magyarfutball.hu

Copyright Notice

A magyarfutball.hu-honlapon szereplő valamennyi adat, kép és írás kizárólagos szerzői jogát a magyarfutball.hu birtokolja a képek és cikkek eredeti szerzőinek beleegyezésével. Azok az adatok, képek és írásos anyagok, melyek nem a magyarfutball.hu vagy külső munkatársaik szellemi tulajdonát képviselik, kivétel nélkül minden alkalommal a forrás alapjául szolgáló pontos honlap- vagy könyvcím feltüntetésével kerülnek publikálásra a magyarfutball.hu-honlapon.

A magyarfutball.hu-honlapon található valamennyi adat, kép, cikk és információ kizárólag a magyarfutball.hu előzetes írásos beleegyezésével és kizárólag a magyarfutball.hu-forrás jól látható és tisztán olvasható feltüntetésével használható fel és publikálható bármilyen egyéb, nem-kereskedelmi célú médiumban.

Mivel oldalunk non-profit alapon működik, kérjük sziveskedjenek munkánkat és az adatok, képek, cikkek és információk készítésébe és összegyűjtésébe vetett időnket és energiánkat tiszteletben tartani és egy erkölcsös, tisztességes és az esetleges kölcsönös együttműködést lehetővé tevő módon honorálni.

Amennyiben a magyarfutball.hu-oldalon közzétett adatok, képek, cikkek és információk az előzetes, írásos beleegyezésünk nélkül kerülnek felhasználásra, jogi úton nyomatékosítjuk többek között a szerzői jogaink megsértésére vonatkozó nyilatkozatunkat.

A magyarfutball.hu-honlapon található valamennyi adat, kép, cikk és információ üzleti és kereskedelmi célokra történő felhasználása a nem-kereskedelmi felhasználásra vonatkozó feltételeknél szigorúbb feltételekkel lehetséges.

Nyomatékosan felhívjuk minden tisztelt olvasónk és látogatónk figyelmét arra, hogy az itt közölt adatok egymással összehangolva állnak egy valósághű relációban, viszont éppen ezért lényegesen eltérhetnek a hivatalos publikációkban és honlapokon megadottaktól!