magyarfutball.hu

Budapesti TC - MUE 5 : 0

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése
I. osztály 1903, 6. forduló

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.09.07, 22:57 (szerk.: 2021.09.08, 11:23)
  Budapesti Torna-Club I. 5 : 0 eredménynyel győz a Magyar Úszó - Egyesület I. ellen.

  A M. U. E.-t bátran a meglepetések csapatjának lehet nevezni. Alig egy esztendős korában megverte a Budapesti Torna-Clubot, melyet ma­gyar csapat akkortájban meg sem tudott közelí­teni s alig két hónappal később csúfosan kika­pott a B: T. C.-tól. Magyar csapatokkal szemben a legváltozatosabb eredményekkel szerepelt. Hol fölényes diadalt aratott, hol meg csúnyán helyben­hagyták. Tavaly őszszel nagyon gyengének tar­tották a csapatot, mert tagjai csupa fiatal generáczióbeli játékosok voltak. Eleinte nagy vere­séggel szerepelt, csakhamar azonban annyira megjavult, hogy a legjobb magyar csapatokkal szemben a legszebb sikerekkel szerepelt, sőt a B. T. C.-al két ízben sikerült eldöntetlen ered­ménynyel játszania. A M. U. E. változatosságban igazán gazdag eredményei egyrészt a csapatban uralkodó folytonos változásokban, másrészt a M. U. E. csapat szeszélyes játékmodorában lelik magyarázatukat, mely azután az eredményekre nézve természetesen döntő befolyást gyakorol.

  A múlt vasárnapi súlyos vereségnek okát leg­inkább az utóbbiban találhatjuk meg. Az első fél­időben szinte fölényben volt s csak a védelem könyelmű előrehatolásának tulajdoníthatja a be­kapott két goalt. De a mily ambiczióval és frissen játszott az elsőben, oly kedvetlenség és bágyadtság vett erőt a második félidőben, midőn már képtelen volt a B. T. C. hatalmas ostromának sikerrel ellentállni. Pedig a Magyar Úszó-Egye­sület csapatának főerősségét nem a támadás, hanem a védelem képezi s lehet, hogy ez erős­sége tudatában lépte át azt a határt, melynek folytán a kapu biztonsága veszélynek lön kitéve. Holics a kapuban gyönyörűen védett s a mi menthető volt, megmentett. Fehéry és Révész a legjobb hátvédek sorába tartoznak, míg a fede­zetsorban Péczely közép, Jónás jobb és Fried­mann bal half nagyon sokat használnak a csapat­nak. Különösen az előbbi kettőről kell elismerés­sel szólnunk, ambicziózus s — eddigi modoruk­tól teljesen eltérő — fair játékukat különös di­cséretben részesítenünk. A csatársor figyelemre­méltó összjátékkal dolgozik, de a kapu előtt fejüket vesztik s poszitiv eredmény elérésére ennélfogva képtelenek. A B. T. C. csapatában a forwardssor új össze­állításban szerepelt. Hogy mennyiben tartható ezen összeállítás szerencsésnek, azt e mérkőzés még el nem dönthette. Annyi azonban bizonyos, hogy a középső három csatárja (Buda, Román s különösen Alpár) kitűnő cselező és lövő, míg két szélsője Blazsek és Hajós gyors, elhatározott és energikus játékos; egyéni kvalitásaikat azon­ban még nem értékesítik kellőleg az összjáték javára. A védelem, különösen a kapuban, kiváló erőkre van bizva, melynek tulajdonítható az eddigelé aránylag csekélyszámú bekapott goal.

  A múlt vasárnapi matchről szólva, elisme­réssel kell adóznunk a két csapatnak a produkált igen változatos s minden tekintetben fair játékáért mely utóbbi különösen Gillemot Ferencz (»33« F. C.) minden tekintetben korrekt és tapintatos bíráskodásának tudandó be.

  A match lefolyását a következőkben foglal­hatjuk össze :
  A B. T. C. kezdi a játékot, azonnal lerohan, de goalrugásukat Holics könnyen védi ; a piros­fehérek következő támadásánál is közbelépni kénytelen a kapuvéd, mire a M. U. E.-nek a határvonalon kivül rúgott labdáját Blazsek Alpárhoz juttatja, a ki 15 méterről, szemben a kapu­val, élesen goalra rúg. A gyönyörű lövés nem volt védhető s a szép goal mindkét részről meg­lepetést keltett. A sárga fehérek azonnal viszo­nozzák a támadást és hosszú időre védelemre kényszerítik a Torna-Clubot. Az Úszók folytonos támadása végre kornert eredményez, majd Stern ügyes goalrugását ismét kornerre védi ki Sipos. A M. U. E. még továbbra is ott táborozik a piros-fehérek kapuja előtt, sőt az Úszók ügyes védelme alig engedi labdához a B. T. C.-ot. Negyed óra után végre a Torna-Club lerohan, Hajós goalra lő, mely a B. T. C. első kornerét eredményezi. A kornerből ismét goal lesz, mely után újra az Úszók jutnak offenzivába, de táma­dásaikat javarészt már a B. T. C. hátvédsora veri vissza. A félidő vége felé azonban a B. T. C. lép fel támadólag, de támadásai megtör­nek a M. U. E. kitűnő védelmén. Half time 2:0 a Torna-Club javára.

  Szünet után eleinte M. U. E. támad, majd a Torna-Club rohan le s Buda éles lövése a goal­fáról pattan vissza. A sárga-fehérek viszonozzák a támadást és Stern goallövését Sipos biztosan kivédi. Majd Román viszi le a labdát, oldalról balra Blazsekhez juttatja, a ki centerez s Alpár a játék tizedik perczében védhetetlenül lövi a harmadik goalt. Közben a M. U. E. hátvédsora már határozottan lankad; annál frissebb a csa­társor, a mely újra előretör és támadásával kornert ér el. Stern goalrugása újra kornert ered­ményez és Csermák szép fejpasszát Sipos elfogja. A piros-fehérek következő lerohanása Buda shoot-ja révén kornert eredményez; majd újra kornert vét a M. U. E. védelme, mire újból az Úszók veszik át a támadást és ők is kornert rúgnak, 35 percz után éri el a B. T. C. a ne­gyedik goalját, mely a csatársor több percznyi lelkes támadása után Ujváry utján ér a hálóba. Két perczre rá Hajós rohan le gyors iramban, Holics kiszalad a kapuból, de elbukik s Hajós goalra lő. A labdát azonban az odarohanó Fried­mann maga rúgja be egyesülete kapujába. Cser­mák közben kiáll s a M. U. E. 10 emberrel foly­tatja a játékot. Az utolsó tiz perczben erős támadást intéznek a sárga fehérek a B. T. C. kapuja ellen s a Torna-Club üres kapujába irány­zott fejpassz már biztos goalnak látszik, de a hirtelen ott termett Lucius azt is kivédi. Az Úszók támadása újra kornert eredményez, mire pillanatokig veszedelmes helyzetbe jut a B. T. C. kapuja, de Sipos nagy ügyességgel védi a labdákat.

  Sport-Világ, 1903. november 8.