magyarfutball.hu

MAC - UTE 1 : 1 15:00

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: heimo
  2016.12.03, 06:47 (szerk.: 2016.12.03, 06:47)
  Az első osztályú bajnokság harmadik fordulójának legérdekesebb mérkőzése az Újpesti Torna-Egyesület és a Magyar Athletikai Club csapatainak találkozása volt. A margitszigeti gyeppálya fölött orkán szerű szél dühöngött, megnehezítvén a csapatok munkáját. Különösen a védőjátékosoknak volt nehéz helyzetük; a hatalmas erővel rúgott labdák — főleg az első félidőben — valósággal megfordultak a levegőben, úgy, hogy fokozottabb munkára késztették a backeket. Érdekes mindenesetre az, hogy a két legénységnek, — melynek főereje a csatársorban rejlik — ez alkalommal a hátvédei valósággal remekeltek. Molnár I.—-Rozmann egyrészről, Höfle—Veres másrészről klasszisjátékot produkáltak. Így esett, hogy bár a M. A. C. az első félidőben csaknem állandóan az újpestiek térfelében volt, a nagy hátszél daczára is alig jutott lövéshez. A két csapat ereje csaknem egyenlő. Igaz ugyan, hogy a kék-sárgák többet voltak az U. T. E. mezőnyében, de ennek ellenében az újpesti csatárok ügyes kombinácziója mindig komoly veszélybe hozta az ellenséges kaput és legalább háromszorta több lövés ment a M. A. C. goaljára, mint Újpest kapujára. A fedezetsor mindkét részről szürke, de hasznos munkát végzett. A csatárok nem voltak a szokott jók, tán azért, mert a két kiváló balszélsőt, Borbást és Fejért, az ellenük játszó halfok: Meleghy illetve Fandl ésszerű taktikája úgyszólván lehetetlenné tette. E körülmény késztette tán a csapatokat, hogy rendes szokásuktól eltérőleg, a jobbszélsőkre játszanak. Az athletáknál Medgyesy gyors lerohanásai, pontos czenterezései képezték a támadás főerejét, mig az újpestieknél Prácser ügyes cselezésével és szép lövéseivel, régi jó formájára emlékeztetett. A középcsatárok itt is, ott is, elmulasztottak néhány jó alkalmat. Mindezek figyelembevételével a mérkőzést az U. T. É.-nek kellett volna megnyerni, ha a biró egy — kétségkívül jóhiszemű — elnézése meg nem fosztotta volna őket egy szabályszerűen elért goaltól. De önmaguknak is tehetnek szemrehányást. A pályaválasztás joga, sorshúzás utján reájuk esett és ők minden logika és gyakorlat ellenére elkövették azt a hibát, hogy a szél ellenes oldalt választották, így aztán az első félidőben alaposan kifáradt játékosok nem fejthették ki teljes tudásukat a második félidőben. A szél is csillapodott s ennek folytán nem volt meg azon esélyük, mint az első halftimeban az athletáknak. Így is már csaknem győztesként hagyták el a pályát, hisz a M. A. C. kiegyenlítő goalja a biró által — jogosan — meghosszabbított perczekben esett. Herzog Ede (M. T. K.) egyebekben kitűnő versenybíró volt.

  U. T. E.—M. A. C. 1:1.

  M. A. C. kezdi hátszéllel a játékot, de a labda rögtön a lila-fehérek birtokába jut. Prácser hosszú lövését Oláh a mezőnybe küldi, mire az athleták lesznek a helyzet urai Az U. T. E. mezőnyének közepén hullámzik a játék, Bejnek csak ritkán akad dolga. Medgyessy szép lövése a goal fölé jut. Schöffer és Vincze pedig a tenniszpálya hálóját bombázzák. Ötször is rug a M. A. C. kornert, de Újpest védelme úgy az athleták támadását, mint az orkánszerü vihar által visszajuttatott labdákat biztosan a mezőnybe küldi. A félidő vége felé Petz révén U. T. E. is kiszabadul, a labda Höffle kezét érve Molnár II. lábai elé kerül, de ez lövés helyett óvásra emeli kezét, mire Veres megszabadítja kapuját a veszélytől. Félidő 0:0.

  A második félidőben eleinte Újpest kerül fölénybe. Prácser pontos centerezését a középen elhamarkodják. A 6-ik perezben Herczeg lapos lövését Oláh elfogja, a nagy irammal előretörő Petz éppen ekkor érkezik oda és a még földön levő labdát kezéből a kapuba rúgja. A biró nagy meglepetésre, nem adja meg a goalt. Újpest azonban nem veszti kedvét. Fitt faultja miatt megítélt szabadrúgás Prácserhez jut, kinek hatalmas lövése a goalfát éri. Közben Medgyessy intéz rohamot, a labdát Fitthez juttatja, kit Szabó lefaultol. A Mészáros által eszközölt szigorított szabadrúgás mozgalmas életet hoz a lilafehérek goalja elé és csak Bej háromszoros védése után sikerül Molnár I.-nek kapuját megmenteni. Ismét a lilafehérek támadnak, Petz kiszabadul, a jól helyezkedő Molnár II.-nek passzol, ki 20 méterről védhetetlenül a kapu balsarkába lő, Oláh résen van, de a meglepetésszerü lövést védeni nem képes. Változatosan folyik a játék, Petz szép lövését öklével akarja védeni Oláh, de elvéti és testéről pattan vissza a mezőnybe. Újpest még 2 kornert rúg eredmény nélkül. Néhány perczczel a játék vége előtt az athleták támadnak. Medgyessy a homlokvonalig lefut, sarkával Fittnek adja a labdát, ki szépen helyezve kiegyenlít. Midőn az U. T. E. középcsatára a kezdőrugást eszközli, a biró a játék végét jelzi.


  Sport-Világ, 1905. március 19.
   
 2. avatar: heimo
  2016.12.02, 20:10 (szerk.: 2016.12.02, 20:11)
  U.T.E. — M.A.K. 1:1.

  Orkánszerü szél dühöngött a margitszigeti pályán, hol az U.T.E. és M.A.K. első csapatai küzdöttek a bajnokságért. Az első félidőben nagyobbrészt a szél által támogatott M.A.K. támad, de minden törekvése megtörik az Újpestiek kitűnő védelmén. A második félidőben változik a játék, Újpest a helyzet ura és a 6-ik percben Petz golt lő, melyet a biró a kapuvéd megtámadtatása miatt nem ítélt meg. Változatos játék után Molnár II. védhetetlen lövése megszerezte Újpestnek a vezető goalt. Már Újpest látszik győztesnek, midőn állítólag a biró által meghosszabbított 2 percben Fitt szép lövése a M.A.K. kiegyenlít. Biró: Hercog (M. T. K.) volt.

  — A második csapatok matché-ben a M.A.K. II. óriási fölénynyel játszott. A sárga-kékek fölényét a 4 :0 goalarány nem fejezi ki kellőleg. A M. A. K. II-nak a mai forma alapján a legtöbb esélye van a Szövetségi díj elnyerésére.


  Pesti Napló, 1905. március 13.
   
 3. avatar: heimo
  2016.12.02, 16:46
  A Margitszigeten szép számú közönség jelenlétében folyt le a Magyar Atlétikai Klub és az Újpesti Torna-Egyesület bajnoki mérkőzése. Az atléták is, az újpestiek is eddigi mérkőzéseiken kitűnő formát mutattak s igy érdeklődéssel várták a két csapat küzdelmét. Az óriási szél majdnem élvezhetetlenné tette a játékot, mert meghiúsult minden számítás és összejátszás. Az első félidőben egyforma erősnek látszott a két csapat. Gólt csak a második félidő elején sikerült az újpestieknek elérni, a mit az atléták csak nagynehezen a félidő vége felé birtak kiegyenlíteni. Eredmény tehát egy gól egy ellen eldöntetlen. Az első csapatok mérkőzése előtt az egyesületek második csapatai játszottak a szövetségi díjért. Győztes lett négy góllal zérus ellen a Magyar Atlétikai Klub második csapata.


  Budapesti Hírlap, 1905. március 13.
   
 4. avatar: magyarfutball.hu
  2016.12.02, 11:13
  Ha minden igaz, akkor két Veres volt a MAC csapatában ebben a szezonban (Sándor és Imre? a wikpédia szerint). Lehet tudni, hogy ezen a meccsen melyikük?
   
 5. avatar: heimo
  2016.12.01, 21:18 (szerk.: 2016.12.01, 21:18)
  MAC.-UTE. 1:1

  Úgy látszik, az UTE. nem méltatlan az első osztályba való soroztatásra; a MUE. fölött aratott szép győzelme után most a MAC. ellen ért el igen szép eredményt a Margitszigeten, melynek az értékét ugyan befolyásolja az, hogy a MAC. ezúttal a szokottnál gyengébben játszott, de nem kicsinyíti. Főereje a csapatnak a csatársorban van, melynek különösen baloldala kitűnő, hol Fejér a legjobbak közé tartozik. Mellette még a csatársor minden tagja igen határozottan játszik és jól lő. Ez a határozott fellépés jellemző az egész csapatra; kár, hogy ennek sportértékét nagyon leszállítja az a sok titkos fault, mely szokás náluk s melyet csak a leggyakorlottabb szem vesz észre. A MAC. támadása ezúttal igen színtelenül játszott s jóformán csak Medgyessy volt kielégítő. Borbás gyenge volt; lehangoltan, lélek nélkül mozgott a pályán. Vince, ki a beteg Vangelt helyettesítette, a centerben ismét sokat ugrált és inkább fedezetet játszott. A fedezetsor a szokott jó volt, különösen Bayer. Veres mellett az ismét beállított Höfle gyengének bizonyult.

  A két csapat a következő összeállításban játszott:

  MAC. (kék-sárga): Oláh—Veres, Höfle—Bayer, Mészáros, Meleghy—Borbás, Schöffer, Vince, Fitt, Medgyessy.
  UTE. (fehér-lila): Bey—Molnár I., Rozman—Fandl, Szabó, Kuschner—Prácser, Herczeg, Petz, Molnár II., Fejér.

  Újpest választ, de kapitánya — ő tudja miért — a szél elleni oldalt választja. Az UTE. rövid támadása után MAC nyomul föl s a hatalmas szél támogatásával csekély megszakítással az egész félidő folyamán ostromolja a fehér-lila kaput. Számos kitűnő helyzetbe kerülnek a MAC. csatárok: de a legjobb helyzeteket sem tudják kihasználni, vagy a keményen dolgozó újpesti védelem teszi lehetetlenné a góllövést. A kék-sárga csatársor erélytelenségére a legjobb bizonyíték, hogy a javukra esett 6 kornerból egyet sem tudott értékesíteni. Félidő 0 : 0.

  A második félidő már változatosabb és nem csekély munkát hoz a MAC. védelmének. Oláh egy ideig könnyedén véd, míg végre a 14-ik percben Molnár II. szép lövését Oláh csak rávetéssel védheti; az iramban levő Petz fejbe rúgja Oláh-t, a bíró fütyül, miközben a labda a kapuba repül. A bíró a gólt ily körülmények között meg nem adhatta. Nyomban rá MAC. szép támadást vezet, de Schöffer a gólt elügyetlenkedi. Váltakozó játék után a 29-ik percben UTE. szerzi meg a vezetést Herczeg révén. UTE. már győztesnek látszik, mikor Medgyessy szép sarokjáték után Fitt-hez adja a labdát, ki szépen kiegyenlít. Biró: Herczog Ede (SFC.) volt.


  Nemzeti Sport, 1905. március 19.