magyarfutball.hu

Ferenczvárosi TC - Terézvárosi TC 6 : 0 14:00

   
   
Upload your own photos! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

comments

 1. avatar: seamandarin
  2021.06.30, 19:02
  F. T. C. — T. T. C. 6: 0.

  (Üllői-úti pálya.) A sokaktól reméit meglepetés tehát elmaradt és a terézvárosiak súlyos vereség áránj uttatták a bajnokcsapatot őszi bajnoki szezónja méltó befejezéséhez. Azt a bizonyos, sokat emlegetett meglepe­tést különben, a mely a zöld-fehérek esetleges vereségében nyilvánult volna meg, inkább csak a laikusok és a T. T. C.játékával kevéssé ismerős körök várhatták. Mert a kik a terézvárosiak eddigi működését figyelemmel kisérték, azoknak figyelmét nem kerülhette el az a körülmény, hogy a zöld-pirosak egy-egy szezónban felcsillanó, lelkesés ambieziózús játéka révén elért kitűnő eredményeknek többnyire egy súlyos vereség vetette gátját; így történt ezúttal is. 1 '
  A terézvárosiak óriási ambiczióval készültek amérkőzésre. A Törekvés elleni matchen megsérült Fried­mann kivételével, a kit Rösner pótolt a jobboldali fedezet szerepében (utóbbi helyére pedig egy Proczenko nevűjátékos került), teljes ’csapattál * állottak' ki és valóban elismerésreméltó lelkesedéssel küzdöttek végig. Különö­sen jólesön leptek meg a második félidőben produkált tüzes támadások, a melyek nem egyszer hozták komoly veszélybe a ferenczvárosiak kapuját és hogy gyakori támadásaikat még sem koronázta siker, az kizárólagosan Rumbold és Payer nagystílű védójátékának köszönhető, Payer szinte állandóan harmadik hátvédet játszott,'
  A T. T. C. játéka a gyors rush-ökön, alapuló, szélső-csatárjáték, megtestesülése. A belső csatárok, Fekete kivételével, gyenge kvalitású játékosok, Fekete azonban remek technikájával éa erőteljes kitöréseivel egyike legjobbjainknak. A szélsőcsatárok jó futók; Maly czente-rezései elsőranguak. A fedezetsor közepes, a közvetlen védelem azonban kiváló és különösen Hegyi pompás játéka kelt feltűnést. Kár. hogy Beimel, a ki különben elég talentumos kapuvéd. ha egy-két goal terheli hálóját,teljesen elveszti a további védésre való kedvét és szinte egykedvűen nézi a kapuja ellen intézett támadásokat. Tegnap kivételesen igen ügyesen védett, de fentemliíett gyengéjét ezúttal sem tudta leküzdeni.
  Az F. T. C., tudatában a mérkőzés fontosságának, teljes tudását vitte a küzdelembe. A csatársor elemében volt és a Schlosser—Borbás által „produkált bravuros játék a híres balszárny régi, legjobb napjaira emlékezte­tett. Korody úgy- a jobbszélen, mint'a középcsatár szere­pében igen jó volt. 'czenterjátéka' azonban sokkal ered­ményesebb. Pataki és Weisz ügyes labdaosztogatásukkal váltak csapatuk hasznára; megemlítésre érdemes hogy a csatársor minden tagja — Borbás kivételével — félel­metes goallövőnek bizonyult. A fedezetsorban Bródi agilis, észszerű és hasznos játéka vált ki. Ungár kevés dolgát kifogástalanul végezte.
  Az első félidő jórészében változatosak a támadá­sok, mégis inkább a zöld-fehéreket látjuk frontban, a kik a félidő vége felé veszélyes támadásokat intéznek a T. T. 0. kapuja ellen, míg a zöld-pirosak, gyors lerohanásokkal veszélyeztetnek. A 43-ik perczben Schlosser hátra­adja Korodynak a labdát; utóbbi pedig menthetetlen goalt rúg.
  Félidő 1:0.
  Szünet után a terézvárosiak továbbra is lendületes támadásokkal tartják magukat' offenzi- vában és akczióik nem egyszer sikerrel is kecsegtetnek, a hátvédsoron azon­ban nem tudnak túljutni. Az F. T. C. támadásai már si­keresebbek és Schlosser a nyolczadik perczben remek szép goalt fejel. Alig néhány perczczel későbben Schlosser a harmadik goalt rúgja; a kapu előtt három méterrel ugyan elcsúszik, de a labdát estében is a hálóba juttatja. A T. T. C. a kapott goalok daczára is sokat támad, a mezőny széthúzódásának azonban további három goal az ered­ménye, a- melyek közül kettőt Korody, az utolsót pedig Schlosser rúgta, mind a három goal előkészítése Pataki érdeme.
  Bíró: Ujváry Ödön.

  Az Újság 1911 december 5.