magyarfutball.hu

Szeged, SZAK Stadion (demolished ground)

 1. alias
  1. Bástya Sportpálya
  2. SzAK Pálya
  3. Temesvári körút
  4. Újszegedi pálya
 2. tags
 3. address
 4. map, route
 5. capacity
  altogether : 300
  seats: ?
  stands: ?
 6. population
  Szeged: 158.829 (2023)
 7. home club
   dissolved / recently playing elsewhere
   1. KITE-Szeged (1899 - 1951)
   2. Szegedi EOL SC (1912 - 1951)
  1. attendance record
  2. pitch size
  3. pitch type
   natural grass
  4. score board
   n/a
  5. floodlight
   yes
  6. running track
   n/a
  7. year of surrender
  8. first match
  9. related matches
  10. help
   
   

  új hozzászólás

  Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

  comments

  1. avatar: fgymat
   2021.12.22, 11:26
   A Szegedi Atlétikai Klub ezelőtt körülbelül 15 évvel alakult. Első elnöke Csernovics Agenor volt, akinek a SzAK tulajdonképeni megalakulását köszönheti. Már Csernovics elnöksége alatt is foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy a SzAK-ot egy állandó atlétikai és football célokra egyaránt berendezett pályához juttassák, melyet a közönség megszokik és szívesen látogat. Fölvetődött már ekkor a tribünépités gondolata is, csakhogy az eszme kivihetetlen volt. A sportot ekkor még nem támogatták Szegeden sem erkölcsileg, sem anyagilag. Rendes sporttelepe nem is volt még ekkor a SzAK-nak. Az ujszegedi játéktéren treníroztak a .sport-emberek és négy vastag, terebélyes fát neveztek ki a futballisták kapufélfának. Az atlétizálók is a játéktérre szorultak ki. A szertornázók a középiskolai tornatermekben gyakorolták magukat; a futók meg az ugrók azonban Újszegeden a füvön sportoltak. Természetesen ilyen körülmények között nem fejlődhetett a szegedi sport olyan arányban, mint ezt az ország második városának fiatalságától el lehetett várni. Be is látta ezt a SzAK akkori vezetősége és hosszas utánjárás után sikerült megszerezni azt a helyet a SzAK részére, ahol a jelenlegi pálya is áll. Csakhogy akkor még, — ennek közel tiz éve már, — a pálya igen kezdetleges volt és nem a futball sport céljaira rendezték be, hanem főleg kerékpár pályának. Meg is maradt ebben a stádiumban, némi kis átalakításokkal egészen tavalyig. Az évek folyamán azonban a kerékpározó sport teljesen lehanyatlott és elvesztette sporti jellegét; inkább rendes közlekedési eszköz lett; felülkerekedett azonban és nagy tért hódított a diadalmas futball-sport. A SzAK ujabb és kiváló vezetősége bástyái Holtzer Tivadar elnöklete alatt nagyszerű érzékével észrevette ezt az átalakulást és minden tehetségével azon fáradozott, hogy a pályát átalakítsa a mostani igényeknek megfelelőleg. A vezetőség fáradhatatlan agitációja meg is hozta az eredményt. Olyan pálya áll most a SzAK rendelkezésére, melyhez fogható nincsen az ország egy vidéki városában sem. A pálya főleg a futball-sportot szolgálja, de atlétikai célokra is be van rendezve. Bár jelenleg Szegeden az atlétika eléggé gyönge, ennek oka azonban korántsem a szegedi sportférfiak rovására írandó. Pálya hiányában nem volt tér az atlétikai fejlesztésére és Szegednek nem lévén főiskolája, nincs is ember anyaga, az erős, fiatal szervezetet megkívánó atlétikára. A SzAK vezetősége azonban az uj pályától várja a szegedi atlétika fellendülését. Most, hogy az uj tribün Szeged városának és bástyái Holtzer Tivadar áldozatkészsége folytán fölépült, az a lelkes sportszerető közönség is kényelemre talál az ujszegedi pályán, amely már évek óta meleg érdeklődésével támogatja a sportot. Hogy Szegeden, mérkőzésről-mérkőzésre mindjobban növekszik a futball-sport közönsége, az tagadhatatlan. Vasárnaponként Szeged város legelőkelőbb emberei nézik végig a meccseket és valósággal ünnepelik a futballcsapat ügyes játékosait. Hogy a SzAK ilyen érdeklődést tud maga iránt kelteni, ebben meg nagy része van Kardos Mihálynak, a klub agilis főtitkárának, aki minden módot fölhasznál arra, hogy egyesületét a közönség szimpátiájára méltóvá tegye. A TRIBÜN ÉS KÖZÖNSÉGEI Szegeden két tribün akad már, az egyiik a Ló versenytéren, a másik Újszegeden, a SzAK sporttelepén. S amig a lóverseny téren egy évben jó, ha kétszer akad szép és nagy publikum, addig a SzAK-pályán minden meccsre megtelik a tribün és a környéke. S hozzá milyen nagy és szép publikummal! A legszebbel, amit most Szegeden együtt láthatunk. Akik a korzóra járnak, akik a színházi páholyainak és földszintjének diszei, a mozik lelkes híved, az ujszegedi sétálók szinte mind együtt láthatók egyik-másik meccsen'. [Elmondhatjuk, hogy Magyarországon sehol nem érdeklődnek az urihölgyek annyira a labdarugósport és atlétika iránt, mint 'Szegeden. Hány hölgyet — leányt és asszonyt — ismerünk, akik minden egyes mérkőzésen ott vannak. És nemcsak a játékosokat, de a szabályokat is jól ösmerik, lelkesednek, benne élnék ők is az izgalmakban, latolgatják a várható eredményt. Bátran lehetne totalizatőr is, — micsoda fogadások és nyereségek lennének, a veszteségről nem is szólva. Elvégre játszó nemzet vagyunk vagy mi és ha Angliában játszanak egy-egy meccsre, miért ,ne nálunk is, akiknek kevesebb a pénzűik, tehát több okuk van — nyerni, Az ujszegedi tribün pedig igazán olyan szép, hogy élvezet alá telepedni. Minden helyről kitűnően figyelhetjük az egész pályát s a tribünre közel ezer ember fér. A tribün alatt pedig öltöző szobák, fürdők és lakások vannak. A tribünt szegedi építészek tervezték és negyvenezer koronába került. Azt hisszük, hogy a mai tribün egy-két éven belül kicsi lesz. Igazán minden .hónapban több száz fővel szaporodik az állandó közönség. Szerencsére a tribün helyét és környezetét annyi előrelátással készítették, hogy a kibővités könnyen megtörténhet, másodszor jó időben előtte és tőle jobb és baloldalt- sok száz ember kitűnő helyet találhat. És megvallva az igazat, sok hölgy inkább leül a tribün elé, mert könnyebben sétálhat a szünetekben és mert. könnyebben szétnézhet- a tribünön is. Mindenesetre örülünk azon, hogy az ujszegedi tribün minden ünnepnap kellemes órákra hozza össze a szegedi intelligenciát : a szép asszonyokat és kedves leányokat is. Mert jórészben nekik is köszönhető, hogy olyan diszes az a nagy tribün s hogy egyáltalán van már tribün. MÁJUS 1-IKI PROGRAM. Minden intézkedést megtett a SzAK agilis gárdája, hogy a mai ünnep előrelátható sikerének fényét semmi se homályosítsa el. ötven tagu rendező bizottság alakult, melynek akcióba lépése már délben, az érkező vendégek fogadásával veszi kezdetét. A tulajdonképeni ünnepély délután négy órakor a pályán kezdődik. Először az atléták mutatkoznak be néhány számban. Szereplésük nem versenyszerű lesz, mert a korai szezonban verseny előkészitése még tehetetlen volt, tehát csak demonstrálni fogják a SzAK által immár intenzivebben művelendő sportágat, amit eddig az atlétikai pálya hiánya akadályozott. Az atlétikai számok lezajlása után bástyái Holtzer Tivadar, a SzAK elnöke, üdvözlő beszédet intéz Lázár György dr. polgármesterihez és fölkéri, hogy adja át a sporttelepet rendeltetésének. Á polgármester ur válaszol és nyomban utána bemegy a footballpályára az őt -már váró footballisták közé és Herzog Ede szövetségi biró sipjelzésére megcsinálja az ünnepélyes kezdő rúgást. Ezzel kezdetét veszi az ünnepély sportbéli részének legkimagaslóbb része, a Temesvári Atlétikai Klubnak a SzAK-kal vívandó barátságos mérkőzése. Mivel ezen két csapat ezidőszerint kétségtelenül a délmagyarországi kerület két legjobb csapata, mindvégig érdekes, izgalmas és élvezetet nyújtó játékban fogunk gyönyörködni. A mérkőzés külön érdekességét fogja képezni Herzog Ede szövetségi kapitánynak bíráskodása, ki a monarchia legjobb bírája és aki nemcsak országok közötti reprezentatív mérkőzéseket vezetett már le, hanem megtisztelték ezen funkcióval a stockholmi olympiádon is, ahol a világbajnokság második és harmadik helyezettjének meccsét, a dánok és hollandok játékát vezette nagy sikerrel. Este nagy bankett zárja be az ünnepségek sorozatát, melyet a Kass-vigadó Lloydtermeiben tartanak meg. Óriási mérvben emeli a mai fölavató ünnepély sportnivóját az Ujlaky Rezső által bejelentett és a Magyar Atlétikai Szövetség által jóváhagyott diszkoszvetési rekordkisérlet. Ujlaky a Temesvári Ac kiváló atlétája, aki az olympiádon is fényesen szerepelt. Tavaly maturált fiatal atléta, de ennek dacára az ország legjobb diszkoszvetője. Az olympiádon- elleste a világbajnok Taipcáe stílusát, mellyel most már annyira haladt, hogy szenzációs hirek keringenek róla. Hallomás szerint az eddigi 42 méteres rekordot 44—46 méterre képes megjavítani. Amennyiben ezen hihetetlen eredmény elérése sikerül neki, ugy örökké emlékezetes marad a SzAK fölavatott pályája, melyen mindjárt az első alkalommal ily ritka, ország-világra szóló rekord megszületett. A SzAK nobilis vezetősége a rekord megdőlése esetén Ujlakyt tiszteletdíjjal fogja kitüntetni.

   Délmagyarország, 1913.05.01

   A SzAK ünnepe. — Felavatták az uj pályát. — (Saját tudósitónktól.) Közel hatezer ember jelent meg vasárnap délután a Szegedi Atlétikai Klub sporttelepén. Lázár György dr. főispán és polgármester vezetésével a szegedi társadalom és közélet, valamint a magyarországi sport fogadta ünnepévé ezt a május elsőt, amely nap döntő fontosságú a. szegedi és délvidéki sportra és amely időtől kezdődik a SzAK megújhodása, igazi élete. Ünnepies hangulat és kellemes meghatottság fogott el mindenkit, aki megjelent. A megnyitó rövid beszédékben és este a banketten ott rezgett és ikért jellemző s lelkes szókat -ez az eredmény: a tribün, amely kecses, megfelelő és az építőmesterek: Ottovay és Winkler elismerést érdemelnek. De a pálya is elsőrangú, csak füvesíteni kell, — hatalmas s a környezete a legszebb, amit csak gondolni lehet. Ilyen pálya kevés akad a monarchiában, a magyar vidéki városokban sehol. Több száz ember érkezett a szegedi sportünnepre az országból, főként Temesvárról, Szabadkáról és Budapestről. S akik e napon körünkben voltak, elragadtatással beszéltek arról, milyen általános immár a sport iránt való érdeklődés Szegeden, hogy a pályán Szeged intelligenciája: a legszebb aszszonyok és lányok találkoznak, hogy a hatóság és a társadalmi vezetőség jár elől a jó példával. Mi pedig szinte csodálkozva kérdeztük önmagunktól: nini, ez is lehetséges? — tényleg mi velünk és körülöttünk esett meg a páratlan átalakulás? És láttuk, hogy igen, megérzett a levegőből, hogy az igazi játék csak ezután kezdődik. Ha ez az áldott, szellem megmarad az illetékes körökben, ha az atléták és játékosok az eddigi energiával dolgoznak, ugy csakhamar elérjük, hogy a szegedi sport nemcsak a Délmagyarország fővárosa lesz, hanem jelentős helyet foglalunk el Budapest mellett. Mert ez a hivatásunk és ezt kell teljesítenünk, föltétlenül! Bízunk a szegedi energiában és a lelkesedésben. A vasárnap fölavató ünnepének egyik érdekessége volt a SzAK csapatának nagyszerű játéka. A Temesvári Atlétikai Klub szimpatikus és igazán kitűnő csapatával mértkőzött. S -amit a SzAK a második félidő tizenöt percében mutatott, az egy klasszisa volt bármely budapesti elsőrangú csapatéval. Minden ember a helyén, gyorsak, biztosak, önzetlenek és tökéletes összjátékot adók, magas színvonalú technika és rövid időn belül három gól. Méltán vált a SzAK csapata Szeged sportközönségének csapatává. A labdarugó mérkőzés előtt atlétikai versenyek voltak és Ujlaky Rezső, az ország legjobb diszkoszdobója, megjavította az országos rekordot. Verseny után a Kass-vigadó Lloyd-termében gyűltek össze bankettre, közel kétszázan. A leglelkesebb hangulatban maradtak együtt az emberek és számos felköszöntő hangzott el. A SzAK ünnepéről a alábbiakban számolunk be: UJLAKY ÉS A SzAK ATLÉTÁI. Sokan azt hiszik, hogy a SzAK csütörtöki pályaavató ünnepének legnagyobb szenzációja a TAC football csapatának kemény veresége vagy másszóval a SzAK csapatának meglepően nagyszerű játéka. Erre a közönség magatartásából következtetünk. Egy-egy gólt olyan hatalmas tapsvihar kisért, amilyet Újszegeden még sohasem hallottak. Pedig a pályaavató ünnepnek igazi szenzációja nem a SzAK 5: l-es győzelme, -hanem Ujlaky Rezső temesvári atlétának diszkoszvetésben elért, előre bejelentett rekordja. Ez az, amit a szegedi pályaavató ünnepséggel kapcsolatosan nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában nagy meglepődéssel fogadnak a sportkörök. Taipale és Nicklander után Ujlaky következett, akit az európai jelentőségű atlétikai versenyeken látni óhajt a közönség. Ha tavaly lett volna ilyen formában, amilyenben most van, akkor Stockholmban as egykezes diszkoszvetés világbajnokságában könnyen — tegnapi első dobásával — lett volna második. Mint tudjuk, Taipale a világbajnokságot 45 m. 21 cm.-res dobással nyerte, mig R. L. Byrd (Amerika) 42.32-vel a második és J. H. Duncan (Amerika) ugyanannyival lett harmadik. Hol van ez Ujlaky tegnap elért 43 m. 62 cmeres országos rekordjától. És különös, hogy a nagyközönség, amelyik, mikor a meccset vezető birót látta megjelenni, egészen extázisban volt. Ujlaky gyönyörű alakján, acélizmain, de még inkább megcsudálni való hatalmas dobásain nem tudott eléggé lelkesülni, sőt megérteni is alig tudta a szakértőknek örömükben való nagy tombolását. Érthető tehát, hogy a ma rendkívüli kiadásban megjelenő szegedi sportlap -még csak emlitésre se méltatta ezt az igazi sportszenzációt. A tulajdonképeni érdekesség csak most következik. Ugy értesülünk, hogy a MASz nem hitelesiti . a rekordot, mert a diszkosz 3 grammal könnyebb volt az előirt súlynál. Tehát három gramm miatt, ami nevetséges sulykülönbség, vége Ujlaky legnagyobb erkölcsi diadalának. — Magyar szőrszálhasogatás! Persze, miért vidéki?! Pesten tiz grammal inkább súlyosabb lett volna a diszkosz, Szegeden? — nem lehet pontos. Reméljük, hogy Ujlakyt ez az incidens nem keseríti el és legközelebb két méterrel javítja meg saját rekordját. Lehet rá remény, mert tréningben elért eredménye a 46 méteren jóval fölül van. Stilusa a Taipaleéhoz hasonló. A többi atlétikai számokban elért eredmény is igen szépnek mondható, főleg ha azt vesszük figyelembe, hogy az atlétáknak se helyük, se idejük nem volt a trenirozásra. A százméteres síkfutásban Zsiday győzött. Küzdőképessége -megvan és ez elég biztató jel arra, hogy megfelelő tréninggel a vidéki atléták között tekintélyes helyet biztosítson a maga számára. A távolugrásban Frankéi 5 m. 97 cmeres ugrással mondható az eredmény. Ugyanis ez a sportág az, amelyben a magyar atléták az utóbbi években nagyon visszaestek úgyannyira, hogy Frankéi eredményével tavaly országos versenyeken is lehetett első dijat nyerni. Más atlétikai számban nem volt bemutatkozás. Ez azonban nem jelenti azt, mintha egyéb atlétikai ágat nem müveinének a SzAK-ban. Hiszen Kéri például elsőrangú sulyatléta. Most már van pálya, ha ne-m is eléggé befejezett és ezért nincs ok a töprengésre, hogy Szegednek sose lesz jó atlétagárdája. Egy év múlva már ez is nevelődik. SZAK—TAK 5:1. A football-mérkőzést a Temesvári AC-cal az Újlaki és Frankói nagyszerű -eredményei által már fellelkesített közönség -óriási izgalommal várta. A beavatottak sejtették, hogy a SzAK minden erejének megfeszitésével -a lehető legjobb eredmény elérésére fog törekedni. Ebben nem is -csalódtunk, mert valóban soha nívósabb, szebb stílusban végigküzdött meccset a SzAK nem játszott. -Minden -ember -tudásának legjavát szolgáltatta és méltány megérdemelte azon leirhatatlan ünneplést, melynek vége-hossza nem akart lenni. Lázár György dr. polgármester szép szavai és ünnepélyes kick offja nagy 'hatást gyakoroltak a fiukra, akik -oroszlánok módjára küzdöttek, amig a csatát -meg nem nyerték. Pontban öt órakor a polgármester .ünnepélyes kezdő rúgás után megindult a játék. Kezdetben azonnal a Szakot látjuk frontban és örvendünk, hogy ilyen stílusban játszva, győzni fogunk. Azonban -csakhamar a temesváriak is átmennek .támadásba és különösen a jobboldaluk által vezetett rohamok sokszor komoly veszélybe hozzák a György által kitűnően őrzött kaput. Husz percig gyilkos tempóban, ide-oda hullámzó játék folyik, amikor a temesvári centernek sikerül áttörnie a szegedi fedezetsort, a balhátvéden is tuljut, -biztos gólhelyzetben van, d-e ,az utolsó pillanatban -a -nagy rössel jövő Jopi elvágja Tizenegyes a büntetés, melyet Molnár II. védhetetlenül belő. A SzAK igyekszik kiegyenliteni. Ez hamarosan sikerül neki. A 22. percben Szűcs szabadrúgásból szépen Hevesi lábai elé rúgja a labdát, -aki busz méterről a kapu jobbsarkába szép gólt helyez.. A gyors kigyenlités még erősebb munkára ösztökéli a SzAK-ot, jobbára fölényben van, egymásután két veszedelmesnek látszó kornert rug, miközben -azonban a TAC is veszedelmesen támad, de György két lépésről is biztosan véd. A félidő vége felé a SzAK erős lendületbe jut és a sok támadás eredménnyel jár, mert a 40. .percben Blum -a kapus feje fölött megszerzi a vezetést jelentő gólt. Igy végződik a félidő 2:1 arányban a SzAK javára. Jóleső reménnyel várjuk a- második kezdést, amikor a TAC kapusa a mindig több gólt beszedő hálót védi És csakugyan helycsere után öldöklő iramot diktál a SzAK. A TAC nem képes a tempót átvenni és állandóan kapujához szorítva marad. Husz percig tart a szakadatlan ostrom, mely három gólt hozott a SzAK javára. A három -belső csatár Hevesi, Blum és Fiirst osztozkodtak rajta, de a gólok előkészitésében a két szélső, Hapa és Horváth derekasan közreműködtek. Olyan 20 perce volt -ez a SzAK-n-ak, amely a legvérmesebb várakozást, is kielégítette. A halfok áttörhetetlenek voltak, a csatárok pedig oly ésszerűen, precízen, villámgyorsan, csillogó technikával adogatták egymásnak a labdákat, hogy az ilyen játékot elsőosztályu fővárosi csapatok is méltán megirigyelték volna tőlük. Ezen szivet-lelket gyönyörködtető védelmi és támadó játék mellett az eredmény nem maradhatott el. Az öt gól után a vendégek elkedvetlenedtek, a mieinik sem forszirozták igen a nagyobb gólarányt, igy -a játék további menete lassúbb tempóban, mindvégig elegánsain, fairen, ujabb gól nélkül zárult. Te-hát végeredményben 5:1 arányban győztünk az aradvidéki bajnokcsapattal szemben, amelynél jobb eredményt Igazán nem várhattunk. A vendégeik kitűnő csapat felett ,rendelkeznek. Csatársoruk és hátvédeik megütik a mieink mértékét, ellenben -a halifok és a kapus képességei messze elmaradnak a mi klasszisunktól és ez a különbözet hozta meg a vendégek súlyos vereségét. Különösen kapusuk szerepelt, gyengén, bár a kapott gólok közül hármat nem védhetett. Legjobb emberük a centerben álló Gang és a két Molnár, a hátvédek is nagyon jók. A SzAK-ból felesleges bárkit is külön megdicsérni, mert a mint említettük, mindenki tudásának legjavát szolgáltatta és hogy az általuk nyújtott játékkal a több ezernyi közönség mennyire meg volt elégedve, azt a miniden szivet megkapó ováció és lelkesedés nyilvánítása eléggé megmutatta. Igy folytassák tovább is.

   Délmagyarország, 1913.05.03
    
  2. avatar: fgymat
   2021.12.22, 11:08
   A korabeli újságok alapján, már 1912 előtt is volt SZAK Sporttelep és nem 1912-ben, hanem 1913-ban lényegében új tribünt és kiszolgáló létesítményeket építettek.
   Már 1911-ben SZAK-pályáról beszéltek:
   Hogy ezek a szégyenletes szokások ennyire elfajulhattak, annak részben az is az oka, hogy nincs rendes sporttelepünk és igy megfelelő football-pályánk. A Sz. A. K. pályája olyan szük, hogy a közönség a tribünön nem fér el és leszorul a töltésre. A következménye pedig az, hogy a mérkőzés ideje alatt a nézőkben felkorbácsolt láz az embereket egész a pálya határvonalára ragadja és a tehetetlen vezetőség nem tudja megakadályozni, hogy a játékosokat és a birót ilyen közeli távolságról ne inzultálják.

   Délmagyarország, 1911.09.27

   A SzAK kérelme a tanács előtt. A Szegedi Atlétikai Klub tiz évre 1000 korona évi segélyt kért a várostól arra, hogy újszegedi sporttelepén tribünt építhessen. A tanácsban megvan erre a készség, mert ismeri a közönség folyton fokozódó érdeklődését a sport iránt. Hétfőn újból tárgyalták a kérelmet s Gaál Endre dr tanácsos, előadó a kérés teljesítését, ajánlotta. Lázár György dr polgármester ezzel szemben kijelentette, hogy jobban szeretné, ha a város maga egy nagy sporttelepet létesítene, amelyen a sport miniden ágát lehet művelni. Az a vélemény is fölmerült, hogy nem volna-e helyes, ha a szegedi összes sportegyesületek közösen létesítenének sporttelepet a város támogatásával. Ez azonban aligha lehetséges. A tanács még nem határozott véglegesen az ügyben s egyelőre a SzAK segélye is függőben marad. A polgármester azonban tárgyalást fog kezdeni a városi sporttelep létesítése ügyében. A SzAK teljes mértéke megérdemli a támogatást, mert a városi sporttelep létrejötte évek kérdése. Addig ia sportkedvelő közönség igényeit teljesen kielégíthetné a SzAK sporttelepe, amelynek tribünjét már az őszszel fölépíthetnék.

   Délmagyarország, 1912.06.04
   A szAK. választmányi ülése. A Szegedi Atlétikai Klub pénteken tartotta julius havi választmányi ülését, mely rendkívül látogatott volt. Az ülésen a tribün ügyében is fontos dolgokat tárgyaltak, amennyiben az elnöklő Széless József dr. a választmány legnagyobb örömére kijelentette, hogy a szükséges tőke most már a klub rendelkezésére áll és a tribün felépítését most már mi sem akadályozza, ugy, hogy az a tavaszi football campagne kezdetére állani fog és az átalakítandó pályával együtt magában fogja egyesíteni egy modern sporttelep összes kellékeit. A játékosok kényelmére tágas öltöző, fürdő és masszírozó szobák fognak rendelkezésre állani, mig a vendéglő és dohánytőzsde a közönség igényeit lesznek hivatva kielégíteni. Azonkívül a klub tagjai részére két teniszpályát szerelnek föl. Az összes munkálatokat valamelyik hírneves szegedi építész cég fogja végrehajtani.

   Délmagyarország, 1912.07.28
   Nem építhették meg 1912-ben, ha decemberben írtak ki versenytárgyalást a megépítésére:
   Versenytárgyalási hirdetmény.
   A Szegedi Atlétikai Klub elnöksége pályázatot hirdet az ujszegedi sporttelepen létesítendő fedett tribün, vendéglő, kerítés és mellékhelyiségek felépítésére. A kellően felszerelt és pecséttel lezárt ajánlatok 1913. évi január hó 15-ik napjának déli 12 órájáig adandók be, bástyái Holtzer Tivadar egyesületi elnök úrhoz. A tervek megtekinthetők és a szükséges ajánlati költségvetési űrlapok kaphatók a tervezőknél, Ottovay és Winkler cég épitési és tervező irodájában. Ajánlat, ajánlati költségvetések csakis az eredeti űrlapokon állíthatók ki. Az építési munkának a megajánlott egységárak alapján kiszámított ajánlat végöszszege az ajánlatban számokkal és betűkkel irandó ki. Ajánlattevők ajánlataikkal a végleges döntésig de legalább 1913. évi március hó l-ig kötelezettségben maradnak. Az egyesület fenntartja magának azt a jogot, hogy pályázók közül az építkezéssel, az ajánlati árra való tekintet nélkül, bárkit megbízhasson, avagy, hogy meg nem felelő ajánlatok esetén a munkát ajánlattevőknek ki sem adja, mely esetekben ajánlattevőkkel szemben az egyesületet semminemű kártalanítási kötelezettség sem terhelheti.
   Szeged, 1912. december hó 21.
   A Szegedi Atlétikai Klub elnöksége.

   Délmagyarország, 1912.12.24
   Megszavazta a közgyűlés a támogatást:
   A Szegedi Atlétikai Klub tiz évre évi ezer korona segélyt, ujabb ezernégyszáz kvadrát területet és még azt kéri a várostól, hogy a pálya-bérleti szerződósét 1923-ról hosszabbítsák meg 1933-ig. A klub azért kéri a város támogatását, mert tribünt épit és a sporttelepet is kiterjeszti. A tanács hozzájárult a kéréshez, de azzal a megszorítással, hogy az egyesület köteles beterjeszteni az évi zárszámadását, hogy amiennyiben elegendő vagyona volna a tribün költségének saját tőkéjéből való fedezésére, akkor az évi segély megszűnnék. Kiköti még a tanács, hogy a klub .engedje át a sporttelepet a tanulóifjúság céljaira a megjelölt esetekben.

   Délmagyarország, 1913.02.01
   A régi pálya körül kerékpárpálya futott körbe, amit 1913-ban bontottak le:
   A SzAK uj sporttelepe. Tegnap este megtörténtek ,a footballpályán az utolsó sírni tások. örül a szivünk azon nagyszerű impressziók hatása alatt, melyeket a sporttelep első látása .az emberben kelt. A körbefutó kerékpárpálya eltávolítása folytán egy arányaiban is impozáns sporttelep perspektívája tárul a szemlélő elé. Ehhez fogható sporttér az Üllői-uti pályán kivül nincs még egy az országban. Nem akarunk ezúttal még sokat írni, mert tulajdonképen fölavatás még nem lehet, de annyit elárulhatunk, hogy a kép elragadó. Annyi bizonyos, hogy a meccset ma látogató óriási közönséget nemcsak a szépnek ígérkező játék, hanem a sporttelep megtekintése is fogja vonzani. A telep hatalmas kerítéssel be van kerítve. A footballpálya szenzációsan szép. Meglepetésszámba mennek a modernül fölszerelt, teljesen uj kapuk. Grandiózus a 100 méter hosszú, töltésszerű állóhely. A tribün még ríem kész, azonban alapja és faváza áll már, látványosságnak igy is mutatkozik. A SzAK agilis vezetősége gondoskodott megfelelő ülőhelyekről. Talán mondanunk sem kell, hogy azoknak, akik ma kint lesznek a meccsen, egy felejthetetlen szép délután élvezetében lesz részük.

   Délmagyarország, 1913.03.23.
   Avatási terv:
   A sporttelep felavatása. A Szegedi Atlétikai Klub uj szegedi pályáján május 1-én nagy ünnepséggel adja át rendeltetésének az épülő tribünt, amikor egyúttal a sporttelep fölavatási ünnepélyét is megrendezi. Az előkészítő munkálatok megbeszélése céljából a SzAK tisztikara már ma délelőtt 10 órakor értekezletet tart. Ismerve a SzAK páratlan agilitását, el vagyunk rá készülve, Ihogy az ünnepélyes fölavatás fényes sikerrel fog lezajlani. Amint értesülünk, meghívást nyer a Sportszövetségeken kivül a város tanácsa és számos szegedi notabilitás. Annyi már bizonyos, hogy a fölavatás football-mérkőzéssel lesz egybekötve, amikor a SzAK a Temesvári Atlétikai Klub kitűnő csapatát látja vendégül. Azért esett a temesváriakra a SzAK választása, mert e nobilis sportegyesülettel a SzAK igen jó sportbarátságban van és ekkor fogja dokumentálni, hogy van már a vidéken is olyan sport, mely ugy szépség, mint technikai tudás dolgában vetekszik a fővárosi jobb klasszissal.

   Délmagyarország, 1913.04.06
    
  3. avatar: bbsz
   2021.10.07, 23:20 (szerk.: 2021.10.07, 23:22)
   Pályaavatás Szegeden. (A Szegedi A. C. uj pályáján történt első football-mérkőzés)kép

   Az Érdekes Ujság, 1913. június 8. (Arcanum DT)
    
  4. avatar: vp
   vp
   2018.04.02, 18:33
   Kicsit káoszosak a hozzászólásként beszúrt cikkek. A Szukováthy téri sportpálya (Egyetemi), az Ady téri sportpálya, amelynek helyén a SZTE TIK épült fel. A SZAK pálya az 1979-ig szomszédos volt a Kisstadionnal, ahol volt 1 betonos kézipálya (Szegedi Volán a feljutásig itt játszott!), és 3 salakos, valamint két salakos röplabda pálya. Az akkori Kisstadion területén labdarúgópálya nem volt. A SZAK pályán, amit egybenyitottak a Kisstadionnal volt a régi lelátóval látható füves focipálya egyik oldalon beton állóhelyi lelátókkal, a másik oldalon a szép fatribünnel, alatta öltöző. A mai Temesvári, akkor Odesszai körút felől betonos kézilabda pálya is volt, valamint egy szobor, régi képeken látható. Amikor egyesült a két pálya Kisstadion néven (Ifjúsági sporttelep), akkor a falelátó, kézipálya és füves tér helyén salakos edzópálya létesült, amin később teniszpályákat alakítottak ki. A füves főpályából levágtak a körút felől egy területet, és betonos kézilabda pályát készítettek.
    
  5. avatar: Giovanni
   2016.09.09, 17:24
   kép

   Délmagyarország, 1968. április 25.
    
  6. avatar: fgymat
   2014.04.21, 07:32 (szerk.: 2018.10.25, 13:28)
   Van némi ellentmondás a pálya helyét illetően: Ha már megvolt a Kisstadion és csak utána bontották el a SZAK-pályát, akkor hogy lehetett a helyén?
   Több sportág versenyeire alkalmas sportcentrum épül Újszegeden. A Kisstadion mellett először a sportcsarnokot adták át, majd a versenyuszodát avatták fel, végül a volt a SZAK-pályát szüntették meg és helyén most ifjúsági sportközpontot alakítanak ki.
   https://www.magyarfutball.hu/data/upl/2014/04/1398057949_19790706_szak.jpg

   forrás:
   Népsport 1979.07.06
    
  7. avatar: magyarfutball.hu
   2012.05.09, 21:34
   – Akkor ez a recept a focink feltámasztásához: a focisták mellé a vezetőket is kinevelni?
   – És pályákat építeni. Tudja például, hogy Európa egyik legmodernebb pályája volt a SZAK-pálya Újszegeden? Alá volt csövezve, mint a tetőcserép, olyan formájú cserepeket tettek a pálya alá. Ez a 1900-as évek elején nem volt kis teljesítmény. Csak a tankok a háború idején tönkretették.

   forrás:
   http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/05/miskolczi-tanitani-kell-a-focit-%E2%80%93-es-epitsunk-palyakat.html
    
  8. avatar: AMiUtunk
   2012.04.09, 21:18
   Az 1. hozzászólásban található kép nagyobb méretű és jobb felbontású változata.kép
   Forrás: http://www.delmagyar.hu/forum-kepek/208/B2071224.jpg és http://www.delmagyar.hu/forum/regi_szegedi_kepeket_ide_/26/3234/?action=kifejt&ord=1&limit=100&page=15 (#1261. Szerző: rt0831 2008-07-08 - 14:28 ó.)
    
  9. avatar: fgymat
   2011.07.27, 17:39 (szerk.: 2018.10.25, 13:29)
   Ez a pálya tényleg Újszegeden van, de újszegedi pályának hívták az UTC pályáját is.
    
  10. avatar: Halimexiko
   2011.07.27, 17:29
   Sziasztok szegediek! Vitos György 100 éves a szegedi futball! c. könyvében, az 1948/49-es bajnokságnál ezt írja:

   " ....a Szombathelyi Haladást fogadták ugyanis az újszegedi pályán...."

   Ez a pálya az "újszegedi pálya"? Köszi előre is a választ!
    
  11. avatar: zotyasa98
   2011.07.06, 21:45
   http://www.delmagyar.hu/sport/a_szegedi_labdarugas_legnagyobb_mecenasa/2228882/
   Cikk Bástya Holczer Tivadarról, a híres mecénásról,aki építtette a SZAK pályát.
    
  12. avatar: zotyasa98
   2011.07.06, 21:41 (szerk.: 2011.07.06, 21:46)
   3. Tapasztalt 2011.07.06. 09:53

   fiatalok kedvéért: a régi SZAK-pálya a mostani Kisstadion nagypályája helyén vollt. A fedett lelátó a Szöregi ut felöli oldalon állt. Apámmal sokat jártam oda kisgyerekként
   hozzászólás a Bástya cikkhez.
    
  13. avatar: NNS
   2011.01.12, 16:45 (szerk.: 2018.10.25, 13:29)
   Ennek a helyén van most a Kisstadion, nem kéne beadni kapcsolódó stadionként?
    
  14. avatar: fgymat
   2010.08.27, 20:04 (szerk.: 2014.03.26, 19:58)
   kép

   forrás:
   Nemzeti Sport
   1940.08.06.
    
  15. avatar: vp
   vp
   2010.08.21, 22:25
   A pálya történetéről írottak hibásak! A SZAK és a SZEOL SC egyesülése után, Szegedi Spartacus néven játszott csapat a megyei első osztályban. 1979 vagy 1980 volt az az év, amikor egyesítették a Kisstadionnal, és bontották le a falelátót. Ekkor a füves pályát megrövidítették, a végébe betonos kézilabda-pálya került. A lelátó helyén salakos edzőpályát alakítottak ki, ami a nyolcvanas évek közepétől-végétől fokozatosan teniszpályáknak adta át a helyét (ahogy a Szőregi úti volt DÉLÉP-sporttelepen, ma Gellért Szabadidőközpont). Az UTC-pálya helyén építették fel az uszodának indult Városi Sportcsarnokot, amelyet 1974-ben adtak át.
    
  16. avatar: fgymat
   2010.05.12, 20:32
   Kicsit kutatgattam és ennyit találtam:
   Szegedi AK volt az biztos, a Szabó-Gyuris hátvédpáros a 42-körül már játszott a SzAK-ban. Bakót csak Bakó Bélát találtam Szegeden ő 1947 és 1950 között játszott (leginkább nem játszott), Szóval ez a sor 47 és 50 között lehetett a Szegedi AK (vagy későbbi nevén Szegedi SzMTE)
   A csúcson tényleg Tóth György volt a kapus (1942-ig), 15-szörös válogatott volt. 43/44-ben a SzAK NBII-es volt ( https://www.magyarfutball.hu/hu/bajnoki-vegeredmeny/481 ), ebben a bajnokságban Ludas és Fodor nevezetűek voltak a kapusok.
    
  17. avatar: gergely
   2010.05.12, 11:23
   Napok óta motoszkál a fejemben: "Bakó-Szabó-Gyuris". Nem tudja valaki, hogy kik ezek?
   Ez a mondóka olyan mint: "Grosics-Buzánszky-Lóránt-Lantos". (Ezt tudom végig, de az most nem érdekes.) Az első három talán szegedi (SZAK), a 40-es évekből.
   43-44-ben a Tanítóképző elemijébe jártam (Majzik tanár úr), ott bámészkodtam az UTC pályán is. Emlékeim szerint a SZAK kapusát a csúcson Tóth (Gyuri?)-nak hívták (?) Ott játszott a "Tanár úr" is: Lakat Károly. (A háború után Pesten, a Postásban láttam.)
   A bajnokságot akkor talán a NAC (Nagyvárad) nyerte.
   A kérdés tehát: kik voltak: Bakó-Szabó-Gyuris?
   Üdv: Gergely
    
  18. avatar: pancso
   2009.11.13, 16:16 (szerk.: 2018.10.25, 13:30)
   Azaz a mai Kis stadion területe. A lelátó a Szőregi út felőli oldalon volt, a ma is meglévő házsor mögött. Valamikor az 50-es évek elején bontották le.A beléptető kapu,pénztár a betonkeritésen volt,azon a tájon ahol most a körúton a buszmegálló van. És még annyit hogy vele szemben a mai Sportcsarnok,uszoda,bérház területén ott volt az UTC pálya is.Az meg a 60-as évek vége felé szünt meg,ill Kender-pálya néven kiköltözött a Kertész utcára.De ahogy tudom,az is meg fog szünni nemsokára


   forrás: delmagyar.hu /fórum/
    
  19. avatar: pancso
   2009.11.13, 16:14
   kép
    
  20. avatar: magyarfutball.hu
   2009.06.20, 20:35
   Van konkrét dátum?
    
  21. avatar: gab
   gab
   2009.06.20, 20:24
   1927-ig tutira 8000 néző volt a csúcs, egy Bástya-Újpest kapcsán. De a későbbiekben sem találtam magasabb nézőszámot (főleg, hogy 1929 után jelentősen vissza is esett a meccsek nézettsége a válság miatt, csak a 40-es évek elején érte el a korábbi szintet)
    
  22. avatar: NNS
   2009.02.19, 23:44
   A régi csapatok között rendet kéne rakni, elvégre a SZAK a SZEAC jogelődje volt, így tulajdonképpen duplán van feltüntetve.
    
  23. avatar: magyarfutball.hu
   2008.11.09, 17:30
   Itt a fölső képen az egyébként nem futópálya? Vagy a lebontás előtt már nem volt meg?
    
  24. avatar: Girgily
   2008.03.03, 22:50 (szerk.: 2009.11.13, 16:32)
   z 1899-ben alapított SZAK stadionja 1912-ben épült meg, melynek teljes költségét az akkori elnök (az alapítók egyike is volt), Bástyai Holtzer Tivadar állta. A SZAK stadion egyébként Újszegeden, a mai Kisstadion helyén állt.


   forrás:
   www.szegedirelikviak.extra.hu/stadion.html

   Alapigazság sajnos, hogy 70-80 (de talán 90 éve is) több helyen volt fedett lelátó Magyarországon mint manapság:

   A Stadion egykori tribünje:
   kép
   kép