magyarfutball.hu

bajnoki szereplések

szezon bajnokság osztály klub neve hely pontok
1969 Budapest, II. osztály, 1. csoport 6 Újpesti MTE 15 16
1968 Budapest, II. osztály, 1. csoport 6 Újpesti MTE 11 28
1967 Budapest, II. osztály, 1. csoport 6 Újpesti MTE 8 22

összes eredmény, részletek »

címer: Újpesti MTE
teljes név
Újpesti Munkásképző Torna Egyesület
alias
UMTE
UMSE
Újpesti Munkásképző TE
kapcsolódó csapatok
címkék
cím
 
alapítás
1912
klub színei
piros - kék
? - ?

piros - fehér
? - ?
bajnokság
- (megszűnt csapat)
stadion
- régi stadionok
 1. Szent László tér

  (1919 - 1941)

 2. Attila utca

  (1941 - 1942)

 3. Népszigeti-pálya

  (1942 - 1943)

 4. Béke utcai Vasas Sporttelep

  (1943 - 1944)

 5. Attila utca

  (1945 - 1947)

 6. Tungsram-pálya

  (1947 - ?)

névváltozások
 1. Újpesti Munkásképző Torna Egyesület
  1912 - 1939
 2. Újpesti MSE
  1939 - 1944
 3. 1944-ben politikai okból feloszlatták
 4. Újpesti Munkásképző Torna Egyesület
  1945 - 1949
 5. 1949-ben egyesült a Wolfner SE és több más bőripari egyesülettel Bőripari Dolgozók SE néven
 6. 1957(?)-ben újjáalakult
 7. Újpesti MTE
  1957(?) - ?
dicsőséglista
mérkőzések
hivatalos honlap
kapcsolódó weboldalak
szurkolói csoportok
segítség
 

új hozzászólás

Csak bejelentkezett felhasználók írhatnak hozzászólást!

hozzászólások

 1. avatar: Skyblue
  2017.08.31, 15:32 (szerk.: 2017.09.19, 21:14)
  Felvidul az ember, amint látja őket, a magukról, az idős korukról és a környezetükröl megfeledkezőket, a régi emlékekbe belemerülő kisöregeket, amint szenvedélyes hangon vitatkoznak egymással. Egymásra licitálnak, hogy a negyven, ötven, sőt hatvan esztendővel ezelőtti eseményeket híven és a valóságnak, a történeti hűségnek megfelelően összerakják.

  Bizony nem könnyű a dolga a krónikásnak itt Újpesten, az ősi munkásfészekben, amikor arról van szó, hogy felgöngyölítse egy újjászülető sportegyesület múltját. Egy darabig szánt a ceruza a papírlapon, aztán megakad. Mert a mozaikok összerakása közben ezek a régi. Régi őszhajú labdarúgók abban például nem tudnak megegyezni, hogy ki játszott közülük; félszázaddal ezelőtt — balszélsöt az UMTE első labdarúgó-csapatában! Kempler bácsi például váltig bizonygatja, hogy először volt a dalárda, a színjátszás és csak azután jöhetett a sport.

  Kempler bácsi 68 esztendős, egyidős a Munkásképző Egylettel és most a régi emlékek hatására ö is újjáéled! — miként szeretett klubja. A kedélyek végül lecsillapodnak. Valahol, a Munkásotthon hátsó terme felöl zeng az ének, a dalárda gyakorol, szárnyal a régi dal, amely stílusosan aláfesti annak az időnek a leírását, am ikor még veszélyt jelentett, ha valaki UMTE-istának vallotta magát.

  Az UMTE csapata a hajdani B udapest-bajnoksághan: szinte hihetetlen akadályokon át tartotta fenn magát. Nemegyszer felfüggesztették a csapat játékjogát, pályáktól fosztották meg, az egyesületek reszkettek attól, hogy bérbeadják nekik pályájukat.

  1945 után sem kísérte sok szerencse az UMTE pályafutását, bár a labdarúgó-csapat felküzdötte magát az OB I-be is. A nagy vetélkedésben nem tudta megállni a helyét, de az ujpesti labdarúgók azt vallották, hogy az NB II-ben is megtalálják örömüket, kedvtelésüket kedvenc sportáguk űzésében. Megkapták a régi Lóversenytér-pályát, sportolók, szurkolók nagy önfeláldozással építették újjá sporttelepüket. Aztán, az átszervezés során, újra eltűnt a magyar sportéletből az egyesület négy betűje: beolvadt a BDSE-be, a Bőripari Dolgozók SE-be.

  A sportéletben is az a megragadó, hogy van megújhodás! A régi UMTE vezetői, régi sportolói közül most sokan nincsenek itt azok között, akik újra m agasba emelik a 68 esztendős egyesület viharban és küzdelmekben megtépett zászlaját. Az első hívó szóra m egtelt a korszerűvé varázsolt Munkásotthon terme. És az újjászületés hírére m egindult az újpesti ifjak serege az apák és nagyapák által becsülettel védett klubzászló köré.

  Hosszú évtizedekkel ezelőtt Is ilyen lelkesen gyűltek össze az elsők, akkor is 6zinte percek alatt verbuválódtak össze a csapatok. A felnőtt labdarúgók között most régi. neves játékosok húzták m agukra azokat a mezeket, am elyek színeiért régen apjuk szíve dobogott. Tamás, Verseczi, Varga, B erbert Lajos, Tóth, Dóra és a többi de- resedő hajú és enyhén pocakosodó Idős labdarúgó m egfiatalodott a pályán, hiszen a legendás négy betű, az UMTE- színek serkentették őket. A felnőtt csapat ma m ég versenyen kívül szerepel a kerületi labdarúgó-bajnokságban — de versenyen kívül és bajnoki pontok nélkül is lehet eredm ényesen szerepelni: a veterán játékosok hat
  mérkőzésen veretlenül m entek le a pályáról. És ott van m ögöttük az ifjúság, az új UMTE jövője. Két ifjúsági csapat játszik barátságos mérkőzéseket hétről hétre, hogy összekovácsolod janak.
  És m egindult a M unkásotthon felé az újpesti grundok serege. Lám, milyen sok fiatal tehetséges labdarúgó van m ég egyleten kívül, kiderül ez estéről estére, am ikor az UMTE vezetői leülnek az aszta! m ellé és nem győzik átvenni a jelentkező játékosoktól a fényképet. A víztoronyhoz közeli grundról például egyszerre harm inc gyerek vonult be a klubhelyiségbe és Galambos Lászlót, az UMTÉ vezetőjét kérték, hogy ők is tagjai lehessenek az ifjúsági és az úttörő-csapatoknak. Nem egy fiú azzal érvelt, hogy az apja is UMTE-ista volt, ő is szeretne az lenni. Apáról fiúra, sőt nagyapáról unokára száll az örökség, a klubszeretet, amely biztos alapja lehet a poraiból most feltám adt újpesti klubnak.
  A régi falak között
  valami új van indulóban. Az, ami után oly sokan sóvárognak sportéletünkben. A tiszta szellemű sportélet kis forrása bugyog a nagy gyári kerület szívében. A legények egyszerűen odaállnak a vezetők elé:
  — Hallottuk, hogy itt sportolni lehet, mi is nagyon szeretnénk ...
  Olyan sokszor hangoztatták az utóbbi időben, hogy fel kell tám asztani a nagym ultú, régi társadalm i egyesületeket. Itt van a péida: az
  UMTE, amely — m agától éledt fel.
  Ott voltunk az egyik este. am ikor a gyárakból, iskolákból és tanm űhelyekből érkező újonc UM TE-istákkal telt m eg a szoba. Az ifjúsági csapatok új tagjai voltak. Az igazolások m iatt
  a születési évüket diktálták és az egyik vezető egymásután írta az évszámokat: 1940. március 26 ... 1940. május
  20 ... És önkéntelenül is megkérdezte:
  — Fiúk, közületek hányán szavaznak majd a választáson? ...
  Mozgolódás támadt. Többen előre- furakodtak, utat csináltak maguknak társaik között és ott álltak elöl. kezüket felemelve a 68 esztendős UMTE 18 éves ifijátékosai. Látták volna ezeknek az újpesti gyerekeknek az arcát, büszke tekintetét... Diákok, gyáriak. Ipari tanulók — Újpest társadalmának ifjú képviselői lángoló arccal álltak, felemelt kézzel, mintha esküdnének.
  Aztán újra a sportról esett a szó. Az UMTE vezetői szerényen mondták, hogy most már azt szeretnék, ha pályájuk is lenne. Nem követelődzve és nem panaszosan jegyezték meg: a vágyuk az lenne, ha a fiaik a régi pályán sportolhatnának, azon a pályán, amelyet 1947-ben saját erejükből építettek. A négy labdarúgó-pálya közül az egyiket szeretnék megkapni — társbérletben.

  A vezetők így mondják:
  — Saját magunk erejéből akarjuk fenntartani az UMTE-t... Hatvannyolc esztendő alatt mást sem tettek, mint ezt. Késő estébe nyúlik ay idő. A szomszéd teremben a dalárdisták összecsukták kottáikat és hazafelé készülődtek a sportvezetők is, amikor fekete- hajú legényke sietett Galambos Lászlóhoz és kezében borítékot szorongatott.
  — Elkéstem? — kérdezte ijedten, majd előhúzott négy kis igazolvány- képet. Zsinórírással volt a képek hátuljára írva: ,,Horváth István. Szül: 1945. április 6.. A képekre írt dátumot és Pista arcát néztem. Tudja-e vajon ez a gyerek, hogy milyen időben született? Meg is kérdeztem tőle és ezt a választ kaptam:
  — Apám sokszor mondja, két nappal azután születtem, hogy itt rendbe jöttek a dolgok ...
  Előlép a legényke megint, élő jelkép, a felszabadulás napjainak dátumával és aggódó arccal néz az öregekre.
  — Elkéstem? ... — ismételi.
  Derűs, meleg, szerető nevetés a válasz:
  — Éppen jókor jöttél. A legjobbkor . . .
  És őt Is felvették a tagok sorába.
  Fekete Pál

  Népsport 1958.11.06.
   
 2. avatar: Skyblue
  2017.08.31, 15:23 (szerk.: 2017.09.19, 21:18)
  Népünk történelmének legfontosabb dátumai tavasszal íródtak.

  1848, 1919, 1945. Valamenynyi tavasz megújhodást hozott.

  1848 március idusa — a fiatalság tavasza. Egyben program az örökösök számára: harcolni a nemzetért, a szabadságért, a függetlenségért. A kései utódok tisztelettel emlékeznek ’48 márciusára, a szabadság hajnalán tettekre szólító márciusi if jakra, azokra az eseményekre, amelyek örökre nevezetessé telték március 15-ét a magyar történelemben.
  1848. március 15. a kezdet, az első lépések — írta Petőfi. Azóta mérföldeket tett meg az ifjúság, a történelem. Népünk csak 1945 tavaszán tűzhette zászlajára Petőfi és Kossuth nevét, gondolatait, eszméjét és foghatott hozzá az örökség megvalósításához. *

  Nagy évfordulók alkalmával az emlékezés kötelesség. Az emlékezés gondolatával lapozgattunk a készülő újpesti monográfiában:
  Az UMTE (Újpesti Munkásképző Torna Egyesület) a szakszervezeti dolgozók, az ifjúmunkások egyesülete. Az Újpesti Munkásotthon színdarabok bevételéből fedezte az VMTE pályafenntartási díját. Minden szempontból nagy ellenlábasa volt az UMTE-nek az URAK (újpesti — Rákospalotai Atlétikai Klub) csapata. Az URAK csapatában elsősorban a rákos- palotai reálgimnáziumban érettségi bizonyítványt szerzett polgárok sportolhattak. Ez volt a belépési feltétel!

  1918. március 15-én az MLSZ körmérkőzést rendezett az UMTE—URAK—UTSE csapatai részére. A rendőrhatóságok felszólították az UMTE vezetőit, hogy ne a hagyományos, és a munkás mozgalmat jelképező piroskék mezben játsszanak. Az UMTE játékosai mégis piroskékben, karjukon vörös szalaggal léptek pályára. A mérkőzés befejezése előtt a családtagok tudomására jutott, hogy tettükért letartóztatják a játékosokat. A mérkőzés végén gyerekek, családtagok civil ruhákkal várták a labdarúgókat és így elmenekülhettek. A megtorlás azonban nem maradt el. A rendőrség beidézte az UMTE vezetőit és az M LSZ hat hónapra megvonta az egyesület játék- engedélyéi. Összejöveteleiket, megbeszéléseikét a továbbiakban már csak a rendőrség jelenlétében tarthatták meg. 1918-ban az UMTE- játékosokból megalakult az Ujpesti Munkásotthonban a Vörös Őrség, majd a Vörös Hadsereg újpesti brigádja, ir'
  Nagg Tibor, a Magyar Pamut SC mai elnöke, régi újpesti sportember. Édesapja szerepelt az 1918. március 15-i mérkőzésen. A családi albumból előkerült egy kép.
  — Sajnos. nehezen lehet felismerni rajta a játékosokat — mondja Nagy Tibor. — Kifakult, de becses, régi emlék. Sajnos, a .fiúk többsége már örökre eltávozott.,
  Lutz József hetven éves. A.z UMTE egykori játékosa így emlékezett az eseményekre:

  — Az URAK-osok nagyon
  Lenéztek bennünket. Szegény, proli csapat volt az UMTE. A munkásotthontól kaptunk támpgatást, de a cipőt, a nadrágot m i vittük a mécsesekre. Együtt voltunk akkor is, ha győztünk, vagy ha kikaptunk, összetartottak az újpesti m unkásfiúk__
  Na gy időkre emlékezni — kötelesség. Mert csak a történelmi események ismeretében tudjuk értékelni igazán a mát — 1970. március 15-ét.
  (k. j.)

  Nemzeti Sport 1970.03.15.
   
 3. avatar: magyarfutball.hu
  2017.04.29, 21:32
  Rare soccer Ujpest UMTE enamels medal 1937' Hungary
  1912 - 1957
  Schaffer Jánosnak
  önzetlen munkásságáért.

  kép
  http://www.ebay.com/itm/Rare-soccer-Ujpest-UMTE-enamels-medal-1937-Hungary-/252906686605
   
 4. avatar: fgymat
  2010.09.05, 21:58 (szerk.: 2017.09.19, 21:20)
  Az UMTE, amely a RAC-cal játszik, fel volt oszlatva a nyilas érában; erre büszkék és joggal. Ami azoknak nem kellett, az csak jó lehet... Most Vincze az edzőjük, a válogatott, az Újpest és a Bocskai volt híres összekötője; de még ennél is büszkébbek arra, hogy ők az egyik legrégibb magyar munkáscsapat. — öröm velük dolgozni — mondja
  forrás:
  Népsport
  1945.05.22.
  https://www.magyarfutball.hu/data/upl/2014/03/1395909954_24qr440.jpg
   
 5. avatar: magyarfutball.hu
   
 6. avatar: magyarfutball.hu
  2010.01.04, 18:54 (szerk.: 2017.05.11, 23:06)
  Sziasztok!
  A Tizennégyes által réges-rég kért UMTE -történelemből néhány mozzanat:
  Az 1890-ben alakult Újpesti Munkásképző Egylet sporttal foglalkozó "részlege", az Újpesti Munkásképző Torna Egyesület (benne a futball osztállyal) 1912-ben alakult.

  Színe az egykori alapszabályok szerint piros-fehér volt (bár olvastam olyan visszaemlékezést, ahol piros-kék színkombinációt említenek).Tag csak az lehetett aki valamelyik szakszervezetnek is tagja volt. Székházuk az Újpesti Munkásotthonban volt. 1918-ig nem rendelkeztek saját sportteleppel, ekkor Újpest városától megkapták az újpesti tűzoltóság mellett lévő területet (ma OBI és Kaiser's található a helyén), melyet 1919 márciusában az UTE elleni mérkőzéssel (1:6) avattak. A két világháború között érthető okokból végig politikailag "elnyomott" csapatnak számítottak (1924 körül egy évre el is tiltották őket a másodosztályú küzdelmektől). Állandó vizsgálat alatt álltak és tagjaikat bebörtönzés fenyegette. Mérkőzéseik többször is politikai demonstráció számba mentek. Amikor a negyvenes években a kezdőkörben az ellenfél játékosai a jobb kezüket feltartva "Szebb jövőt" kiáltással köszöntötték a közönséget, akkor az UMTE-futballisták balkezüket ökölbe szorítva "Barátság" felkiáltással válaszoltak.
  A háború után a káposztásmegyeri lóversenytéren kialakított pálya volt az otthonuk.
  1949 augusztusában tűntek el, amikor egyesültek az újpesti bőripari sportegyesületekkel Bőripari Dolgozók Sport Egyesülete (BDSE) néven, mely klub 1951 nyarán szintén megszűnt.

  Üdv.
  Ben

  forrás:
  http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=4422&na_step=30&t=9065992&na_order= -Ben71