magyarfutball.hu

MTK - UTE 5 : 0 16:00

   
   
Upload your own photos! »
mérkőzés értékelése
I. osztály 1913/1914
referee : Benedek Aladár
attendance:
 1. Sporthírlap: 2.500
 2. Sport-Világ: 3.000

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

comments

 1. avatar: seamandarin
  2021.07.24, 21:32
  MTK—UTE 5 : 0

  (Hungária-uti pálya.) Ha az Újpesti Torna- Egylet azzal az utasítással küldte csapatát a Testgyakorlók elleni küzdelembe, hogy a bemutatandó játékkal dementálja a durvaságáról elterjedt hireket, akkor működését teljes siker koronázta. Az újpesti játékosok, mintha csak propa­ganda-mérkőzést játszottak volna, teljes tudásukkal a kifogástalan, fair játékra törekedtek, a minek eredménye­képpen még az ellenpárt közönségéből is szereztek maguk­nak híveket. A mint a múltban a legszigorúbban elítéltük durva játékmodorukat, most nem tagadjuk meg elismeré­sünket és csak abbeli óhajunknak adunk kifejezést, hogy a fair játék ne legyen csupán a pillanatnyilag szükséges­nek mutatkozó »bizonyíték«, hanem állandósítsák azt, amikor is mihamarább megszűnik majd a közönségnek velük szemben megnyilvánult animozitása.
  Az MTK csapatáról kétről-hétre oly sok szépet és jót irtunk, hogy ma már alig is nyilatkozhatunk a Testgyakorlókról, a nélkül bogy a banalitás vádja alá ne esnénk. A kék-fehérek ma briliáns kondiczióban van­nak és ha esetleg egyszer-egyszer a megszokottnál gyen­gébb formát mutatnak, az éppenséggel nem ok arra, hogy pálczát törjünk felette. Meg kell állapítanunk, hogy az MTK vasárnap nem játszott abban a fényes stílusban,a mit eddigi matchein megcsodáltunk, de ez még koránt­sem jelenti azt, hogy gyengén vagy pláne rosszul játszott volna. A Testgyakorlók ezúttal is elsőrangú munkát végez­tek, a mely messze felülmúlta múlt szezonbeli teljesít­ményeiket, csak éppen hogy őszi produktumukhoz nem ért fel. Oka ennek pedig egyfelől abban keresendő, hogy az MTK tudatában volt ellenfele aránylagos gyengeségé­nek, másrészt pedig a csúszós pályán akcziói vesztettek biztonságukból. Az MTK által produkált játék azon­ban — s ezt hangsúlyozzuk — ezúttal is szép és élvezetes volt, csak talán a tempó nem volt oly mindent magávalragadó, mint azt az utolsó matcheken a kék-fehérektől megszoktuk.
  A csapatból négy ember játéka magaslott ki: Knapp,Hlavay és a Taussig - Kertész-páré, A szimpatikus Knapp folyton-folyvást fejlődik s ma már teljesen egy sorban kell említenünk nevét Zsák-és Ginzery-ével. Nagyszerűen helyezkedik és rávetései valósággal macskaügyesség- üek. Hlavay Györgyről csak annyit mondunk, hogy az ő mun­kája a legtökéletesebb középfedezet-játék, a mit magyarföldön eddig láttunk (az angol professzionisták játéka sem kivétel). Labdaszedése elsőrangú, erőbeosztása ki­fogástalan, labdaleadásai pedig megérdemlik az »ideális«jelzői. A csatársor jobbszárnya (Taussig—Kertész II.)a. támadás főerőssége. Különösen nagy dicsérettel kell megemlékeznünk a hirtelen fejlődött Taussigró!, a kit ma a légjobb magyar jobbszélsőnek tartunk. Sebestyénö röké méltó utódra jutott. A hátvédek ma is bizony­talanul játszottak ; ezúttal is Révész volt a gyengébbik.
  Az UTE leinte elfogódottan játszott, mert nagyhírű elleneiknek pompás játéka még az újpestieket is lebilin­cselte. Később azonban belemelegedtek a játékba és ügyes rohamokkal veszélyeztették ellenfelük kapuját. A csapat több tartalékjátékost volt kénytelen szerepeltetni, de a helyettesítők elég jól megálltak a helyükét, egyedül a beteg Kazár helyett beállított fiatal kapus volt gyenge; három goal az ő ügyetlenségének volt a következménye.
  Az MTK már az első perczekben rúg egy goalt, amit azonban egy előzetes lesbenállás miatt a biró nem érvényesített. Majd csakhamar megjön az első érvényes goal is, a mennyiben Rácz élesen lőtt labdáját a kapus a hálóba ejti. Kertész II. szép goalja után ismét egy könynyen védhető labda jut a kapuba, a melyet Kovács gurí­tott a kapu felé.
  Félidő 3 : 0.
  A második félidő javarésze változatos támadások­kal telik, a félidő két goalját Taussig egyéni játéka ered­ményezi.
  Biró : Benedek Aladár.

  Az Újság 1913 október 7.
   
 2. avatar: heimo
  2017.09.16, 10:02
  Magyar Testgyakorlók Köre — Újpesti Torna Egyesület 5:0 (3:0). Hungária sporttelep. Biró: Benedek Aladár.

  A testgyakorlók csapatában a jobbszárny és Knapp játéka messze fölülmúlta a csapat többi tagjának a teljesítményét. A hátvédők most is gyöngén dolgoztak. Az újpestiek gyakran támadtak és dicséretesen fairen játszottak. Az első félidőben Rácz, Kovács és Kertész lőtt gólt, a második félidő két gólját Tauszig lőtte.

  Budapesti Hírlap, 1913. október 07.
   
 3. avatar: heimo
  2017.09.16, 10:00
  MTK—UTE 5:0 (3:0) Hungária-út Bíró: Benedek Aladár 2500 néző.

  Határtalan ambíció az egyik oldalon, fásultság és csak a stílus meg a technika érvényesítése a másik oldalon, ez volt a játék képe. Az újpestiek sokszor primitíven kombinálva, de mindig teljes rushsal próbáltak érvényesülni, míg az MTK gyakran állójátékot folytatott és takarékoskodott az erejével még akkor is, amikor
  valamilyen goalhelyzet, vagy a saját kapu védelme a teljes erőkifejtést kívánta volna. Hogy mégis nagy góalaránnyal győzött az MTK azt az UTE tartalék kapusa, az ifjúsági Szemrád idézte-elő azzal, hogy három védhető labdát ügyetlenül a kapuba engedett. A lámpaláz okozhatta ezt, mert a második félidőben kifogástanul védett. Az MTK, a fásultságtól eltekintve sem volt egységes. Lyukak tátongnak a csapatban. Brilliáns volt a jobbszárny, de már csak közepes a baloldal, Rácz sokat bukdácsolt a mély talajon, s éppen a kritikus pillanatban. Remek volt a halfsor, de hihetetlenül gyönge a védelem. Annál bravúrosabban védett Knapp és éppen ez a körülmény az UTE legnagyobb dicsérete. Mert sok goalhelyzetet csináltak az UTE csatárok, de Knapp őrdöngős ügyességgel fogta el a legélesebb lövésekét is.

  Az első félidő goaljain Rácz, Kovács és Kertész II. osztozkodtak, míg a második félidő mindkét gólját Tauszig csinálta. Megemlítésre méltó még, hogy a mérkőzés mindkét részről dicséretesen fair volt.

  Sporthírlap, 1913. október 06.
   
 4. avatar: heimo
  2017.09.16, 09:55
  MTK.— UTE. 5:0 (3:0). Hungária-ut 3000 néző. Biró: Benedek.

  UTE. Molnár III., Racskó és Kazár nélkül szerepelt. A nehéz, felázott talajon mindkét csapat nehezen mozgott, különösen az MTK. védelme játszott gyengén és bizony Knappnak sokszor kellett közbelépni, hogy az UTE. veszélyes támadásait elhárítsa. Gyengén játszott az MTK. csatársora és hogy mégis ily nagy gólarányú győzelmet aratott, mfőként Kazár hiányának tudható be. Kezdés után öt perccel Kertész II. védhetetlen gólt lő, melyet azonban a bíró off-side címén annulál. Rácz lövése meghozza az első, majd rövidesen rá a kapus hibából Kovács a második, Kertész II. pedig a harmadik gólt rúgja. Szünet után az UTE. is frontba kerül, azonban Knapp mindent ment. A félidő mindkét gólját Taussig lőtte.

  Sport-Világ, 1913. október 06.
   
 5. avatar: heimo
  2017.09.16, 09:51
  A Testgyakorlók 5:0 arányú fölényes győzelmük dacára meglehetős csalódást keltettek. Álmosan,lustán játszottak eleinte, később, mikor akartak sem tudtak lábra kapni. Az UTE rendkívül lelkesen játszott, mert az első félidő három goalja, kínos eredménye volt a Kazárt helyettesítő és lámpalázzal dolgozó tartalék kapus munkájának. A MTK kapuja, különösen a második félidőben sokszor forgott komoly veszélyben, de Knapp nagyszerűen dolgozott s mindent mentett. A MTK fedezetsora most is elsőrendű munkát végzett, de védelme annyira ingadozó, hogy szinte nem is lehet ráismerni, a MTK valamikor áttörhetetlen két hátvédjére.

  MTK—UTE 5:0 (3:0.)

  A rossz formában levő UTE a Hungária-úti pályán a MTK-t kapta ellenfélül. A kék-fehérek ezúttal még teljes csapatukkal állottak ki és biztos fölénnyel végeztek az újpestiekkel. Az UTE nagy goalarányú vereségét némileg enyhíti tartalékkapusának gyatra védése. A MTK az első félidőben Rácz, Kovács és Kertész II., újrakezdés után pedig Tauszig révén érte el goaljait. Biró: Benedek.

  Pesti Napló, 1913. október 07.