magyarfutball.hu

MTK - Budapesti TC 1 : 1 16:00

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: fgymat
  2018.09.24, 11:26 (szerk.: 2018.09.24, 13:54)
  Tudósítások a mérkőzésről:

  A Magyar Kupa döntője.
  Kisasszony napján folyt le a Magyar Kupa első kiírásának döntő mérkőzése a millenáris pályán a BTC és a MTK között. A mérkőzést meglehetős nagyszámú közönség látogatta, mi azonban sokkal impozánsabbnak képzeltük ennek a legklasszikusabb magyar vándordíjnak a döntőjét. És hogy nem volt ilyen, abban nagyrésze van annak a körülménynek, hogy a döntő a kiírás évében nem volt megtartható, de elősegítette az a közöny, sőt mondhatni rosszakarat is, mellyel a napisajtó egyrésze a vándordijat a döntő mérkőzés alkalmából lekicsinyelni igyekezett.
  A játékot Kárpáti Béla szövetségi elnök kick offal nyitotta meg, miután a játékosokhoz rövid beszédet intézett. A küzdő felek teljesen egyenrangúak voltak, első félidőben MTK, a másodikban BTC támadott többet. Végeredmény 1 :1 lett s igy a mérkőzést meg fogják ismételni. A birói tisztet Kiss Gy. (33 FC) töltötte be.

  Nemzeti Sport
  1910.09.10

  Magyar Kupa döntője.
  Aránylag kicsiny nézőközönség jelenlétében folyt le az „English Cup" mintájára megalkotott Magyar Kupa első döntőmérközése. Az érdeklődés megcsappanását azonban nem érdemelte meg sem a МТК., sem а ВТК., mert mind a két csapat tudásának legjavát vitte a küzdelembe. A mérkőzés pedig az utolsó percekig élvezetes és izgalmas volt.
  A mérkőzés megkezdése előtt Kárpáthy, a MLSz. elnöke, néhány kísérőjével a pálya közepére ment és ott a körben gyülekező két csapat előtt méltatva a kupa jelentőségét, reményét fejezte ki az Iránt, hogy még többször fognak igy együtt találkozni a kupa döntőjén. A beszéd elhangzása után az elnök; a középen fekvő labda felé ment s pár pillanat múlva megtörtént a „K i с к о f f“ s megkezdődhetett a kupa-döntő.
  Óvatosan játszik mind a két csapat. Á támadó szerepet az elfogultságból előbb felocsúdó MTK ragadja magához s jól kombináló csatársorával szebbnél szebb támadásokat vezet. Az első negyedóra végén a piros-fehér balszél lerohan s a becenterezett labdát a MTK. egyik védőjátékosa, Biró, j a saját goaljába emeli. 1:0. Nem sokáig örülhetnek a vezetésnek a piros-fehérek, mert a nekimelegedő MTK csatársor egyik szép kiszökése Farkas révén meghozza a kiegyenlítő goalt. Ezután ismét a kék-fehérek támadnak, de goallövésben járatlan csatáraik miatt további eredményt elérni nem tudnak.
  A második félidőben fordul a kocka. A lendületbe jövő ВТК mindinkább felülemelkedik, de veszélyesnek hitt támadásai megakadnak a pompásan működő MTK védelmén. Félidő vége felé ismét a MTK. van frontban, de az eredményen változtatni nem tud. Ilyképen eldöntetlen maradván az eredmény, a kupa-döntőt megújítják, amelynél remélhetőleg már nagyobb lesz a közönség érdeklődése. Kiss Gyula (33 FK-) jóakaratulag bíráskodott.

  Pesti Napló
  1910.09.09

  A Magyar Kupa döntő mérkőzése.
  A Magyar Labdarúgó Szövetség a múlt esztendőben, amikor az ezüstlabda végleges elnyerése következtében! egy dijmérkőzés lebonyolítása alól egyesületeink; fölszabadultak, megalapította a Magyar Kupát. A szövetséget a Magyar Kupa-mérkőzés megteremtésében az angol példa irányította. Angliában ugyanis a kupa-mérkőzéseket talán még a bajnoki küzdelemnél is előbbrevalónak tartják és az English-cup döntőjét az angol futball-sport legnagyobb ünnepének tekintik. Joggal remélte a Magyar Labdarúgók Szövetség is, hogy a magyar futball-sport minden faktora összefog a Magyar Kupa kiírásában rejlő eszme és nemes intenció érdekében. Hihető volt,hogy a ma lezajlott döntő küzdelemben ezer és ezer néző fog gyönyörűséget keresni és találni és szintet bizonyos volt, hogy a döntő küzdelem jövedelméből a tervező művész remek alkotása testet ölthet, elkészülhet a Magyar Kupa, örök hirdetőjéül a magyar, labdarugó sport fejlettségének.
  A kép azonban, a melyet a Magyar Kupa első döntő mérkőzéséről magunk elé képzeltünk, a valóságban egészen másképpen festett. Félig telt tribünök várták a küzdelem megkezdését és a közönség idegesen, nyugtalanul várta a csapatokat, mert már rég elmúlt a hirdetett kezdés ideje.
  A M. L. Sz. a mai napot a magyar futball-sport ünnepnapjának deklarálta, elrendelte, hogy más mérkőzést nem szabad tartani, a küzdelem helyét, a millenáris versenypályát apró zászlócskákkal föllobogóztatta és a mérkőzést Kárpáti Béla elnök ünnepi ‘kick off-jával nyitotta meg.
  A Budapesti Torna Klub és a Magyar Testgyakorlók Köre csapatának mindegyik tagja átérezte az első kupa döntő nevezetességét és fontosságát. Lelkesen, keményen és komolyan küzdött mind a két fél és hogy a küzdelem 1:1 arányban eldöntetlen maradt, csak azt bizonyítja, hogy egymáshoz 'teljesen méltó ellenfelek kerültek ki az előmérkőzésekből. A közönség nagy élvezettel szemlélte a! csapatok érdekes játékát, a melyben a testgyakorlók fölöttes teknikáját eredményesen ellensúlyozta a B. T. K, elszántsága és gyorsasága. A játékosok között föltétlenül Biró Gyula, a M. T. K. jobboldali födözete érdemelte ki a legnagyobb elismerést és szolgált rá leginkább a közönség sűrű tapsaira. Biró mellett kitűnt a kék-fehérek közt Révész Béla és Nagy Ferenc, azután Kürschner és Kertész III. A B. T. K. csapatából Szendrö játéka magaslott ki. Energikusan, de mindamellett kíméletesen dolgozott. Jól működött Leitner és az egész csatázósor, a melyben Rákóczi helyén Mészáros szerepelt és balszélső Bayer volt. Az első gólt a B. T. K. csinálta az ötödik percben. majd a M. T. K. a tizedikben, kiegyenlitette. Ettől kezdve elszánt tusát vívtak a győztes gólért, a melynek eléréséhez a M. T. K.-nak némi felsöbbsége több jogot adott ugyan, de a melyet elérni egyiknek sem sikerült. Biró Kiss Gyula volt, a kinek Schubert M. Ferenc és Kiss Menyhért asszisztált mint határbiró. A szabályok értelmében a mérkőzést megismétlik és pedig alkalmasint október másodikán.

  Budapesti Hírlap
  1910.09.09

  Magyar kapa döntője.
  Magyar Testgyakorlók Köre — Budapesti Torna Clnb 1 : 1.
  Szép és élvezetes küzdelem után eldöntetlenül végződött az első magyar kupamérkőzés. A csapatok mintha tudatában lettek volna annak, hogy ezt a kupát ki kell érdemelni, azért „mindent" beleadtak a küzdelembe. Az eredmény teljesen hiven tükrözteti vissza a csapatok erős viszonyát. Az első félidőben inkább a MTK, a másodikban inkább a Tornaklub volt fölényben. A védelmek mindkét oldalon jól működtek, ellenben a támadósorok, mint az eredmény is mutatja, eredményesek lenni nem tudtak.
  A mérkőzést 3000 főnyi közönség nézte végig. Ä felállás után Kárpáthi, az MLSz elnöke, szép beszédet intézett a csapatokhoz. Örömét fejezte ki afölött, hogy az első kupamérkőzést épen ilyen két érdemben dús egyesület vivja s reményét fejezte ki az iránt, hogy a jövőben is többször fognak igy a kupadöntőn találkozni. A beszéd elhangzása után Kárpáthi elnök megtette a Kick off-ot s megkezdődött a kupadöntő.
  A MTK teljes csapatával szemben a BTC két tartalékkal állott ki. A félidő elején a MTK támad s a mezőnyben valóban pompásan kombináló csatársorával egymásután vezeti a legveszélyesebb támadásokat. Az első goalt mégis a MTK kapja. A BTC balszéle lerohan s egy becenterezett labdát a MTK jobbhalfja a saját goaljába emel. Nem sokáig örülhet azonban a piros-fehér csapat a vezetésnek. Ismét a csak passoló kék-fehér csatársor van frontban. A center kiszökik s hátraadott labdáját süvitve lövi a mögötte jövö kék-fehér csatár Bihary goaljába. Félidő változatos játék után 1 : 1-gyel végződik.
  A második félidő eleinte igen változatos. Lassan a Tornaklub fölénye kidomborodik. A legveszélyesebbnek hitt támadások azonban vagy a MTK két pompás báckjén vagy piros-fehér csatárok ügyefogyottságán törik meg. Félidő vége felé a MTK van frontban, de több elért szabadrúgása dacára eredményhez jutni nem tud. Biró Kiss Gy. (33 FK) volt- A szabályok szerint a mérkőzést meg kell ujitani.

  Pesti Hírlap
  1910.09.09


  B. T. C.—M. T. K. 1 : 1.
  (Millenáris pálya.) Mint minden döntő jelentőségű mérkőzés, a Budapesti Torna-Club—Magyar Testgyakorlók Köre közötti kupadöntő sem nyújtott sportszempontból sok élvezeteset. A szezon elején vagyunk, a csapatok különben sincsenek még formában és ilyenkor a kvalitásbeli fogyatékosságokat testi fölénynyel igyekeznek ellensúlyozni. így cselekedett a mai két ellenfél is, különösen azután, hogy M. T. K. a piros-fehérek vezető goalját kiegyenlítette. Sajnos, ez már az első félidő kilenczedik perczében következett be, úgy hogy maradt idő bőven a testbeli virtuskodásokra. Vannak football-látogatók, a kiknek ez is tetszik; mi mást vártunk és elszomorított, hogy néhány játékos félreértette a kupa-döntő hivatását és nem arra igyekezett, hogy megszerezze csapatának a kupát, mint inkább arra, hogy kupán vágja az ellenfelét.
  Különben mindkét csapat jóval vasárnapi formáján alul játszott. Nagy és Biró, M. T. K. védelmének ez a két, mindig megbízható támasza olyan fáradtan játszott, mintha máris a szezón végénél tartanánk. M. T. K. fedezetsora külön-külön sem produkálta azt, a mit vártunk, sőt B. T. C. tagjai ma határozottan gyorsabbak és agilisabbak voltak. A piros-fehéreknél meg éppen a két hátvéd volt a csapat két legjobb embere. A két csatársor közül igazán nem tudjuk, melyik volt a rosszabb. Csupa erőtlen támadás, és a kétszer negyvenöt percz folyamán egyetlenegy szép, süvítő, vagy helyezett rúgás sem, a mely goalt érdemelt volna. A B. T. C. csatársorából egyébként hiányzott Rákóczi, a kinek helyére ma Horváth került, mig Mészáros középcsatárt játszott elég figyelemreméltóan, mig a balszélső Bayer volt.
  Ünnepi aktus nyitotta meg a matchet. Mikor a két csapat a játékhoz felállt, Kárpáti Béla, a Labdarugó Szövetség szimpatikus elnöke lépett a pályára. Kíséretében voltak Bognár Elek dr., Iszer Károly, Minder Frigyes és Szüsz Hugó. Kárpáti méltatta a mai sport- ünnepély jelentőségét, örömét fejezte ki a fölött, hogy elérkezett a legnagyobb magyar football vándordíj első döntőjének a napja, a melybe a szövetség két legérdemesebb egyesülete a B. T. C. és az M. T. K. került. Méltatta a két klub vezetőségének a football-sport körül kifejtett érdemeit, végül ősi angol szokás szerint, maga nyitotta meg a játékot, a mennyiben ő rúgta el a helyéről a labdát.
  A mi azután következett, jóval érdektelenebb volt. A B. T. C. már a negyedik perczben rúgja a vezető goalt Nagy hibájából, a ki Mészárost nem képes feltartani, mire Biró siet menteni és azt oly szerencsétlenül teszi, hogy a labdát a saját kapujába rúgja, a honnan Domonkos is kirohant. B. T. C. tovább támad; a kilenczedik perczben Holics vezet támadást, de elbuktatják, előretólt labdáját azonban elfogja Farkas, a ki a bal sarokba plaszirozza. Lassanként kidomborodik M. T. K. főlénye, azonban csak a mezőnyben, mert a csatársor támadásai már a B. T. C. hátvédjein törnek meg. Az utolsó tiz perczben a piros-fehérek szorongatják erősen M. T. K. goalját, rövid egymásutánban bárom kornert rúgnak, mig Dobó veszélyes shotja a felső kapuléczről pattan vissza.
  Félidő 1:1.
  Szünet után hosszú ideig rendszertelenül folyik a játék, majd B. T. C. kerül döntő fölénybe, a melyet azonban goallá értékesíteni nem bir, sőt mig M. T. K. ebben a half-timeban három kornert rug, B. T. C. csak egy sarokrúgást ér el. Biró: Kiss Gyula.
  *
  A kupa döntőjét, miután eldöntetlenül végződött, a szabályok értelmében megismétlik. Az uj döntő napja, mint megbizható forrásból értesülünk, október másodika.

  Az Újság
  1910.09.09.

   
 2. avatar: fgymat
  2009.06.13, 18:20
  Amiről már 8-10 évvel ezelőtt a magyar footballsport egyik legbuzgóbb előharcosa Stobbe Ferenc oly lelkesen írt és beszélt t. i. a legnagyobb angol vándordíj: az English Cup mintájára alapítandó „Magyar Kupa” ugyan még ma sincs meg, de a szövetség nemrég volt főtitkára Steiner Hugó jobb sorsra érdemes erőfeszítései folytán már tavaly elkészült a díj szabályzata, sőt lefolytak az első évi mérkőzések is, melyeknek befejezése most csütörtökön lett volna, a tavasz végén döntőbe került két csapat a Budapesti T. C. és a T.K. között, - de a match 1:1 goallal eldöntetlen maradt s így uj döntő lesz egy később megállítandó napon.

  A most lefolyt mérkőzéseknek viszonylag kevés nézője akadt a millenáris pályán. Jóval kevesebb, mint a mult vasárnap bajnoki matcheknek; pedig ennek a döntőnek a napjára minden más mérkőzést beszüntet a díj szabályzata. Ezzel és egyéb intézkedéssel vélte a volt főtitkár ünnepélyessé avatni a Kupa döntő mérkőzéseit. Mi már akkor megmondtuk, hogy mesterséges eszközök nem sokat érnek. Okosabb is lett volna mellőzni azokat ; az idő, egy pár évi mult meghozza magától is a Magyar Kupa jelentőségét, emeli erkölcsi értékét és mindjobban leköti a közönség érdeklődését is.

  A match a millenárison volt. Kiss Gyula vezette, miután Kárpáti Béla szövetségi elnök megtette az ünnepélyes kezdő rugást. A két csapat méltó ellenfelekként küzdött. Akármelyik megnyerhette volna, ha több a szerencséje. Így azonban a match elején elért 1-1 góllal (elsőt B.T.C., másodikat M.T.K. rugta.) eldöntetlenül fejezték be az első döntőt.


  forrás:
  huszadikszazad.hu