magyarfutball.hu

Budapesti AK - Nemzeti SC 1 : 2 14:30

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.07.27, 23:09
  NSC - BAK 2 : 1.

  -.Nem tudjuk, vajjon a »port várható gyengesége, avagy a beállt hideg idő tartotta vissza a közönséget, vasárnap az Üllői-uti pálya kettős mérkőzésének a láto­gatásától ; bármi lett légyen is azonban az indító ok, a publikum mindenesetre jól járt. Az a másfélezer ember, a ki mégis ezeknek a matchnek a végignézésére szánta magát, az ugyancsak sajnálhatta rosszul eltöltött dél­utánját, mert mig az egyik mérkőzés erőegyenlőség általi érdekességét az azon előfordult durvaságok tették élvezhetetlenné, addig a másikon a vesztes fél oly gyenge
  játékot produkált, hogy a match — rövid időköztől eltekintve — unalmas volt,
  A Nemzeti Sport-Club állandó balszerencse által kisért játéka, a BAK pedig csapatösszeállításának foly­tonos változtatása miatt nem tudják a bajnoki listában elfoglalni azt a pozicziót, a mit játéktudásuk révén meg­érdemelnének, így hát mind a két csapatra felette fontos minden pont, a mit meg tudnak szerezni, mert ma még tejlesen bizonytalan, melyik csapat lesz a bajnokság utolsó helyezettje, s egyáltalában nem valószínű, hogy az utolsóelőtti meg tudja majd szerezni az osztályozó mérkőzés elkerüléséhez szükséges tíz pontot. Ez, és csakis ez a pontokért való elkeseredett tülekedés teszi némileg érthetővé, ha nem is menti azokat az inczidenseket, a melyek sem a mérkőző felekhez nem méltók, sem pedig a mai közhangulat orvoslására nem alkalmasak. A match elfajulásához, nagymértékben hozzájárult a közönség dur­vább elemeinek féktelen viselkedése is, a melylyel a játékosokat és a birót terrorizálni próbálták.
  Bár a mérkőzés nagyon alacsony színvonalon moz­gott, és a csapatok rendes formájukat meghazudtoló módon játszottak, meg lehet állapítanunk, hogy az ered­mény elég híven fejezi ki az adott erőviszonyokat.
  A NSC tényleg jobb volt valamivel, mint a Károly megsérülése miatt a második félidőben tiz emberrel játszó BAK, s ha csatárai valamivel goalképesebbek, könnyebben is nyerhette volna a mérkőzést, a melyet végül egy rosszul hátraadott labdából származó öngoal döntött el.
  A győztes csapat legjobb embere Kovács Elemér, baloldali hátvéd, a ki biztos rúgásaival, jó helyezkedé­sével és ügyes kapcsolásaival a legjobb magyar védőjátékosok közt foglal helyet; hibája, hogy sokáig tartja magánál a labdát. Burián védése ellen sem lehetne ki­fogás, annál elitélendőbb azonban sportszerűtlen visel­kedése. Kovács partnere, az ifjúsági csapatból előrerukkolt Hesser jóképességü játékosnak ígérkezik. A fede­zetsor legjobb embere László balfedezet, labdabeadása azonban még erős javításra, szorul; a másik két fedezet özepes klasszisu játékos. A csatársor jobbik része a balszárny, a hol Faragó és Weber ötletes, önzetlen és gyors játéka nehéz feladat elé állítják az ellenfél védel­mét. A belső csatárok gyengék, Székely azonban a jobbszélen értékes munkát végzett.
  A BAK-ban csak a közvetlen védelem és a két szélső csatár volt jó. Klement kapus jól helyezkedik, labdafogása azonban nem elég biztos. A Ludvig—Neubrunn-pár jól dolgozott. Károly már az első félidő elején úgy megsérült, hogy statisztálni volt kénytelen, és szünet után már nem is állt be a csapatba, Glatter és Rudas jókvalitásu játékosok, azonban mind a kettő rendkívül durván játszik. Krausz a jobb-, és Oállos a baloldalon megtettek minden lehetőt, a három belső csatár azonban nem ér fől klasszisukhoz; Ligeti nem elsőosztályu játékos, Cseh a középen nem tud érvényesülni, Koós pedig túl­ságoson önző.
  A BAK kilenc, a NSC pédig tíz emberrel kezdi a játékot amott Károly és Ludwig, emitt pedig Kovács érkezik elkésve az amugy is félórái késéssel megkezdett mérkőzésre. Eleinte hullámzó a játék, mind a két kapu többizben van veszélyben, de a védelmek jól működnek. A félidő közepetáján az NSC kapuja előtt nagy kavarodás támad. Burián hálójából kirohanva akar menteni, de a labdát elkaparintják előle. Koós lőni készül, mire Burián kézzel feltartja, őt. A megítélt tizenegyest Károly goallá értékesíti. A félidő utolsóelőtti perczében Wéber lefut, Ludwig abban hiszemben, hogy a labda túljutott a kapuvonalon, megáll, mire a Wéber által hátratolt labdát a szabadon álló Holländer a hálóba juttatja. Félidő 1:1.
  Szünet után az NSC fölénybe jut, nagy erővel ostro­molja a kék-feketék kapuját, a belső csatárok azonban feltűnően goalképteJenek. A 32-ik perczben két játékos nagy erővel összecsap, a biró veszélyesnek látván a hely­zetet, megállítja a játékot, ugyanabban a pillanatban László a NSC, majd Neubrunn a BAK részéről meg­feledkezvén magukról, durva módon inzultálni akarják az ellenfél összecsapó embereit, mire a biró mind a két játékost kiállítja. Nyolcz perczczel a match vége előtt, a védelembe visszahúzódó Glatter. az ellenfél játékosai által zavarva, hibásan adja hátra Klementnek a labdát, a mely a kapus által érintve a hálóba jut. Az utolsó perczben Krausz nagy iramban lefut, gyönyörű támadását azonban rossz czenterezéssél fejezi be.
  Bíró: Benedek Aladár.

  Az Újság 1913 november 25.