magyarfutball.hu

MTK - Postás 0 : 0

   
   
Upload your own photos! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

comments

 1. avatar: seamandarin
  2021.09.14, 19:20 (szerk.: 2021.09.15, 14:44)
  Postás-Tisztviselők S. E.—Magyar Testgyakorlók Köre 0 : 0 eldöntetlen.

  Érthető volt a sportkörök érdeklődése a Pos­tások bajnoki mérkőzésének kimenetele iránt, bár a Ferenczvárosi T. C.-ot verő Postások papíron több esélylyel mentek a küzdelembe. A match el­döntetlen eredménye nem fejezi ki határozottan a csapatok »tegnapi« erőarányát, mert a Postások ezúttal feltétlenül erősebbek voltak ellenfelüknél.

  A Postás-Tisztviselők S.-E. tegnap játszotta legszebb mérkőzését. A csatársor határozottan összjátékra igyekezett és erélyes támadásaik csak azon akadtak meg, hogy goalra lőni képtelenek. Játékuk különben is csupa buzgalom, igyekezet, odaadás, mely tulajdonságaikat mindig hasznosan értékesítik. Játékuk ezúttal meglepően ügyes volt és miután a versenybíró idejében közbelépett, el­tértek erőszakos játékmodoruktól. A csapat leg­jobb embere Bodor hátvéd s klasszisa közel jár az angol hátvédekéhez, a mint a M. T. K. csa­patában is Nagy Ferencz hátvéd önfeláldozó, hi­bátlan játéka tűnt ki.

  A Magyar Testgyakorlók Köre mai játékában visszaesést tapasztalhattunk. A csatársor munkája ugyan szemre összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint a Postásoké, de a goal előtt határozatlanok, lanyhák és akczióra képtelenek. Feltűnt Sebő két bravúros helyezkedéssel kivédett labdája, ellenben Révész sokat hibázott és Pozsonyi sem játszott a tőle megszokott odaadással. A fedezetsorban jelesen érvényesült II. csapatbeli Kürschner is elsőrangú játékosnak Ígérkezik.

  M. T. K. kezd; a Postások azonnal áttörik az ellenfél védelmét, de Müller kedvező helyzetből hibásan rúg. A kék-íehérek kornere után a játék állandóan az ö térfelükre szorítkozik és M. T. K. a félidő végéig védekezni kénytelen. Kertay ügyes lerohanása után Budától Müllerhez jut a labda, a ki biztosnak látszó goalt hibáz. Müller harmadik, jól irányított, éles goallövése már a kapuvéd kezében akad meg. 25 perecz után Buda vezeti a Postások támadását, de goallövését a M. T. K. kapujában szépen védik. A Postások kornere semj ár eredménynyel.
  A félidő végén Virág általános derültség közepette súlyos sérülést szimulál.

  Half time 0:0.

  A második félidő első tiz perczében is a Postások vannak offenzivában. Holub rúgása az M. T. K. kapuvéd kezében akad meg és kornerük sem jár eredménynyel. M. T. K. ügyes támadást vezetve, Steiner goalra lő, de Giba jól véd. A hátralevő időben a Postásoknak ugyan több jut ki a játékból, de a kék-fehérek is gyakran szorongatják ellenfelük goalját. A Postások 22 percz után veszedelmes­nek látszó kornert rúgnak. Kolhanek szép, lapos rúgását Sebő fogja el. M. T. K. kornerére Pos­tás hasonlóval felel. Károly és Pozsonyi a hátra­levő negyed órában helyet cserél. Buda és Kol­hanek az utolsó pillanatban kiszabadul és a biz­tosnak látszó goalt Sebő csak erélyes közbelépés­sel tudja megakadályozni.

  Ordódy Béla (B. E. A. C.) bebizonyította, hogy vannak kiváló, feltétlenül elismerést érdemlő biráink.

  Az Újság, 1904. május 2.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.09.14, 19:12 (szerk.: 2021.09.15, 14:43)
  Magyar Testgyakorlók Köre 0:0 a Posta- és Távirdatisztviselők Sportegylete ellen.

  Már régen láttunk első osztályú csapatoktól oly unalmas mérkőzést, mint amilyen ez volt. A Test­gyakorlók kedvetlenül, ambiczió nélkül mentek a küzdelembe két tartalékjátékossa! és ez a körülmény meg is látszott hiányos összjátékukban és csak Nagy Ferencz hátvéd és Károly produkálták tudásuk legjavát. A kitűnő Pozsonyi sem volt oly jó, mint rendesen, és csak ügyes cselezésével érdemelt ki derültséggel vegyes tapsot a közönségtől. Révész hátvéd és Steiner csatár, gyakran hibáztak. Kürschner elég ügyesen játszott. Zulu hanyatlott, Hoffer és Sár a szokott jók voltak; ellenben bravúrosan védett néhány veszedelmes lövést Sebő, a kapus. A Postások túlságos nagy igyekezettel játszottak és tegnapi játékukkal újra beigazolták, hogy ők a legambicziózusabb magyar csapat; de hiába, a nagy igyekezet egyedül nem vezet győzelemre, pláne, hogy még mindig nem tudtak szakítani az idejétmulta hosszú rúgásokkal. Külömben játékukat jellemezte az, hogy átlag minden két perczben a labda tacscsolva» volt. Akár a hátvédek, akár a fedeze­tt rúgtak, a labda az oldal határvonalon kívül volt.Külőnösen jeleskedett ebben Virág, jobbfedezet,akinek összes rúgása, fejpaszszai a vonalon tulmennek.

  Jók voltak köztük a kapus, Giba, a két hátvéd Swartz és különösen Bodor; a fedezetsor arány­lag a leggyengébb, a csatársorban pedig Kertay jobbszélső, Holub balszélső és Buda a középen.Góllövő képességük azonban még fejlesztésre szorul A mérkőzés lefolyása fair volt.

  .játékot a M. T. K. kezdi, azonban rögtön a Postásokhoz kerül a labda és le is jönnek vele a kéfehérek kapuja elé. A második perczben már cornerhez jut a M. T. K„ azonban goal nélkül kerül a labda ismét Kertayhoz, aki a jobb oldalon leszalad, Kolhanekhez adja a labdát, akinek lövését Sebő. Majd a középen folyik a játék hosszabb ideig, rendszertelen, hosszú rúgásokkal; és határozott támadásbeli fölényt mutattak a Postások, azonban Sebő ismét szépen véd. Most a Testgyakorlók ke­rültek fölénybe és folyton-folyvást támadnak, azonba a Postások védelme jól megállja helyét, úgy hogy egyik csapat se tud eredményt elérni.

  Biró: Ordódy Béla (B. E. A. C.) minden tekintetben kifogástalan volt.

  Magyarország, 1904. május 3.