanduk János sárga lapot kapott a 83. percben....
 23. 2021.09.04, 21:24 » MAC - Budapesti TC 1903
  Budapesti Torna-Club I.—Magyar AthletikaiClub I. 0:0. Hosszú, hét esztendős áldátlan viszálykodás végét jelentette az a küzdelem, a melyben a magyar bajnokság büszke czímeért mérkőztek egymással a Budapesti Torna-Club és a Magyar Athletikai Club immár nem mint ellenségek, hanem nemes verse...
 24. 2021.09.04, 21:17 » MUE - 33 FC 1903
  Magyar Úszó-Egyesület I. 3:1 eredmény­nyel győz a »33« F. C. I. ellen. A millenáris versenypályán a Magyar Úszó-Egyesület mérkőzött csekélyszámú közönség jelen­létében a »33« F. C.-al, melyet reális küzdelem után legyőzött. A »33«-ások veresége csak azo- kat lepte meg, kik a »33 «-asok csapatána...
 25. 2021.09.04, 21:06 » Törekvés SE - MUE 1903
  M. U. E. — Törekvés 4 : 0. 1903. február 8. A Törekvés első szereplése az első osztályú bajnokságban alapos kudarczczal végződött. A Magyar Úszó-Egyesület csapata — mely jelenleg nem igen mondható kiválónak - csúnyán rakta s ezzel beigazolódott azok álláspontja, kik a Törekvésnek az I. osztályú ...
 26. 2021.09.04, 20:38 » Ferenczvárosi TC - Postás 1903
  Ferenczvárosi Torna-Club. — Postások.1:1 eldöntetlen. A tavaszi football-szezón a múlt vasárnapon tartott bajnoki mérkőzésekkel kezdetét vette. A külső soroksári uti pályán a Ferenczvárosi T. C. jóhírű csapata mérkőzött az egy esztendő alatt elsőrangúvá fejlődött Postásokkal s bár a mérkőzés nem ...
 27. 2021.09.04, 20:15 » Ferenczvárosi TC - BSC 1902
  Ferenczvárosi Torna-Club I. 4:0 győz Budapesti Sport-Club I. ellen. A M. L. Szövetség idei I. oszt. bajnokságáért ez volt az utolsó mérkőzés, mely múlt vasárnap folyt le a soroksári úti pályán. ÍA F. T. C. 9 emberrel kezdi a játékot, mert a 3 középső csatár Novotny, Pokorny és Fekete- házy nem j...
 28. 2021.09.04, 11:09 » 33 FC - BSC 1902
  »33« Football-Club 2:0 győz a Budapesti Sport-Club ellen. Az I. osztályú bajnokság eldőlt és a »33« Football-Clubja inkább csak a labdáért, mint a bajnokságért szállt síkra. Különben is biztosnak vette a győzelmét és meglehetős hanyagsággal állott ki. A »33« F. C. 9 emberrel kezdi a já­tékot és e...
 29. 2021.09.04, 10:58 » Ferenczvárosi TC - BTC 1902
  Délután három órakor a csőmöri-uti versenypályán az első osztályú bajnokságért küzdött a Budapesti Torna-Klub és a Ferencvárosi Torna-Klub. A mérkőzés igen nagy közönséget vonzott a millená­ris pályára, mert a két csapatnak eddigi szereplése kétessé tette az eredményt, A játék mind a két félidőben i...
 30. 2021.09.04, 10:51 » Ferenczvárosi TC - BTC 1902
  Budapesti Torna-Club I. 2:0 eredmény-nyel győz a Ferenczvárosi Torna-Club I.ellen. Idei bajnoki mérkőzéseinek utolsóját tartotta a Budapesti Torna-Club múlt vasárnapon a Ferenczvárosi Torna-Clubbal. Eddigi őszi mér­kőzéseiben nem állított ki oly erős csapatot, mint a F. T. C. ellen, tudván, hogy ...
 31. 2021.09.04, 10:41 » BSC - BTC 1902
  B. T. K. I. — B. Sp. K. I. A Budapesti Torna Klubot mindjárt a játék elején az a meg­lepetés éri, hogy a labda egy elhibázott védelem folytán fennakadt kapuja hálójában. Alig nehány percre azonban visszaadja a kapott goalt s rövid időközökben négy újabb goallal megtoldja, úgy, hogy az első félid...
 32. 2021.09.04, 10:38 » BSC - BTC 1902
  Budapesti Torna-Club I. 8:1 eredmény­nyel győz a Budapesti Sport-Club ellen. A Magyar Labdarugók Szövetsége bajnok­ságának sorsát a Budapesti Torna-Club teg­napi győzelmével döntötte el, a mit esetleg kérdésessé tehetett volna legerősebb riválisa a Ferenezvárosi Torna-Club, ha ez utóbbit le nem g...
 33. 2021.09.04, 10:27 » 33 FC - Ferenczvárosi TC 1902
  Vasárnap a labdarúgás hívei bőven választhattak a mérkőzésekben. A labda­rugó-versenyek közül legérdekesebb volt a Ferencvá­rosi Torna-Klub és a 33-as Futball-Klub mérkőzése, a mely a margitszigeti sporttelep pályáján folyt le nagy közönség előtt. Mind a két csapat eddig elért sikere nagyon is kétes...
 34. 2021.09.04, 10:22 » 33 FC - Ferenczvárosi TC 1902
  33. F. K. — F. T. K. Szépszámú közönség előtt folyt le ez a mérkőzés. Tiz emberrel kezdik a játékot, mert Depold bal back csak a huszonegyedik percben állt be. Dacára ennek a F. T. K. táma­dásait erőteljesen viszonozzák, habár a játék csak Depold megérkezése után kezd élénkülni. Ekkor mindinkább...
 35. 2021.09.04, 10:01 » Zsidó Lajos
  1902-ben a és »33« F. C.játékosa. Sport-Világ 1902 október 5....