magyarfutball.hu

MTK - Budapesti TC 2 : 1

   
   
Upload your own photos! »
mérkőzés értékelése
I. osztály 1904, 5. forduló
referee : Ullerich Ferenc
attendance:
 1. Sport-Világ: -

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

comments

 1. avatar: seamandarin
  2021.09.14, 00:06 (szerk.: 2021.09.14, 10:15)
  Magyar Testgyakorlók Köre győz 2:1 a Buda­pesti Torna-Club ellen.
  B. T. C. 10 perczczel a befejezés előtt kiáll.

  Szomorú világot vetnek sportviszonyainkra a B. T. C —M. T. K. mai mérkőzése folyamán történt inczidensek. A Torna-Club csapatának mai viselkedése az első lépés, hogy a labdarugósport hazánkban lejárja magát. Regisztráljuk a tényeket szenvedelem nélkül, szigorúan a tényálláshoz ragaszkodva: A B. T. C.-nak mai matche utolsó mérkőzése volt a bajnokság tavaszi fordulójában s körülbelül a mai ered­ménytől függött, hogy a Ferenczvárosi T. C.-bal együtt a fenti két csapat közül melyik kerül ez első fordulóban a bajnokság élére. 1:1 volt az eredmény mikor a második félidő 35 per­czében Károly, az M. T. K. javára goalt lőtt. A Tornaklub csapata, daczára annak, hogy a biró érvényesítette a gcalt, alkudozni kezdett, protestált a goal ellen, mert Károly állítólag kézzel érintette a labdát. Nem kutatjuk, történt-e sza­bálytalanság vagy nem, de a legszigorúbban el kell ítélnünk a B. T. C. sportszerűtlen eljárását, hogy ezek után faképnél hagyva a bírót és az ellenfelet, kiállt a mérkőzésből. Nem a mi föladatunk kioktatni a B. T. C.-ot, hogy mi a kötelessége, hogy a biró ítéleteinek magát föltét­lenül alávetni tartozik, de a Torna-Club immár harmadszor teszi meg az idén, hogy kiáll a mérkőzésből. Tegye magáévá a Labdarugó-Szövet­ség az ügyet a ha szigorúan, igazságosan fog ítélni, elejét veszi sok olyan inczidensnek, mely ma­holnap ki tudja hová fog fajulni. Mi jö­vőnek néz elébe labdarugósportunk ha már a biró ítélkezései fölött maguk a játéko­sok döntenek a szerint, hogy kedvező volt-e az íté­let részükre, vagy megfordítva? Az inczidens kö­zönségünket is annyira felizgatta, hogy kis híja, hogy az egyes érdekcsoportok között verekedés nem kerekedett. Egy másik inczidenst sem hagyhatunk szó nélkül. Ugyanis az egyik határbiró, Skrabák, a B. T. C. játékosa volt. Igazságtalanok lennénk, ha pártoskodással vádolnók, de természetesnek tartjuk, hogy elfogult a tacb-biró, ha saját egye­sülete az egyik ellenfél. A jövőben tehát kerülni kell, hogy a mérkőző egyesület tagja legyen ha­tárbiró. Skrabák egyik kétes leintése után ugyanis goalt rugott tegnap M. T. K.: izgalmas szóváltás és a tachbiró fölösleges beavatkozása volt ennek az inczidensnek is a következménye . . .

  A két csapat közül ma feltétlenül M. T. K. volt a jobbik. Védelme kifogástalan, a támadásban pedig Károly és Zulu gyönyörű játékot produkált,
  A Budapesti Torna-Club ezúttal formán kívül játszott. Nyilassy és Sárközi nem I. osztályú csa­patba való, Schaschek kezd erőszakosan játszani s Oláh meg Blazsek is sokat veszített formájából. Igen szépen dolgozott Kisfaludy s Róka is rend­kívül ügyesen játszott.

  B. T. C. az első félidőben nap ellen játszik és azonnal védelemre szorul. M. T. K. javarészt offenzivában van. Zulu remekül centerez, Károly fejjel a goal felé utasítja a labdát, de Izsó a földre dobva magát, remekül véd. A Testgyakor­lók támadása csak 34 percz után jár eredmény­nyel. Károly goalra lő, Izsó kivédi a labdát, de a hirtelenében a kapunál termett Zulu a goalba utasítja a labdát. A Tornaklub a 42-ik perczben éri el a kiegyenlítő goalt szabadrúgás révén. Sári hands-et vét, B. T. C. szabadrúgáshoz jut, melyet Schaschek rúg. Sebő lábbal kivédi a labdát, de Blazsek feítartózkatlanul a goalba utasítja. Half time 1:1.
  A második félidőben mindkét csapat fáradtan folytatja a játékot. Most már a Torna-Club is élónkebben támad, de rendszertelen taktikájával (a czéltalan lerohanások, az ellenfél hátvédei mögé elöreadott labdák) nem ér el eredményt, B. T. C. 31 percz után kornert rúg, melyre M. T. K. két perczre rá szintén kornerrel felel. A 35-ik perczben Károly egymaga lefut a labdával s bravúros játék után goalt lö. A Torna-Club csapata, miután alkudozásai a bíróval nem vezetnek eredményre, elhagyja a pályát, mire a M. T. K. bele sem avatkozva a vitába, Ullerich versenybíróval együtt szintén elvonul.

  Az Újság, 1904. április 25.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.09.13, 23:54 (szerk.: 2021.09.14, 10:16)
  M. T. K. — B. T. C. 2:1

  M. T. K. kedvező oldalon; nappal hátban kezdi a játékot s rögtön ostrom alá veszi a B. T. C. kapuját. Zulu egy szép centerezése után Károly a kapu felé irányítja a labdát, melyet azonban Izsó nagy bravúrral véd. Ezután a B. T. C. is egynéhány veszélyes táma­dást intéz az ellenfél kapuja ellen, de minden siker nélkül A M. T. K. egy támadásánál a labda a határ­vonalon volt, mire Skrabák, az egyik határbíró zászló­val int. Ullerich a jelzést ügyeimen kívül hagyja s a játék további folyama alatt Zulu balszélről goalt lő a tétlenül álló B. T. C. hátvédek szemeláttára. A félidő vége felé egy szabadrúgás révén a B. T. C. a goalt kiegyenlíti.

  Half time 1:1.

  A második félidőben a M. T. K.-én a fáradtság nyomai látszanak, míg a B. T. C. erélylyel támad. A kék-fehé­rek kapuvédjének is alkalma nyílik képessége kifejtésére s a B. T. C. ostromát sikerrel állja. 10 perccel a játék vége előtt Károly a feléje jövő labdát kézzel leüti s kicselezvén a hátvédet, goalt lő. A B. T C. a goal érvényessége ellen protestál. Ullerich a goal-bíró szavára sem ad sokat és a goalt érvényesnek nyilvánítja. —

  A B. T. C. egy ideig a pályán marad, midőn azonban a bíró csökönyösségét látja, a publikum nagy részének unszolására a pályát elhagyja. A M. T. K. játékosaitól körülvéve a bíró is elvonul. A tribünről a publikum le­szaladt s oly sajnálatos összekoczczanásnak voltunk szem­tanúi, hogy bizony mély szomorúsággal kellett footballsportunk elfajulásának képét látnunk. A bíró pedig — kiben rosszakaratot vagy részrehajlást fel sem tételezünk s csakis a játékvezetésben való határozatlanságának s csökönyösségének volt áldozata — csak erős oltalom mellett tudott a csőcselék inzultusaitól menekülni. Hibáz­tatjuk benne elsősorban a határozatlan természetét. A mint csapattal alkudozásokba bocsátkozik, kész az elégület- lenség. a bizalmatlanság. Hibáztatjuk azt is, hogy két oly határbírót akceptált, kik a mérkőző egyesületekhez tartoztak.

  Sport-Világ, 1904. május 1.