magyarfutball.hu

MAC - Ferenczvárosi TC 7 : 1 15:00

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.10.13, 19:23
  MAC—FTC.
  7 : 1

  A margitszigeti sporttelepen óriási érdeklődés mellett folyt le e bajnoki mérkőzés,
  melynek nagy gólaránya eseményszámba megy. A MAC. eddigi őszi mérkőzésein még nem mutatott olyan formát, melylyel az utóbbi mérkőzésein kiválóan szere­pelt FTC. fölött ilyen főlényü győzelmét várhatta volna. Az eredmény természetesen nem fejezi ki a két csapat, erőviszo' nyát, de az bizonyos, hogy a MAC. bámulatosan összhangzatos munkájával sokkal jobbnak bizonyult vasárnapi ellen­felénél. A FTC. játékában főleg a védelem agilitása teljesen hiányzott; a fedezetsornak rossz napja volt és csak a csatár­sor játéka volt az első félidőben a csapat multjához méltó, bár a kapu előtt sohasem oly veszedelmes, mint a MAC.-é. A MAC. játéka semmi kifogásolni valót nem hagyott hátra. Minden védő játékos mesterileg helyezkedett, fáradhatatlan lelkesedéssel dolgozott és rögtöni akciójukkal méltó társai
  voltak a csatársor dicséretes összjátékának. A FTC. csapatát nem kedvetlenitheti el a vereség, mert egy oly csapat győzte le. mely rendszeres, komoly munkával készül mérkőzéseire és a legfairebb játékmodorban minden egyéni önzés nélkül a paszjátékra törekszik. Ez a játék főleg oly csapatok ellen érvényesül, mint a FTC., abol a fair- és a kombinativ-játék érvényesül még a védelemben is. A többi magyar csapat­nál, ahol a védelem kemény elszánt modorban játszik, az ö támadásuk sem lehet oly eredményes. A FTC. a mérkőzésen megmutatta gyenge pontjait, mely helyekre radikális változ­tatás szükséges. A védelemben Fritz, Manglitz és Schassek, a támadásban Braun és Szeitler bizonyultak gyengéknek ily nagyfontosságu mérkőzésen. A mérkőzés első félidője különben a legszebb magyar mérkőzés volt, melyet őszszel a bajnoki mérkőzések során láthattunk.Változatos tapadás, hol az egyik, hol a másik kapu előtt van góleshetőség. A második félidő első perceiben már 4:0 áll a mérkőzés a MAC. javára, mikor a biró tévedése a FTC. támadásában off side-t lát. A közönség egyhangúi tiltakozása az, önérzetében megsértett birót sajnálatosan kihozza a rendes kerékvágásból. Mikor később az ellenféltől kapott labdával és nem lesben álló játé­kost is lefütyüli, a közönség a biró ítéletében dacot lát és ettől a perctől kezdve a mérkőzés menetét gunyos megjegy­zésekkel zavarja- A biró Bródy csapatkapitány reklamá­cióját ridegen elutasítja, a fe1ingerült játékos elragadtatja magát és a birót karjánál fogva kéri. hogy vizsgálja meg' reklamációját. A biró ebben tiszteletlenséget lát és a csapat kapitányát a pályáról kiutasítja, dacára annak, bogv a meg­tévedt játékos bocsánatot kér tőle, bogv személyét nem akarta bántani. A közönség' nem akar az ítéletbe belenyugodni és fenyegető megjegyzéseket tesz A mérkőzés mindezek dacára fair marad és a meggyengült FTC. a további időben 7 : 1 eredménynyel veszti a mérkőzést.
  A két csapat összeállítása ez volt:
  MAC: Sípos—Oláh. Veres—Medgyessy, Hildebrand, Bayer —Niessner, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás. — FTC: Fritz Á.— Rumbold, Manglitz—Gorszky, Bródv, Schaschek—Braun,Weisz, Kórody, Schlosser, Szeitler.
  A helyválasztás joga a FTC-nak kedvez, mely élénk iram­ban kezdi a támadást. Csakhamar két kornert ér el a mult évi bajnokcsapat s a játék külső képe1 az első negvedőrában olyan, hogy épenséggel nem lehetett tudni, melyik csapat lesz a hely­zet ura később. A FTC. kezdetben többet támad, azonban a csa­társor munkája bizonytalan s különösen a lövések gyengék és rosszul helyezettek. Lassankint a MAC. csatársora is lendületbe jön: összjátéka biztos és erőteljes. A FTC. fedezetsora nem bír vele . s kapkodni kezd, amit a 19-ik percben nyomon követ a MAC-nak Vangel által lőtt vezető gólja. A siker még fokozottabb munkára serkenti a MAC-ot, melynél a csatársor mindkét szár­nya sok dolgot ad a középső résznek, hol azonban Kelemen még sokat hibáz. Közben balszerencse is üldözi a FTC-ot. Schlosser pompás lövése a kapufáról pattan le. Szerencsésebb a MAC. Krempels és Vangel támadásait. Fritz igen szépen menti ugyan, de a 37-ik percben Kelemen a labdát mégis védhetetlenül be­vágja. Ez kétségbeesett támadásra sarkalja a FTC-ot, amely azonban csak két kornert s néhány rosszul helyezett lövést ér ­el Félidő 2:0. A második félidő izgatott hangulatban kezdődik s a MAC. a szokásos óriási kezdő iramával csakhamar oly za­varba hozza az ellen védelmet, hogy aránylag könnyen éri el a harmadik gólt már a 4-ik percben. Ez a gól végleg eldöntötte a match sorsát. A bajnokcsapat ezután már csak rendszertelenül kapkodott. A különben jó hátvédek és fedezetek nevetségesen rosszul játszottak. Növelte a bajt még az is, hogy a közön­ség egy része rendkívül botrányos viselkedésével — melylyel különösen a biró ellen fordultak — teljesen elvadította a kü­lönben is nagyon ideges és fejüket vesztett játékosokat. Igy hul­lámzik a játék, miközben a FTC. csatársora kiváló alkalmakat ront el a góllövésre, ellenben a MAC. könnyű szerrel éri el negyedik gólját a 12-ik percben. A FTC. csapatának legfegyel­mezetlenebb embere, a már annyi balsiker okozója, Kórody a bíróval szemben csakhamar sértő módon elragadtatja magát s nyomban rá megfeledkezik magáról a csapat kapitánya, Bródyi s. akiket a biró kiállít. Az igv megfogyatkozott bajnokcsapat egy időre természetben visszaesik s kénytelen tűrni, hogy a MAC. csakhamar már 6 : 0 .arányban vezessen. A 30-ik percben újra összeszedi magát a FTC. Kilenc emberével szépen támad s Szeitler-Braun révén a 32-ik percben megszerzi egyetlen gól­ját. Ez azonban az utolsó föllángolás volt. A MAC. Vangel ré­vén csakhamar visszaadja ezt a gólt is, míg a FTC. csüggedten védi a hátralevő időben kapuját. Biró Herczog Ede (MTK.) volt.

  Nemzeti Sport 1907 október 27.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.10.13, 18:57
  Magyar Athletikai Club — Ferenczvárosi Torna-Club 7 : 1.

  (Margitszigeti pálya.) A tavaszi szenzáozió meg­ismétlődött. Tavaszszal a fenti két csapat találkozása az ezüstlabdáért a M. A. C. 8 : 0 goalarányu győzelmét eredményezte, mig tegnapi bajnoki matchbcn érte súlyosvereség a F. T. C.-ot, a mely az utolsó két héten az Uj­pesti T. E.-t és a Typographiát győzte le hihetetlen goalkülönbözettel. És a higgadt szemlőlő a látottak nyomán az eredményt kell hogy reálisnak ismerje el, mert a M. A. C. legalább négy goallal volt jobb, mint ellenfelei Gorszky, Bródy és Rumbold kitűnő játéka nem tartóz­tathatta fel a súlyos vereséget; a csapat többi tagja, fabatkát sem értek és különösen feltűnő Schlosser forma­változása, a ki csatártársaival egyetemben teljesen akczió-képtelen volt. Manglitz, a ki egy ideig fairül játszott,ismét rákezd a gázoló rendszerre, a melylyel pedig semm képpen sem teszi jóvá hasznavehetetlenül rossz játékát.
  A M. A. C. sportnyelven szólva, stone-okkal javult.Az igaz, hogy jó napja is volt a csapatnak és minden akcziója szépen sikerült, gyors passjátéka, érvényesülésre alkalmas jó kombinácziója, a halfoknak a csatársorral való hasznos működése teljesen megérdemeltté tették az atléták győzelmét. Különösen szép játékot produkálta csatársor baloldala ; Vangel és Borbás klasszis. Meleghy helyét Medgyessy különösen a második félidőben kitünően töltötte be.
  Külön teszszük szóvá a Ferenczvárosi T. C. néhányj átékosának botrányos viselkedését, a melyet a bíróval szemben tanúsítottak és a melyet nyilván bécsi kollégáik­tól tanultak el F. T. C. játékosai. A legnagyobb megbotránkozást keltette, hogy Korodi a biró által a földrehelyezett labdát ismét a levegőbe emelve, nagyot átkozódott; vagy mit szóljunk az olyan csapathoz, a melynek kapitánya. Bródy, egy meg nem csinált goalt reklamál olyan brutálisan, hogy a biró karját rángatni kezdi ? Mindkét játékost természetesen kiállították. A match végével pedig Dobronyi, a Ferenczvárosi T. C. második csapatának kapuvédje odasiet a mérkőzést vezető biróhoz, Herzog Edéhez és a kezét megrázva, a következőket mondta[szó szerint idézünk, nehogy bárki is letagadhassa):
  — No ilyen szemtelenül már régen bíráskodott!
  Kiváncsiak vagyunk, hogy minő elégtételt szerez Magyar Labdarugók Szövetsége ezekért a durva inzul­tusokért Herzog Edének, éppen annak a bírónak, a kinek neve, mint kiváló footballbiróé az ország határain kívül is jól ismert. A F. T. C. a koalicziójával együtt a labda­rugó szövetség tanácsában ugyan többségben van, de reméljük, lesz elég jó ízlés a footballszövetség tanácsában,hogy a Dobronyik garázdálkodásainak egyszersmindenkorra véget vet és megbecsüli a sport olyan értékes munkájánának jó nevét, mint a minő a Herzog Edéé. Az affér elintézését figyelemmel fogjuk kísérni és nem fogjuk en­gedni, hogy a magyar footballsport becsületén ejtett súlyos sérelem közmegelégedésre elintézést ne nyerjen.
  M. A. C. nap és szél ellen játszik. F. T. C. azonnal támad, majd Borbás vezet támadást, de lövését Fritz védi. F. T. C. újbóli támadása kornert eredményez (5. p.), majd Fritz Vangel süvítő lövését tartja fel. Korodi tá­madása kornert hoz F. T. C.-nek, mig Gorszky jól irányí­tott shotja a 51. A. C. goalja mellett repül el. Kelemen goalrugása is F. T. C. hálója mellett süvít el, utána Weisz vezet támadást, de Schlosser shotját Sipos-menti. Weisz és Kelemen shotja magasak, mig Vangel a bal sarokba helyezett szép lövéssel megszerzi a M. A. C. vezető goal­ját. (19 p.). M. A. C. most már sűrűn támad, azonban Kelemen a czenterben sokat hibáz. Niessner támadását Manglitz fault-tal akasztja meg, a szabadrúgás azonban Borbás fejéről a goal fölé kerül. Schlosser csavart lövése a M. A. C. kapufájáról pattan vissza. Niessner támadását Krempels folytatja, de Fritz véd: a ladba Vangelhez kerül, a kinek fejesét szintén elfogja Fritz, Kelemen lövése azonban már a hálóba jut (17 p.). Braun támadása után Schlosser shotja Sipos kezében akad meg. Azontul is inkább a M. A. C. van frontban. Szeitler szép támadása F. T. C.-nek kornert hoz (41 p.). Braun lerohanva Weisz-hez juttatja a labdát, a mely a goal mellett talál helyet,mig Schlosser támadása ismét kornert eredményez.
  Félidő 2 : 0.
  A M. A. C. azonnal támad s miután F. T. C. két hátvédje hibáz, Vangel a Krempelstól kapott labdával védhetetlen goalt lő (4. p.). F. T. C. most már fejetlenül és rendszertelenül játszik. M. A. C. két eredménytelen kornere után Braun vezet támadást, de lövését Sipos védi; a labda Szeitlerhez kerül, de czenterezét a M. A. C.üres hálója előtt a három belső csatár elhibázza. A sárga­kékek szép támadást vezetnek s miután Manglitz hibáz, Krempels öt méterről védhetetlenül rúgja a M. A. C.negyedik goalját (12. p.). Erre Korodit és csakhamar Bródyt is a bíró kiállítja s F. T. C. végig csak kilencz emberrel játszik. A zöld-fehérek azontúl lelkesebben játszanak, de a M. A. C. igen nehéz munkát ad a bajnokcsapatnak. Kornerból Kelemen révén ötödik goaljukat rugják az atléták (22. p.), majd Niessner ügyes czentere meghozza a hatodik goalt (24. p.) Kelemen fejese révén, a ki az első félidőben megsérülve, lábbal játszani nem bir, Weisz shotja a goal mellé jut. Szeitler czenterezésébő lBraun szép lövéssel megcsinálja F. T. C. egyetlen goalját(32. p.). Vangel lövését Fritz védi, majd Borbás czenteréből Vangel gyönyörű, a bal sarokba helyezett lövéssel a hetedik goalt rugja (35. p.). Azontul csak az atléták támadnak, de a goalrugások sorra czélt tévesztenek.Gorszky sérülése szabadrúgást juttat F. T. C.-nak, a mely azonban eredménytelen marad.
  Herzog Ede (M. T. K.) kitűnő bíró volt, a kit még a Ferenczvárosi T. C. zajongó, kifejezéseit éppen nem válogató közönségének viselkedése sem hozott ki a béketűrésből.

  1907 október 22.