magyarfutball.hu

Fővárosi TC - MAC 2 : 2 14:30

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.10.13, 20:22
  MAC.—FÖV.TC. 2 : 2

  Ez az eredmény, a MAC. előző vasárnapi szenzációs győzelme után, amelyet a FTC. csapata felett ara­tott, igazán váratlanul jött. E váratlan eredmény magya­rázata több okban rejlik. A pálya igen kis mérete a játéko­sokat nagyon egymásra hajtotta, s az ilyen esetben ellensu­lyozó rövid paszoláson alapuló összjáték a pálya tulságos hepe-hupás felülete miatt lehetetlennek bizonyult s az eré­lyes fővárosi védelem könnyen szétszórta az egymásra tor­lódott MAC. csatárokat. A 90 percből a MAC. alig játszott 20—25 percet 11 játékossal. Az első félidőben Vangel késett 20 percet s alig, hogy beállott, Borbás erős labdát kapott a szemébe, ugy hogy alig néhány perccel a félidő befejezése előtt állott he. A második félidő 15-ik percében oly súlyos rugást kapott a szive alá, hogy végleg ki kellett állania. A MAC. tulajdonképpeni gyengesége azonban a tartalék bal­hátvéd szereplésében leli magyarázatát, ki oly gyengén töl­tötte be helyét, mintha csak ez alkalommal játszott volna először footballt életében. A fővárosiak meglepő szépen ját­szottak s ez különösen a védelemre mondható, mely megüti az első klasszist. Feltűnő jó volt a center half is, sőt a védelem határozottan összedolgozik, ami a csatársorra nem mond­ható. A pálya rövidsége eredményessé tette a csatárok egyéni kirohanásait, ami jellegzetes vonása a fővárosiak támadá­sának.
  A két csapat a következőképen állott fel:
  MAC. Sípos— Makó, Oláh —Bayer, Hildebrand, Medgyessy —Borbás, Vangel, Deschán, Krempels, Niessner.
  FővTC. Beiml,— Rauch, Nohelj—Vértes, Jergenz, Weisz—- Klingenberg, Schönfeld, Roóz I., Roóz II., Rusz.
  Az első félidő elején a 10 emberrel játszó szigeti csapa­tot erősen szorongatja s a 4-ik percben Roóz révén, miután Si­pos az előző lövést csak gyengén dobta ki, gólt ér el. Vangel beállván, a MAC. támadása erősebb lesz s Krempels révén kiegyen­lít. A második félidő elején Medgyessy, ki mint half pompásan játszott, gyönyörű lövéssel megszerzi csapatának a vezetést. Borbás kiállásával ismét a, FővTC. kerül fölénybe s több jó al­kalmat szalaszt el. A MAC. tulajdonképen 3 csatárral játszik már itt, mert Niessner a touchvonalon fel s alá sétálva oly rosszul helyezkedik, hogy lehetetlen volt a játékba belevonni. Kb. 20 perccel a játék vége előtt a Fővárosiak kiegyenlítenek, meg­lehetős szerencsével. A MAC. erősen igyekszik, de eredményt nem tud elérni. Biró: Langfelder Ferenc (UTE.) volt.

  Nemzeti Sport 1907 november 3.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.10.13, 20:12
  Magyar Athletikai Club — Fővárosi Torna-Club 2:2.

  (Soroksári-uti pálya.) Csapataink hirtelen forma­változásán sokat tépelődni nem lehet; a footballsport természetében rejlenek ezek a váratlan meglepetések, a mik jórészt a pillanatnyi diszpoziczióra, vagy az ellen­kezőjére vezethetők vissza és azt bizonyítják, hogy elsöosztályu csapataink sorában mindannyiban jó az anyag és a nagy goalarányu győzelmek nem helyes fokmérői' a csapatok játéktudásának.
  A mérkőzés eredménye a lefolyt játék alapján teljesen reálisnak mondható, sőt kicsibe mult, hogy a M. A. C. vereséget nem szenvedett, A Főv. T. C.-ról minden alka­lommal elmondottuk, hogy kitűnő anyaggal rendelkezik és csak önző játékán mulik, hogy jobban nem érvényesül. Nos ezúttal óriási lelkesedéssel, agilisen és akczióképesen játszott és hihető, hogy ez a buzgalom továbbra is kitart.
  A M. A. C. gyenge szereplésére találunk mentséget, így elsősorban a rövid pályát, Kelemen és Veres hiányát, a kiket Deschán és Makó helyettesített, továbbá azt, hogy Borbás rosszullét miatt a második félidő jórészében nem játszhatott. Egyébként sem a szokott nívón mozgott a'csapat játéka; csak Vangel, Krempels, Oláh és Medgyessy elégített ki. A M. A. C. egyébként mintha elbiza­kodottan is ment volna a küzdelembe.
  A vezető goalt Fóv. T. C. rugja, a mely Hildebrand miatt szabadrugáshoz jut és Jergens sikerrel a hálóba ló (3. p.). M. A. C. kapuja előtt azontúl is kritikus a helyzet, mert Rooz shotját Sipos csak rávetessél tudja menteni, mig Rusz kitűnő helyzetből biztos goalnak tetsző labdát agyonplasziroz. Azután a M. A. C. nyomul fel, kornert rúg és a Főv. T. C. hátvédjének fejjel hátraadott labdá­jával kiegyenlít. (14. p.). A hátralevő időben mind a két csapat változatosan támad. Főv. T. C. közben of side goalt rug.
  Félidő 1:1.
  Eleinte a M. A. C. támad, a 11-ik perczben kornerhez jut és a labdába belerohanó Medgyessy remek goalt lő. Azontul majdnem mindvégig a Fővárosiak vannak fölény­ben, mig a Borbással megapadt M. A. C. csak lerohanásokkal közelíti meg a Főv. T. C. goalját. A 15-ik perczben élénk küzdelem folyik az atléták goalja előtt és Rooz II. kiegyenlít. A Fővárosi T. C. négy kornere és néhány rendkívül kedvező helyzete az ellenfél goalja előtt kiaknázatlanul marad. Kornerarány 8:4 a Főv.T. C. javára, Langfelder Ferencz (U. T. E. kifogástala­nul bíráskodott.

  Az Újság 1907 október 29.