magyarfutball.hu

MAC - Ferenczvárosi TC 0 : 2 15:00

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.08.30, 23:50
  Ferenczvárosi Torna-Club győz 2:0va Magyar Athletikai Club ellen.

  (Margitszigeti pálya) A két csapat a követ­kező összeállításban játszott:
  F. T. C.: Fritz—Berán, Ullerich—Lissauer, Bródy, Gorszky — Takács, Deutsch, Pokorny, Weisz, Scheibl.
  M. A. C.: Terrai II.—Kelemen, Veres— Bayer, Mészáros, Meleghy—Schöffer, Vincze, Man­gel, Fitt, Medgyessy.
  A leggyorsabb két magyar csapat tegnapi mérkőzése nem okozott csalódást azoknak, a kik nagy várakozással néztek eléje. Szinte végig ér­dekes volt a játék, a tempó általán friss, sőt he­ves s a két csapat ereje körülbelül egyenlő.
  Ötödfél órakor szólal meg a biró sípja. A F. T. C. kezdi a mérközé t erős irammal. A M. A. C. védelmét meglepi a heves támadás, a csatárok nem tudnak nyugodtan helyezkedni s összjáték nem tud kifejlődni. A zöld-fehérek kiaknázzák az ellenfél gyöngeségét, hevesen támadnak s már öt percznyi játék után kevés híján kornert érnek. A következő öt percz szintén a F. T. C.-é. A tizedik perczben sarokrúgást ítél meg javukra a biró; Kelemen hát­védő kornere védi a gyönge rúgást. Takáts a máso­dik kornert a mezőny közepe felé rúgja, de éppen Lissauer elé, a ki roppant erejű éles lövéssel kapásra beleteremti a kapuba. A M. A. C. kapusának ideje sem jutott védelemre gondolni. Az első goal nagyot változtatott a helyzeten. Az atléták össze­szedik magukat és fokonként javuló összjátékkal nyomulnak át. lassanként az ellenfél területére. Csak­hamar kitűnik, hogy Ullerich gyöngén állja helyét, de annál kitünőbb a F. T. C. fedezetsora. Néhány egyéni lerohanás nagy veszedelemmel fenyegeti a zöldfedérek kapuját. Medgyessy egy ízben egész a kapuig viszi le a labdát, de gyönyörű lövését Fritz kapus ártalmatlanná teszi. Vincze kivédhetetlennek látszó labdája hajszálnyira zug el a kapu fölött.
  A játék most már nagyon változatos s a helyzet ugyszólva pillanatonként változik. Félidő 1 :0 a F. T. C. javára.
  Ä második félidőben a M. A. C. még fokozta az iramot. Kivált a két szélső csatár, Schöffer és Medgyessy ad nagy munkát az ellenséges védelem­nek. Az iram hatása csakhamar meg is érzik a zöld-fehérek játékán. A fedezet-sor nehezebben mo­zog, Bródy és Lissauer fáradtaknak látszanak. A M. A. C. mindjobban összejátszó csatársora ki­aknázza az ellenfél gyöngülését. Megesik, hogy perczekig a zöld-fehérek kapuja előtt folyik a játék. Közben néhány veszedelmes lövés esik Fitt és Vincze révén, de Fritz résen áll. Időnként azután a F. T. C. is erőre kap. Az ő rohamai veszedelme­sebbek. Weisz igen messziről lő, néhányszor gyö­nyörűen, a M. A. C. kapujára, a melyet Terrai nem véd valami biztosan. A második félidőben általán az atléták vannak fölényben. Sokat támadnak és az ellenfél gyönge védelme következtében veszedelmes helyzetek támadnak a kapu körül. Csak a játék végső perczeiben tudnak ismét előnyomulni a zöld­fehérek. Meleghy gáncscsal feldönti Schöffert, a mire a biró szabadrúgást ítél meg. Berán nagy erő­vel rúgja a kapunak a labdát, a melyet Deutsch jól kiszámított fejpaszszal a kapu túlsó sarkába juttat. A mérkőzés sorsa ezzel a goal-lal eldőlt s a biró néhány percz múlva füttyszóval a játék végét jelzi.
  Nézetünk szerint a goal-arány nem egész hiven fejezi ki a két csapat erőpróbáját. A M. A. C. nem annyival gyöngébb a F. T. C.-nél, az utóbbi azonban nagyot javulhat még. Máris ki­tűnő a fedezetsora. Takáts és Deutsch idővel pompásan beletanulhatnak az összjátékba; Po­korny, Weisz és Scheibl igen jók. Berán mintha régi formáját nyerte volna vissza, ellenben Ullerich kezdőkorában, mint a B. E. A. C. középzö fedezete, különb klasszist képviselt, mint mostan­ság. A M. A. C. csapatában a csatárok — kivált a két szélső — voltak kitűnőek. A fedezetsorból csak Bayer válik ki, a két hátvédö azonban ma rendkívül megbízhatatlanul játszott. A mérkőzést, a melyet Moór Jenő (M. A. F. C.) kifogástalanul vezetett, elég szép számú közönség nézte végig.

  Az Újság 1905 március 6.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.08.30, 23:11
  A két csapat a következő összeállításban játszott:
  FTC. (zöld-fehér): Fritz—Berán, Ullerich—Lissauer, Bródy, Gorszky—Takács, Deutsch, Pokorny, Weisz, Scheibel.
  MAC. (kék-sárga): Janisch—Kelemen, Veres—Bayer, Mé­száros, Meleghy—Schöffer, Vincze, Vangel, Fitt, Medgyessy.

  Nemzeti Sport 1905 március 12.