magyarfutball.hu

Nemzeti SC - Budapesti TC 0 : 4 12:30

   
   
Upload your own photos! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

comments

 1. avatar: seamandarin
  2021.08.25, 23:44 (szerk.: 2021.08.26, 14:28)
  Budapesti Torna Club — Nemzeti Sport Club 4:0

  A két csapat találkozása nem eredményezte azt a kemény küzdelmet, amit az előjelekből sejteni lehetett. A piros-fehérek váratlanul óriási fölénynyel nyerték meg mérkőzésüket. A NSC csupán az első húsz percben volt számbavehelö ellenfél, azontúl teljesen összerop­pant, Ha a BTC az első félidőt csak egy kissé jobban ki­aknázza, a goalarány alighanem imponálóbb lenne.
  A NSC Burián nélkül játszott, ami némileg meg­magyarázza ugyan a vereséget, de semmiesetre sem menti, mert a beállított tartalék-játékos elég jól állotta meg helyét, A leggyengébb része a csapatnak a csatár­sor volt. Egy ember kivételével teljesen akcióképtelen. Míg a kis Tóth játszott a balszélen, addig még csak ment valahogy, de mikor ö a huszadik percben kiállt, akkor teljesen csődöt mondott a csatársor. Rossz még a NSC-nál a két hátvéd. Nemcsak bizonytalan, de durva is.

  Általán a NSC utolsó mérkőzéseivel némikép meg­erősíti azt a hitet, hogy nem tisztán tudásának, hanem jórészt szerencséjének köszönheti azt a helyet a bajnok­ságban, amelyet most elfoglal.
  A BTC-ről ismét csak azt mondhatjuk, amit min­den szezonvégen hangoztatunk, hogy formájának tető­pontját csak a szezon végén éri el. Játékosai egytöl-egyig jó technikájúak, a tempót pedig ugyancsak bírják. Va­sárnap a csatársor játszott elismerésreméltóan, különö­sen Levák, Késmárky és Rákóczy. A fedezetsor és a védelem teljesen kifogástalanul dolgozott.

  A mérkőzést a NSC kezdi széllel. Mindkét fél szép támadásokat vezet s az első húsz perc igazán élvezetes küzdelmet nyújt. Ekkor a NSC balszélsöje megsérül és kiáll, ami azután dflntöleg hat a fekete-fehér csapat sor­sára. A BTC olyan erős tempót diktál, amit a NSC át­venni nem tud és folyton védekezni kénytelen, de igy is sikerül neki a félidőt 0 : 0-ra kihúzni. A második fél­időben tán egyszer jutott át a félvonalon a NSC, külön­ben állandóan a BTC támad és rövid időközökben négy goalt lő.

  Bíró: Langfelder (R.-Szt-Mihály) volt.

  Pesti Hírlap, 1909. november 30.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.08.25, 23:37 (szerk.: 2021.08.26, 14:29)
  B. T. C. — N. S. C. 4:0
  (Millenáris pálya.)

  A Nemzeti S. C. erősen lehandicapelt csapattal állt ki a B. T. C. ellen. Burián és Reich helyén a tartalék Stobbe Ernő és Gelb szerepelt, a kik azonban abszolút gyengén játszottak, úgy hogy a vereség nagy részben az ő rovásukra irható. Tóth pedig a mér­kőzés elején inrándulást kapott s ezért kénytelen volt a játékot abbahagyni és csak a mérkőzés utolsó öt perczére állt ismét vissza. Az erős mérkőzésből tehát, a minőt a közönség joggal várt, gyengécske match lett, mert a B. T. C. a játék első husz perczétől eltekintve, teljes fölényben volt.

  A B. T. C.-nél főleg a csatársor játéka tűnt ki. Mind az öt csatár egyformán jó volt. A védelemnek alig akadt munkája.

  Az N. S. C. csak az első félidőben tudott ellentállni a piros-fehérek ostromának, a második félidőben azonban önfeláldozó játéka daczára sem akadályozhatta meg súlyos goalarányu vereségét. A kapott goalok közül azonban kettő könnyen védhető lett volna. A csapat legjobb embere Kanyaurek volt; kívüle Hlavay és Feldmann elégített ki.
  Az első félidőt az N. S. C. támadása nyitja meg, de Tóth hosszú lövését Bihari menti. Rometh lefutását Szendrő akasztja meg, Mészáros támadását pedig Feldmann teszi ártalmatlanná. Menich erős lövését Sárközi védi. A 20-ik perczben Tóth inrándulás miatt kiáll. A meggyengitett nemzetiek azontúl visszaszorulnak, a piros-fehérek lövései azonban mind czélt tévesztenek A félidő vége felé az N. S. C. is frontba kerül.

  Félidő 0:0.

  A második félidő érdekes epizóddal kezdődik. A két csapat és a bíró ugyanis elfelejtette, hogy tulajdon­képpen melyik kezdi meg a játékot és csak hosszas vita után tudja Palócz meggyőzni a játékosokat és a bírót, hogy a kezdés joga az N. S. C.-ét illeti meg. A nemzetiek kezdés után rögtön visszaszorulnak és Dobó a Kézsmárkytól kapott labdát a goalba rúgja.(6.p.) A 14-ik perczben Rákóczi lövése a kapufáról a mezőnybe pattan Kézsmárky lábához, a ki védhetetlen goalt rúg. A harmadik goal Gelb révén öngoalból ered. (18. p.) A következő perczben jut az N. S. C. első támadásához, de Kanyaurek gyenge shotját Bihari fogja. Dobó éles lövése hajszál­nyira kerüli el az N. S. C. gyengén védett hálóját. Kanyaurek támadása már-már eredményesnek látszik, de Rometh az üres kapuba sem képes a labdát berúgni. (35. p.) A mérkőzés utolsó goalját Rákóczi szép egyéni játéka eredményezi. (39. p.)

  Az Újság, 1909. november 30.