magyarfutball.hu

BTC - BSC 10 : 0 15:00

   
   
Tölts fel te is saját képeket! »
mérkőzés értékelése
I. osztály 1902
játékvezető : Herczog Ede
nézőszámok:
 1. Sport-Világ: szép számú közönség
meccstörténelem
 1. 1902.10.26 BSC - BTC 1-8
 2. 1902.02.02 BTC - BSC 10-0
 3. 1901.11.01 BSC - BTC 0-5
 4. 1901.02.17 BTC - BSC 4-0
...részletek, összes mérkőzes »

Ott voltál a mérkőzésen? Oszd meg benyomásaid, élményeid a meccsről!

 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: seamandarin
  2021.09.03, 13:43
  Budapesti Torna-Club I. 10 :0 eredmény­nyel győz a Budapesti Sport-Club I. ellen.

  Az idei football-szezon hivatalos megnyitását képezte a nevezett két egyesület csapatainak múlt vasárnap délután tartott mérkőzése. A hét folyamán uralkodott havazás és azt követő eső­zés annyira feláztatta a Csömöri-uti versenypályát, hogy már a mérkőzések elhalasztásáról kezdtek beszélni s csupán a pályaszövetség ügy­buzgalmának volt köszönhető, hogy a pálya félig- meddig használható állapotba jutott. Mindennek daczára szép számú közönség jelent meg, hogy az 1902. évi bajnokságnak első küzdelmének tanúja legyen, mely — daczára a B. T. C. szemmel- látható fölényének — változatosságban, de főleg mulatságos mozzanatokban rendkivül gazdag volt.
  A B. T. C. csapatát illette a helyválasztás joga s a támadásra nézve kedvezőtlenebb pozi- cziót választja.
  Daczára ennek rögtön átveszi a támadó szere­pét s csakhamar a B. S. C. kapuját állandóan bombázza. Alig 5 percz lefolyása alatt Ordódy egy éles lövése után a labda megakad a kapu­ban. Az új kezdés után egy szerencsés kombináczió révén a B. Sp. C. csatárai veszélyeztették ellenfelük kapuját, de a már eredményesnek ígérkező támadás meghiúsult a B. T. C. fürge hátvédjének, Wagnernek védelmén. A B. T. C. ismét felveszi a támadó szerepét s gyors egymás­utánban újabb három goalt ér el, melyeket Hajós szerzett meg csapata számára társainak önzetlen támogatása folytán.
  A második félidőben a B. T. C. jut kedvezőbb poziczióba, miért a B. Sp. C. főleg a védelmi szerepre fekteté a fősúlyt. Mindennek daczára nem gátolhatja meg azt, hogy a B. T. C. pont­jainak számát újabb öt goal elérésével ne sza­porítsa, melyben Mannó (2 goallal), Bulcsú (6 goallal), Hajós (1 goallal), Cservenka (1 goallal) szerepeltek.
  A mérkőzés eredményét a körülmények foly­tán nem tarthatjuk reálisnak. A B. T. C. csa­pata bár tehetség dolgában a B. Sp. C.-ot tete­mesen túlszárnyalja, ily fölénynyel rendes körül­mények mellett nem győzött volna. A B. T. C. 4—5:0 vagy 5—6:1 eredménynyel tartjuk jobb­nak, különösen szem előtt tartva a B. Sp. C.- nak a »33«-asok elleni szép szereplését, melylyel az eldöntetlen eredmény daczára, határozott fö­lényt mutatott. Csapatában több kiváló játékos szerepel; Juhász goalkeeper mult vasárnapon is rendkívül ügyességgel védett s egyike a legjobb kapuvédeknek, Klein klasszisát már akkor becsül­tük meg, mikor még a M. U. E. egyik legerő­sebb oszlopát képezte. A többiek is ügyes, moz­gékony játékosok, kiket csak a nagy sár és talán a játék elején kapott goalok okozta lehangoltság akadályozott meg képességük teljes kifejtésében. A B. T. C. csapatában két kiváló erőt kellett ezúttal pótolni: Mindert és Harsádyt; az előbbi helyén Ryda, a B. T. C. II. csapatának egyik legjobb erője játszott elismerésre méltó techni­kával és önzetlenséggel; hiányzik azonban benne a gyorsaság, testi erő, de leginkább a rutin, melylyel elődje a B. T. C. támadását hathatósan elősegítette. Idővel azonban jó játékossá fejlőd­het, ha az említett tulajdonságokat elsajátítja. Harsády helyében Szabolcs, a tavalyi bajnoki csapat bal fedezete játszott; kevés alkalma volt a hátvéd szerepében kiválót produkálni s azért nem is hasonlíthatjuk össze ezúttali képességeit Harsádyéval.
  A B. T. C. többi játékosai a szokott formá­ban voltak s a talaj körülményeihez viszonyítva elég szép összjátékot produkáltak.
  Biró: Herczogh Ede M. U. E. volt.

  Sport-Világ 1902 február 9.
   
 2. avatar: seamandarin
  2021.09.03, 13:37
  Az uj szezon első bajnoksági mérkőzése ma délután három órakor volt. Az olvadó hó pocsolyává változtatta a kü­lönben is rossz pályát. A játszók hiába öltöztek a má­sodik félidő előtt száraz ruhába, öt perc múlva csupa viz és sár volt valamennyi. Nem járt jobban a ját­szóknál a közönség sem, a mely a villámos megállótól a tribünig bokáig érő sárban s hóban juthatott csak előre. A játék mindvégig érdekes volt. A Budapesti Torna-Klub és a Budapesti Sport-Klub állt egymással szemben. Az utóbbi nagy vereséget szenvedett, de mentsége, hogy a rossz talajon játékosai nem fejthet­ték ki ügyességüket. Azonkívül a Budapesti Torna-Klub kitűnő legénysége nagyon jól játszott. Kitűnt Wagner hátvédő, Ordódy és Fey elővédő, Buda, Hajós és Mannó csatázó. Az eredmény az első félidőben négygól ellen zérus a Torna-Klub javára, a második fél­időben pedig hat gól ellen zérus ugyancsak a Torna-Klub javára. Végső eredmény 10:0 a Budapesti Torna-Klub javára.

  Budapesti Hírlap 1902 február 3.