magyarfutball.hu

MTK - Budapesti TC 4 : 3 14:30

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.10.15, 22:47 (szerk.: 2021.10.15, 23:24)
  Magyar Testgyakorlók Köre — Budapesti Torna-Club 4 : 3.

  (Thököly-uti pálya.) M. T. K. tehát őszi bajnoki mérkőzéseit veretlenül játszotta végig. Ritka szép ered­mény ez, a mely a Testgyakorlók csapatát és kitűnő gentleman-trénerét, Szüsz Hugót egyaránt dicséri. A csapat magas nivóju játékot folytatott, főként a fedezet-és a hátvédsor, habár Révész helyén szívesebben láttuk volna Nagy Ferit. Kürschner szép játéka ismét egy klasszissal különb volt, mint a többi 21 játékosé, de igen jó volt Csüdör, a ki önfeiaídozóan és rendkívül lelkesen dolgozott. Révész és a két szélső fedezet derekasan meg­állta helyét. A csatársor Biró kivételével kitűnő volt.Okosan, higgadtan, jó labdatechnikával, de kissé goalképtelenül játszottak, mert fölényük közben aránylag kevés védeni valója akadt a B. T. C. kapu védjének.
  Labdatechnikában és észszerű helyezkedésben M. T. K. egyébként is erősen felülmúlta a piros-fehéreket.
  A B. T. C. csodálatraméltó energiával és lelkese­déssel játszott s főként ezeknek a megbecsülhetetlen tulaj­donságoknak köszönheti, hogy a már 4:0 arányban elvesztett mérkőzést végül csak 4 : 3 eredménynyel vesztette el. A csapat egyébként őszi legszebb mérkőzését játszotta M. T. K. ellen. Bihari igen jó kapuvédnek ígér­kezik ; a négy goalt nem védhette. A hátvédek a megszo­kott jók voltak, a legjobb a fedezetsor, a mely, ha erő­szakosan is dolgozott, de a csapat legjobb része volt.A csatársorban Oláh tűnt ki gyors cs veszélyes kirohaná­saival, kivüle Molnár I. a második félidőben sokszor erélyesen támadott. Levitzky finom, okos játéka a csa­patban nem talált visszhangra ; Molnár II. goalképessége ezúttal a kellő értékére redukálódott; jó védelemmel szemben ezúttal és máskor sem boldogult. Mély meg­botránkozást keltett azonban az egész közönség sorában Molnár II. brutális, durva, erőszakos játéka. Az ilyen szellemben játszó emberektől legjobb, ha megszabadítjuk a magyar football-sportot. Menjen Becsbe, ott élénk keresletnek örvendenek az olyan molnárok, a kik nem­csak labdát, hanem embert is őrölnek.
  A mérkőzést megzavarta a M. T. K. kapuját őrző goalbiró. Ezt a tisztséget csak nálunk Magyarországon ismerik ; a játékszabályok goalbirót nem ismernek, csak a mi bíróink vesznek a fontosabb mérkőzéseknél goal­birót, a ki nekik kétes esetekben esetleg felvilágosítást nyujt. Ez a goalbiró ma egy a kapuvéd által szabályosan kivédett goalt ítéltetett meg a bíróval; a goalbiró ugyanis azt a véleményét tukmálta rá a biróra, hogy, a kapuvéd a labdát már a goalvonalon beljebb fogta el. A kritika jogánál fogva rosszakaratunak és igazságtalannak kell minősítenünk a goalbiró eljárását, mert ez a labda, meg­figyeltük, bravurosan és a mi fő, szabályosan volt kivédve. A megítélt goal után a tribün közönsége tüntetőleg köve­telni kezdte a goalbiró eltávolittatását, a ki azután sietve is távozott a goal mellől. Reméljük, hogy a goalbirák ezentúl nem alkalmatlankodnak a mérkőzéseken, mert elvégre még sem felel meg a játék intenczióinak, hogy a mérkőzést vezető biró olyan goalokat ítél meg, a miket a goalbiró kvalifikál goaloknak.
  Az első félidőben erős iram mellett elég változatosan folyik a játék, mind a mellett M. T. K. jobb technikájával, ügyesebb helyezkedésével és tartalmasabb játékával a jobbik csapatnak látszik. B. T. C. kezd és perczekre visszaszorítja ellenfelét; négy percz után uj labdával folytatják a játékot, a mely most már M. T. K.-t juttatja offenzivába és Vida II. magas, iveit labdájával védhetetlen vezető goaljához jut (7. p.). Molnár II. brutális játéka két szabadrugást hoz M. T. K.-nak s a kék-fehérek perczekig erősen szorongatják B. T. C. hálóját. De lerohan Molnár I. és szép magas czenterét Domi csak nehezen tudja védeni, mig a következő pillanatban Csüdör ment egy jól irányított labdát. Károly miatt B. T. C. kap szabadrugást, majd Oláh lő goalra, de shotját, valamint Ujvári veszélyesnek látszó kirohanását Domi teszi ártal­matlanná. Oláh lerohan, de kösépreadott labdája Csüdör zsákmánya. Most Sebestyén vezet támadást, a melyet B. T. C. sarokrugás árán hárít el (19. p.). Ismét Molnár I.rohan le, de hibásan rug; annál szebb Oláh magas lövése,a melyet Domi mesterien véd. A Ficzere miatt megítélt szabadrugás M. T. K.-t hozza frontba és Bihari a Károlyáltal jól irányított labdát nehezen fogja, majd Vida Il.-nek balról gyönyörűen iveit labdáját korner áránmenti. Vida II. rugja a kornrt, a mely Sebestyén ügyesfejesével M. T. K. második goalját eredményezi (25. p.).M. T. K. tovább támad, de Bihari két ízben sikeresen ment. Molnár I. miatt a kék-fehérek szabadrúgást kapnak és a Döme által rúgott labdát a szabadon álló Biró sikeresen B. T. C. goaljába továbbítja (27. p.). A Testgyakorlók Molnár II. és Ficzere miatt újra szabadrugáshoz jutnak,mire Oláh vezet támadást, azonban magasan czenterezett labdája Domi kezében akad meg. Molnár II. miatt ismét szabadrugást diktál a biró B. T. C. ellen. B. T. C. kornerét (35. p.) erős küzdelem követi M. T. K. hálója előtt, de Molnár II. két lövése a kaputól balra talál helyet, mig Fehéry shotját Domi védi. Az utolsó négy percz M. T. K. erős támadásával telik el. A Testgyakorlók a Molnár II. miatt megítélt szabadrúgással jutnak frontba,a 42. és 43-ik perczben három kornert érnek el, mig Vida II.és Szűcs labdáit Bihari védi.
  Félidő 3:0 M. T. K. javára.
  Ujrakezdés után B. T. C. megélénkült iramban támad, de Molnár II. shotja magas. Szabadrugásból rend­kívül kedvező helyzetbe jutnak a piros-fehérek, de a sok labda ide-oda adogatással biztosnak látszó goalt hibáznak.Szűcs miatt szabadrugást kap B. T. C., majd Oláh rohan le és szépen középre adott labdáját Molnár I. és Ujvári- szabadon M. T. K. hálója előtt — addig adogálja egy­másnak, a mig Domi elszedi. Erre M. T. K. belső csatárai vezetnek a félvonalon gyönyörű támadást, Bihari a kapu­jából kirohanva készül védeni, de Károly korábban ér a labdához, a melyből azután menthetetlen goalt rug 14. p.). 4:0 M. T. K. javára! Más csapat fejét vesztve adná fel a reménytelen küzdelmet, azonban B. T. C.lelkesen és energikusan folytatja a játékot és sajátszerú körülmények közbenjárásával az utolsó félórában várat­lanul szép eredményt ér el. M. T. K. szabadrugását Vida II.folytatja, de Bihari jól ment. Révész miatt B. T. C. kornerhez jut (20. p.), majd a következő perczben tizen­egyeshez, a melyet a goalbiró bemondása alapján a biró azért ítél meg, mert Domi a B. T. C. csatárait tettleg inzultálta. Molnár II. tizenegyese, vehemens erővel rúgva,a kapu felső léczfájáról a mezőnybe pattan. Biró B. T. C.védelméből ügyesen kiszökve, szabadon a piros-fehérek goalja előtt áll, de a labdát egyenesen Bihari kezébe rugja.Most B. T. C. támad, a 24-ik perczben kornert ér el, de Domi Izsó shotját bravúrosan védi. Ennek daczára ez számit — a goalbiró véleménye alapján — B. T. C. elsőgoaljának. M. T. K. innentől kezdve kedvetlenül játszik és a fáradtságtól is kimerülve, visszaesik. Ficzere és Molnár II. miatt két szabadrugáshoz jut
  M. T. K., mire perczekig középen folyik a játék, majd Levitzky ügyes shotja Domit foglalkoztatja. Oláh II. remek szép, óriási erővel, messziről rugott labdája B. T. C. második goalját eredményezi (36. p.). Erre M. T. K. kezd támadni, Károly Vida II-höz passol, a ki középről a biztos goalnak vélt labdát a goaltól balra agyonplaszirozza. M. T. K. kornere után (42. p.) a B. T. C. jut offenzivába és Domi Levitzky szép shotját védi. Szabadrugás ia veszélyezteti M. T. K. kapuját, majd a meghosszabbított időben (47. p.) korner-hez jut B. T. C., a melyet heves küzdelem követ és Izsó váratlan lövése meghozza a piros-fehérek harmadik goalját is.
  A Thököly-uti pályán bírói minőségben uj ember volt: Langfelder Ferencz (Ujpesti T. E.) ; pártatlan,szigorú és rutinos bíráskodása kellemes meglepetést keltett és nemcsak a- mérkőző csapatokat, de a nagy-közönséget is a legnagyobb mértékben kielégítette. Dicsé­rettel adózunk a Versenypálya-Szövetségnek is, hogy költséget nem kímélve, letakarittatta a czentiméternyi hóesőt a pályáról, ugy hogy az érdekes és izgalmas mér­kőzés reális játéktéren folyhatott le. A három tribün,a hideg és barátságtalan időjárás daczára, zsufolásig megtelt.

  Az Újság 1907 november 26.
   
 2. avatar: heimo
  2017.10.01, 17:53
  kép

  kép

  Tolnai Világlapja, 1907. december 08.