magyarfutball.hu

MAC - Budapesti AK 16 : 0 14:30

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.10.15, 22:10
  MAC - BAK 16 : 0

  A fegyelmezetlenség, az egyes játékosok elitölendő indolenciája, nem kevésbbé a győztes csapatnak tavaszi kiváló formá­jára emlékeztető jó játéka, hozták létre ezt a szenzáció- számba menő eredményt a Margitszigeti Sporttelepen. Hja a nagy gólarány a két egylet football-sportjának reális erő­viszonyát tulzottan fejezi is ki, azért ennél a mérkőzésnél mégis a MAC. tényleges erőtöbbletét tükrözi az vissza. A BAK. csak 9 emberrel kezdte a mérkőzést, majd Gerő és Ligeti kiállítása után 7-el fejezte be. Nemcsak a csapat szel­lemében, hanem a vezetésében is hibának kell lenni ott, ahol a játékosok lelkiismeretlensége ilyen helyzetbe sodorhatja a klubot. De elitélendő az a magatartás, amelylyel a szerepelt játékosok képviselték klubjuk színeit, amikor a vereség nagyságának csökkentése helyett, inkább az ellenfél játékosain töltötték ki tehetetlenségük miatt érzett haragjukat. Iyen erőszakosan még a BAK.-ot is ritkán láttuk játszani. Maguk­nak nem használtak, jó hírüknek ártottak. A mérkőzésen különben végig a MAC. volt nagy fölényben, félidőnként S—8 gólt rugván. A BAK. egyébként 3:0 arányú vereségénél már fölakarta adni a játékot, mit azonban Hajós József (FTC.) bíró nem vett tudomásul.
  A két csapat igy állt föl:
  MAC.; Sípos — Oláh, Makó — Medgyessy, Hildebrand,Bayer — Pagács, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás. BAK.:Gross F. -— Grünwald, Glater — Ligeti, Gerő — Révész, Oldal,Grosz, Gálos.

  Nemzeti Sport 1907 december 1.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.10.15, 22:01
  Magyar Athletikai Club — Budapesti Atlétikai Klub 16 : 0.

  (Margitszigeti pálya.) Nem sajtóhiba, tényleg tizen­hat : 0. B. A. K. hihetetlenül nagy goalarányu vereségét menti, hogy mindvégig csak kilencz emberrel játszott. A M. A. C., da- czára a síkos pályának, tavaszi stílusát meg­közelítő szép formában játszott. Pedig Niessner és. Veres helyén Pagács és Makó játszott, a kik egészen jól töl­tötték be helyüket. A B. A. K. csapatából Müller és Rudas hiányzott, a mi erősen elítélendő eljárás; a legnagyobb-foku indolencziára vall, ha a csapat emberei az ütközet előtt hagyják cserben zászlójukat.
  Az atléták állandó fölényben voltak, ugyannyira,hogy a B. A. K. mindössze csak hétszer tudta M. A. C. hálóját megközelíteni. és Síposnak csak háromszor nyíltalkalma a játékba beleavatkozni. Erős visszatetszést keltett az a brutális játékmodor, a melyet Gerő,. Ligeti,de különösen Grünwald folytatott, úgy hogy a biró kettőt közülük kiállítani is kénytelen volt. Majd minden héten szóvá teszszük a durva, erőszakos, brutális játékosok működését és azok mégis szabadon tovább garázdálkod­hatnak. S ezt rendszerint az ellenfél szenvedi meg, a mely a brutálisan játszó csapatoktól a legdurvább inzultusoknak van kitéve. Tegnap Vangel, a M. A. C. kitűnő balössze­kötője kapott a térde fölött olyan erős rugást, hogy a játékot abba kellett hagynia és hetekig eltarthat, a mig sebéből felgyógyul.
  B. A. K. nyolcza emberrel kezd. M. A. C. azonnalt ámad Borbás, majd Pagács révén, mig B. A. K. részéről Gross vezet támadást. Vangel—Borbás szép összjátékkal közelitik meg B. A. K. goalját, de Krempels két süvítő lövését B. A. K. kapuvédje szépen menti. B. A. K. ki-lenczedik embere is beáll, mire ujból M. A. C. baloldala vezet támadást, mely Krempels helyezett lövésével az atléták első goalját eredményezi (5. p.). M. A. C. kornert rug és a kapu előtti kavarodásban Krempels, illetve Vangel hamarosan M. A. C. második goalját rugja (6. p.).Most B. A. K. nyomul fel, de Gerő shotja a kapu mellé kerül. Borbás a fél pályán lerohan, czenterezett labdáját azonban Kelemen négy méterrel a goal előtt a B. A. K.kapusának kezébe rúgja. Vangel szép lövése is a kapuvéd zsákmánya lesz. Hildebrand magas shotját is a kapus védi. Vangel lövése a kapufáról a mezőnybe pattan, mire Krempels lő goalra s a kapus által gyengén védett labdát Kelemen feltartóztathatatlanul a goalba lövi(14. p.). Borbás lövését a kapuban védik, mire Krempels egyedül vezetve le a labdát, védhetetlen shottal
  M. A. C.negyedik gaolját rúgja (17. p.). A sárga-kékek szabad­rugást érnek el és Borbás czenterét Kelemen szép fejessel a goaiba továbbítja (18. p.). Borbás remek támadást vezet, lövését a kapus védi, de Kelemen a labdát a kapus kezéből a goalba fejeli (22. p.). 6 : 0. Végre B. A. K.is feinyomul, de Gállos gyenge shotját Sípos könnyen védi. Az atléták szép kombináczióju felnyomulása után Kelemen szép lövéssel a hatodik goalt ragja (23. p.) M. A. C. Ligeti miatt szabadrúgáshoz jut, majd Krempels lövése a kapu mellett sivit el. B. A. K. támadását Oláh utasítja vissza. Gerő és Grünwald miatt két szabad­rugást kap M. A. C. Most az atléták jobboldala támad,mely Kelemen védhetetlen lövésével hétre szaporítja a sárga-kékek goaljait (34. p.). Gállos vezet támadást,a mely Oláhon akad meg. Vangel lerohanva Borbáshoz passzolja a labdát, de shotja a kapu mellett repül el. Vangel szép lapos rugását a B. A. K. goaljában mentik,ugyszintén Borbás pompás czenterezéséból Vangel ujabb lövését is. Vangel támadását korner árán hárítja el a B. A. K., majd Pagács támadásából Kelemen eléri a M. A. C. nyolczadik goalját.
  Félidő 8:0.
  Krempels lefut és Kelemen a hátvédsorból ki­rohanva, már a második perezben goalt rug. Vangellerohan, a labdát a halszélre adja ki, Borbás czenterez s a labda Glatter lábáról a
  B. A. K. kapujába pattan (4. p.). Kelemen támadása kornert eredményez (7. p.).Vangel, a
  B. A. K. védelmét kicselezve, védhetetlen goalt rag (9. p.). Borbás lövését B. A. K. kapuvédje kornerre menti (11. p.), mig Kelemen shotja a goal felett repül el. Gerő miatt
  M. A. C. két szabadrugáshoz jut. Kelemen szépen leadott labdájával Krempels a szemben­álló hátvédet kicselezve, a tizenkettedik goalt rugja(18. p.). Krempels zugó lövése közvetlenül a háló fölött sivit el. A bíró Medgyessyt (M. A. C.) és Geröt (B. A. K.) kiállítja. A játék az utolsó 25 perczben a M. A. C. óriási fölénye mellett ellaposodik. Vangel éa Krempels goaljai után (24. é$ 25. p.) Vangelt, a kit Ligeti megrug, sérülten viszik ki a pályáról, mig Ligetit a biró kiállítja. Kelemen„ 35-ik perczben a tizenötödik és Krempels a 39-ik percz-ben a tizenhatodik goalt rúgja.
  Hajós József (F. T. C.) kitűnő, korrekt és a szük­séghez képest szigoru biró volt.

  Az Újság 1907 november 26.