magyarfutball.hu

2021.08.31.

Updates: 2021.09.01.

2021.09.02.
Ezen az oldalon meg tudjátok nézni a kiválasztott nap "termését", azaz milyen új meccsek / stadionok / csapatok kerültek fel az oldalra, hova lettek feltöltve új stadion képek, milyen új címerek kerültek fel, milyen adatok kerültek frissítésre, hova érkeztek hozzászólások...
A jobb oldali menüben egy dátumra klikkelve a kiválasztott nap újdonságait látjátok.

Persons

 1. 2021.09.01, 12:27 » Varga Stefan : új személy

Videók

2021.09.01, 12:57 2021.08.28. Ferencvárosi TC - Debreceni Vasutas SC: Ferencváros - Debrecen 4-2, 2021 - Green Monsters szurkolás

Comments

 1. 2021.09.01, 23:31 » Ferenczvárosi TC - BSC 1901
  Ferenczvárosi Torna-Club 5:4 győz a Budapesti Sport-Club ellen. Budapest, 1901. nov. 5. A két klubnak november 10-re kitűzött bajnoki mérkőzése közös megegyezésük és a M. L. Sz. elnökségének jóváhagyása folytán múlt kedden délután tartatott meg a csömöri-úti pályán. Különös nagy érdeklőd...
 2. 2021.09.01, 23:01 » MUE - BTC 1901
  A MUE támadója helyesen Ray Ferenc volt!...
 3. 2021.09.01, 18:56 » Ferenczvárosi TC - Fővárosi TC 1904
  Ferenczvárosi T. C. — Fővárosi T. C. A két bajnoki csapat küzdelmének megszemlélésére sok ember rándult a külső soroksári úti pályára. Az eredmény nagy csalódást hozott a Fővárosiak híveinek, kik ha nem is bíztak a csapat győzelmében, mégis más szereplést reméltek. Az első félidőben még va...
 4. 2021.09.01, 18:52 » Postás - MAC 1904
  A margitszigeti versenypályán délután 3 órakor mérkőztek a Magyar Atlétikai Klub és Posta és Táv­iró tisztviselők Sport Egyesülete első csapaiai a baj­nokságért. A M. A. K., mely még csak csütörtökön a Műegyetemi Futball-Klubbal szintén 8:1 arányban szenvedett vereséget, ma gyönyörű játék utá...
 5. 2021.09.01, 18:41 » Postás - MAC 1904
  M. A. C. — Postás. A játék lefolyása igen változatos volt. Az első félidőiben a Postások támadnak többet, a M. A. C. védelme folytonos out-ra rúgásokkal hiúsítja meg a támadást A M. A. C. csatársora alig né­hány lerohanással tarkítja a játék menetét. Ered­mény 0:0. A helycserével a szerenc...
 6. 2021.09.01, 18:38 » Budapesti TC - MUE 1904
  B. T. C. — M. U. E. A játékot a B. T. C. kezdi 10 emberrel. Eleinte a Torna-Club támad s jó ideig ostromolja a M. U. E. kapuját. Azután a játék negyedóra hosszat váltakozva, mindkét kapu előtt folyik s a két csapat csatársora meglehetős erélylyel támad. A B. T. C csakhamar cornert ért el, ...
 7. 2021.09.01, 18:29 » 33 FC - Ferenczvárosi TC 1904
  F. T. C. — „33“ F. C 5:2 Minden tekintetben fair lefolyású mérkőzésnek ked­vezett az uralkodó szélcsend, mely nem befolyásolta a játék reális lefolyását. A „33“-asok kezdték a játékot és a kezdés után 3 perczczel megszerzik az első goalt Haraszty, illetőleg Weisz révén. Felállás után a Fer...
 8. 2021.09.01, 18:25 » 33 FC - Ferenczvárosi TC 1904
  Ferenezvárosi T. C. győz 5:2 a »33« Football Cl.ellen. A tavalyi »Polónyi-dij« két riválisának idei első találkozása meglehetős érdeklődés mellett folyt le vasárnap a margitszigeti pályán. A F. T. C. első csapata már az idén is sok szép jelét adta képességének és ha a »33« F. C múlt évi ős...
 9. 2021.09.01, 18:19 » Budapest, XVIII. ker., Stromfeld Aurél Laktanya-pálya (2.)
  1965-ben már felosztva több kisebb pályára: https://www.magyarfutball.hu/data/upl/2021/09/1630513041_1965_bp_stromfeld_laktanya1_sportpalya_legifoto.jpg Forrás: fentrol.hu, Lechner Nonprofit Kft. A felhasználás csak megrendelés számának birtokában lehetséges....
 10. 2021.09.01, 18:15 » MTK - 33 FC 1904
  A M. T. K. és „33“ F. C. mérkőzése kü­lönböző szempontból tanulságos volt s így nem annyira a játék lefolyását, mint inkább annak jellegét fogjuk referáda helyett ismer­tetni s a tanulságait leszűrni. Eredmény kü­lönben erős és változatos játék után 1 : 0 a M. T. K. javára. A „Testgyakorló...
 11. 2021.09.01, 18:04 » MTK - 33 FC 1904
  Magyar Testgyakorlók Köre győz 1:0 a "33" Football-Club ellen. A tegnapi vasárnapra csak egy bajnoki mérkőzés: a Testgyakorlók és »33«-asok között jutott, mely a sportkörök és sportkedvelő közönségünk óriási érdeklődése mellett folyt le. A csömöri-uti pálya mind a három tribünje (mert az á...
 12. 2021.09.01, 17:43 » Budapesti TC - MAC 1904
  Budapesti Torna-Club győz 2:1 a Magyar Athle­tikai Club ellen. Nem nagy bizalommal ment a piros-fehérek csapata a mai mérkőzésbe, mert legjobb játékosu­kat, Skrabákot, kénytelenek hosszú ideig nélkü­lözni. Helyébe a hátvéd-sorba Kisfaludy került, a ki igen derekasan látta el tisztjét. A fe...
 13. 2021.09.01, 17:01 » Postás - MUE 1904
  Postás-Tisztviselők—Magyar Úszó-Egyesület 1:1 eldöntetlen. A helyválasztás joga az Úszóké. Postások kezdenek és azonnal erős támadást intéznek a sárga-fehérek kapuja ellen. Majd a M. U. E. is offenzivába jut és támadása a 10-ik perczben kor­nert eredményez. Hosszú ideig változatos támadás ...
 14. 2021.09.01, 14:21 » MAC - MTK 1904
  Magyar Testgyakorlók Köre győz 2:0 a Magyar Athletikai Club ellen. Szép szereplés vár az idén a bajnokságban a Testgyakorlók fiatal csapatára, mely tegnap nyerte meg harmadik bajnoki matchét egyik legveszedel­mesebb ellenfele, a Magyar Athletikai Club ellen. Az M. T. K. csapatából Pozsonyi...
 15. 2021.09.01, 14:20 » Budapest, IX. ker., Fások-pálya
  1963-ban: https://www.magyarfutball.hu/data/upl/2021/09/1630498796_1963_bp_fasok_sportpalya_legifoto.jpg Forrás: fentrol.hu, Lechner Nonprofit Kft. A felhasználás csak megrendelés számának birtokában lehetséges....
 16. 2021.09.01, 14:17 » Budapest, IX. ker., László Kórház Sporttelep
  1963-ban: https://www.magyarfutball.hu/data/upl/2021/09/1630498621_1963_bp_laszlo_korhaz_sportpalya_legifoto.jpg Forrás: fentrol.hu, Lechner Nonprofit Kft. A felhasználás csak megrendelés számának birtokában lehetséges....
 17. 2021.09.01, 14:17 » MAC - MTK 1904
  M. A. C. — M. T. K. Délután a Magyar Testgyakorlók Köré-nek csapata játszott a Magyar Athletikai Club csapatával. A játékot a M. T. K. kezdi, azonban rögtön a M. A. C. veszi át a támadást. A M. T. K. játékán nagyon meglátszik Pozsonyi hiánya, kit a M. T. K. nem tud helyettesíteni. Ennek da...
 18. 2021.09.01, 14:13 » Budapest, IX. ker., Siketek-pálya
  1963-ban (a jobb oldali pálya): https://www.magyarfutball.hu/data/upl/2021/09/1630498093_1963_bp_goldball_palya_legifoto.jpg Forrás: fentrol.hu, Lechner Nonprofit Kft. A felhasználás csak megrendelés számának birtokában lehetséges....
 19. 2021.09.01, 14:05 » Budapesti TC - MAFC 1904
  Budapesti Torna-Club — Műegyetemi F. C. 1:1 eldöntetlen. Teljesen reális eredmény, a mennyiben ki­fejezi, hogy a két csapat játékbeli tudása körül­belül egyforma arányban áll. A Torna-Clubnak a védelme jobb, a műegyetemieknél a csatársor, bár goalt rúgni a labda fölösleges sok igazgatása ...
 20. 2021.09.01, 13:57 » Houri Lyes
  Azt tudja valaki, hogy végülis miért vált kegyvesztetté a Vidiben? Mindenki alúl teljesített az Ararat elleni meccsen. Azóta nincs igazi szervezője a csapatnak, Kiskokó pedig még nincs formában, de lehet nem is lesz többé. De Ő legalább más sebességi fokozatban futott, mint a ...
 21. 2021.09.01, 13:57 » Budapesti TC - MAFC 1904
  B. T. C. — M. F. C A M. F. C. szél és nap ellen kezdi a játékot. A B. T. C. ki akarja használni előnyét s rögtön támadó­lag lép fel, ostromolja is egy ideig a M. F. C — kaput, de mindinkább visszaszorul a saját mezőnye felé s a játék körülbelül a pálya közepén folyt le az egész félidőben, ...
 22. 2021.09.01, 13:52 » Postás - Fővárosi TC 1904
  Postások S. E. győz Fővárosi T. C. ellen 1 : 0. A két csapat mérkőzése vasárnap délelőtt 10 órakor folyt le a margitszigeti pályán. Helytele­nítjük, hogy a Fővárosi T. C. közel fél órai ké­séssel állt ki a küzdőtérre; a matcbeket a közön­ség érdekében pontosan kell megkezdeni, s legin­kább elv...
 23. 2021.09.01, 13:48 » Komló, Béta-aknai pálya
  1959-ben: https://www.magyarfutball.hu/data/upl/2021/09/1630496906_1959_komlo_beta_akna_sportpalya_legifoto.jpg Forrás: fentrol.hu, Lechner Nonprofit Kft. A felhasználás csak megrendelés számának birtokában lehetséges....
 24. 2021.09.01, 13:45 » Postás - Fővárosi TC 1904
  Postások — Fővárosi T. C. A Margitszigeti Sporttelep pályáján vasárnap délelőtt állott egymással szemben a Budapesti Posta- és Távirda- Tisztviselők Sportegyesületének és a Fővárosi Torna- Clubnak csapata. A játékot a Postások kezdik még pedig szél és a nap ellen. Rögtön vehemensen támad­nak és a F...
 25. 2021.09.01, 13:30 » Ibafa, Ibafai Sportpálya
  1972-ben: https://www.magyarfutball.hu/data/upl/2021/09/1630495771_1972_ibafa_sportpalya_legifoto.jpg Forrás: fentrol.hu, Lechner Nonprofit Kft. A felhasználás csak megrendelés számának birtokában lehetséges....
 26. 2021.09.01, 13:06 » Visinka Ede
  A klub vezetőségének döntése értelmében 2021. szeptember elsejétől Visinka Ede látja el a vezetőedzői feladatokat a Tiszakécskei LC NB II-es labdarúgó csapatánál, akivel 1+1 éves szerződést kötött a Tiszakécskei LC. A vezetőedző munkáját közvetlenül a továbbiakban is Virágh Ferenc asszisztens...
 27. 2021.09.01, 12:56 » Szűcs Lajos
  Ne hasonlítsuk Dibusszal, elmondom miért ne. Anno Lajos rengeteg pontot hozott, elképesztő teljesítményt nyújtott, aki látta abban az időben védeni, emlékszik rá. A világ szégyene, hogy nem ő volt a válogatott kezdőkapusa akkortájt (és ezzel nem akarom bántani se Királyt, se Babost, se Sáfárt...
 28. 2021.09.01, 12:39 » Csontos Dominik
  Nagyon jó anyag a srác. Remélhetőleg már nem megy kölcsönbe, hanem itt felépítik. Nemzetközibe még talán kevés, de itthon már nyugodtan játszhat. Szerintem a beadásai most is nagyon jók, a passz játéka, különösen a korához képest szintén kiemelkedő. A helyezkedés, párharcok, v...
 29. 2021.09.01, 12:30 » Varga Stefan
  A DUNASZERDAHELY UTÁNPÓTLÁSÁBÓL IGAZOLTUNK https://www.magyarfutball.hu/data/upl/2021/09/1630492237_stefan_varga_labdarugo_ferencvaros_2021.jpg A szlovák bajnoki ezüstérmes korosztályos csapatától szereztük meg a 18 éves középpályást, Stefan Vargát. A 18 éves Stefan Varga a Du...
 30. 2021.09.01, 07:51 » Jurácsik Mátyás
  https://www.magyarfutball.hu/data/upl/2021/09/1630475426_juracsik.jpgJurácsik egy 1983-as bajnokin. Kép forrása: Újpesti Dózsa fotólabor Facebook...