magyarfutball.hu

33 FC - Ferenczvárosi TC 0 : 4 14:30

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.06.23, 17:10
  FTC— 33« FC 4 : 0.

  ( Üllói-uti pálya.) A ferenezvárosiak csak annyiban változtattak vasárnapi csapatösszeállításukon, hogy a két hátvéd helyet cserélt, Rumbold elfoglalta régi helyét, Payer pedig a baloldali hátvéd szerepét töltötte be. A csa­pat teljes egészében kitűnő volt és ezúttal már Medgyessy is dicséretes játékot produkált.
  A »33«-asok nagy igyekezettel játszottak, de mun­kájukat sok tekintetben a balsiker kisérte. Jeles közép­fedezetük Mandl nem játszott és legjobb játékosukat,a fáradhatatlanságig agilis Weisz Frigyest is nélkülözni voltak kénytelenek a mérkőzés nagyobbik felében, miután a biró egyik szabályellenes kapustámadás miatt kiállította. A fekete-fehérek még így is jól állták meg helyüket és különösen széllel hátban sok szép támadást vezettek.Legjobb emberük Zsák volt, a ki macskaügyességgel védte kapuját, a miben a két hátvéd is nagy segítségérevolt. Igen jól játszott Horváth középfedezet és Székány Géza középcsatár is, valamint Wattkins támadásai is veszélyesek voltak.
  »33«-as kezd, azonban FTC veszi ét a támadást és sokáig beszorítva tartja a fekete-fehérek kapuját, a melyetZ sák fényes helyezkedéssel, de nagy szerencsével is több­ször ment a biztosnak látszó goaltól. A 12-ik perczben Pataky szökteti Schlossert, a ki a kifutó Zsák mellett goalt helyez. — A zöld-fehérek ezután is offenzivában maradnak és a »33«-ások csupán Weisz Frigyes kiszökéseirévén szabadulnak fel az ostrom alól. — A 30-ik perczben Weisz czenterét Pataky fogja, a labdát a szabadon, de másfélméteres lesben álló Schlosserhez juttatja, a ki a nap legszebb goalját lövi. Ezután a »33«-ások is sokat tá­madnak és nem egyszer csak Payer és Ungár kitűnő játéka menti meg a zöld-fehérek kapuját a goaltól. A 38-ik percz­ben egy hosszab előreadott lapdát. Ungár véd, a rárohanó Weisz Frigyes azonban kézzel a földre rántja, a miért a biró kiállítja. A »33«-asok tiz emberrel folytatják a játékot és a félidő végéig némi fölényre tesznek szert.
  Félidő 2: 0.
  A második félidőben kezdés után FTC rögtön vehe­mens támadást intéz és pedig sikerrel, a mennyiben a 8-ik perczben Schlosser off-side goalt lő, de Fehéry az egyik határbiró megkérdezése után a goalt érvényesíti. — A goal feltüzeli a »33«-asokat és főleg Székány révén néhány ve­szélyes támadást vezetnek, de siker nélkül. Annál ered­ményesebb a Ferenczváros támadása, mert Borbás be­adását, Korody a 38-ik perczben védhetetlenül a goalba továbbítja. Azután lanyhul a tempó és a Ferenczváros ál­landó támadása közben Fehéry Ákos biró a match végét jelzi.

  Az Újság 1912 március 26.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.06.23, 17:03
  Ferencvárosi Torna Klub—33-as Futball Klub 4:0 (2:0).

  — Üllői-uti versenypálya. — A F. T. K.tegnap szerepelt összeállításban állott ki ma is a 33-asok ellen. A játék meglehetősen változatos ké­pet adott s a 33-asok korántsem voltak annyira gyöngék, mint a minőknek az eredmény után gon­dolni lehet. Helyenként gyönyörűen kombináltak, passzoltak s dolgot adtak nemcsak a mind hatal­masabb backé fejlődő Payernak, hanem Ungár ka­puvédőnek is. Végtelenül sajnálatos, hogy a csa­patot Fehéry Ákos biró rosszindulatú ítélkezéseivel teljesen letörte. Nem kevesebb, mint három offside- állásból eredő gólt ítélt meg ellene, azonkívül a csa­pat legfőbb erősségét. Veisz Frigyest, minden ko­moly ok nélkül egyszerűen kitessékelte a pályáról. Veisz egy ízben teljes rüshcl futott Ungár felé. a ki kezében tartotta a labdát. Ungár hirtelen félreugrott s Veisz nagy lendületében önkéntelenül feléje kapott, hogy esetleges esésében megkapaszkodjon benne. Fehéry erre Veiszt kiállította. Az eset magát a F. T. K. lcgközveletlenebb híveit is lehangolta. A fekete-fehérek iránt e miatt hirtelen nagyra nőtt a közönség szimpátiája, különösen, hogy a második félidőben hosszú ideig tíz játékossal állandóan offenzivában tartották magukat. A F. T. K'.-ban csodaszépen játszott Schlosser. Rendkívül agilis és leleményes volt. Hogy Fehéry háropn ízben offsidról hagyta elfutni és gólt lőni, arról ö mit sem lehet s gyönyörű játékának értékéből nem von le semmit. Igen jó volt Blum. a ki ma már teljesen beleillesz­kedett a balhalf szerepébe és méltón tölti be helyét a F. T. K. csapatában. A 33-asok csapatában fénye­sen játszott Horváth centerhalf, Bosnyákovics és különösen Zsák, a kinek elegáns, finom és. a mellett vakmerő védése gyakran ragadta tapsra a közön­séget.

  Budapesti Hírlap 1912 március 26.